Osaamista ohjaustyöhön - oppisopimuskoulutus

Osaamista ohjaustyöhön 15 osp

Koulutuksen voi suorittaa joko täysin verkkototeutuksena tai yhdistäen verkko-opintoja ja lähivalmennuspäiviä. Puolen päivän mittaiset lähivalmennuspäivät järjestetään Vantaan ammattiopisto Varian toimipisteissä.

JATKUVA HAKU: HAE TÄSTÄ

Tämä koulutus ei ole haussa yhteishaussa, ainoastaan Varian omassa jatkuvassa haussa.

Kenelle

Koulutus soveltuu henkilölle, jolla on mielenkiintoa oman ohjausosaamisensa kehittämiseen ja kokemusta ohjaustehtävissä toimimisesta.

Opiskelijalla tulee olla työpaikka ja tutkinnon osaan soveltuvat työtehtävät voidakseen osallistua oppisopimuskoulutukseen.

Hakeminen

Hakija täyttää sähköisen hakulomakkeen Varian nettisivuilla. Hakeutumisen yhteydessä Varia kartoittaa koulutukseen hakeutuvan aikaisemman osaamisen ja oppimisen edellytykset, mukaan lukien riittävä suomen kielen taito. Haku on auki toistaiseksi.

Koulutuksen sisältö

Tutkinnon osa jakautuu kuuteen aihealueeseen, joiden keskeisiä teemoja ovat:

  • oppiva työpaikka
  • työpaikkaohjauksen roolit ja tehtävät
  • ohjauksen suunnittelu4. arjen ohjaustyö
  • oppimisen ja osaamisen arviointi
  • työpaikkaohjaajana kehittyminen

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija tunnistaa oppivan työpaikan ja työelämässä oppimisen tavallisimmat muodot, ymmärtää eri toimijoiden tehtävät työpaikkaohjauksessa, osaa suunnitella työelämässä tapahtuvan oppimisen tutkinnon perusteiden ja henkilökohtaistamisen periaatteiden mukaisesti, tuntee oman ohjaustapansa ja soveltaa ohjaustaan opiskelijan tarpeiden mukaisesti. Opiskelija hallitsee oppimisen ja osaamisen arvioinnin sekä toimii kehittävällä työotteella osana työpaikkaohjauksen verkostoa.

Toteutus

Koulutus toteutetaan ensisijaisesti oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimuskoulutus on määräaikaiseen työsuhteeseen perustuvaa ammatillista koulutusta, jossa oppiminen painottuu työpaikalle ja ammattitaito hankitaan pääosin käytännön työtehtäviä tekemällä. Työnantaja nimeää opiskelijalle alan ammattilaisen työpaikkaohjaajaksi. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista täydennetään oppilaitoksissa järjestettävällä opetuksella. Opiskelijan aikaisempi osaaminen otetaan huomioon koulutusta suunniteltaessa ja jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Osaaminen osoitetaan näytöllä.

Oppisopimuksen kesto määritellään yksilöllisesti osallistujan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman perusteella ja on kestoltaan keskimäärin 4-5 kuukautta. Voit myös tiedustella mahdollisuutta suorittaa koulutus koulutussopimuksella.

Koulutuksen voi suorittaa joko täysin verkkototeutuksena tai yhdistäen verkko-opintoja ja lähivalmennuspäiviä. Puolen päivän mittaiset lähivalmennuspäivät järjestetään Vantaan ammattiopisto Varian toimipisteissä. Valmennuspäivien sisältö on jaettu kahteen teemakokonaisuuteen ja molempia kokonaisuuksia järjestetään 4 kertaa vuodessa. Työpaikalla tapahtuva oppiminen tapahtuu opiskelijan omalla työpaikalla.

Opiskelukustannukset

Oppisopimuskoulutus on maksutonta sekä opiskelijalle että työnantajalle. Työnantaja maksaa opiskelijalle työehtosopimuksen mukaisen palkan oppisopimuksen ajalta.

Lisätiedot

Satu Nikkilä

satu.nikkila@vantaa.fi, p. 040 169 9359

Aviapoliksen toimipiste

Rälssitie 13

01530 Vantaa

Hiekkaharjun toimipiste

Tennistie 1

01370 Vantaa

Koivukylän toimipiste

Talvikkitie 119

01360 Vantaa

Myyrmäen toimipiste

Ojahaantie 5

01600 Vantaa

facebook twitter instagram youtube