Matkailupalvelujen tuottaja tai vastaanottovirkailija

‍Matkailualan perustutkinto
Matkailupalvelujen osaamisala, matkailupalvelujen tuottaja
Majoituspalvelujen osaamisala, vastaanottovirkailija


Matkailupalvelujen tuottajaksi tai vastaanottovirkailijaksi voit opiskella Myyrmäen toimipisteessä, Ojahaantie 5, 01600 Vantaa


Haku Yhteishaussa Opintopolussa ajalla 23.2.- 23.3.2021 (tarkoitettu ensisijaisesti hakuvuonna perusopetuksen tai valmentavan koulutuksen päättäville nuorille)

Koulutuksen sisältö

Koulutus muodostuu matkailualan myynnin, majoituksen tai matkailupalvelujen tuottamisen opinnoista, jotka antavat valmiudet työskennellä erilaisissa matkailualan asiakaspalvelutehtävissä.

Lisätietoa matkailualan perustutkinnosta löytyy tutkinnon perusteista.

Pakolliset tutkinnon osat:

Matkailualan asiakaspalvelu, 30 osp

Hotellin vastaanottopalvelut, 40 osp

Matkailupalvelujen toteuttaminen, 40 osp

Valinnaisia tutkinnon osia 75 osp voivat olla mm.

Kokouspalvelut, 15 osp

Majoituspalvelut, 15 osp

Lentokentällä toimiminen, 15 osp / paikallisesti tarjottava tutkinnon osa

Majoitusyrityksen puhtauspalvelut, 15 osp

Ravintolan asiakaspalvelu ja myynti, 25 osp

Kuvaus toimialasta, ammatista ja työtehtävistä

Matkailun muotoja ovat vapaa-ajan matkailu, liike- ja työmatkailu sekä kokous-, kongressi- ja incentive- eli kannustematkailu. Matkailuala tuottaa sekä kotimaisille että ulkomaalaisille matkailijoille erilaisia palveluja, kuten matkatoimisto-, liikenne-, majoitus- ja ravitsemispalveluja. Peruspalvelujen lisäksi asiakkaille pyritään tuottamaan elämyksiä muun muassa ohjelmapalveluin.

Majoituspalvelujen osaamisalan suorittanut vastaanottovirkailija työskentelee hotelleissa tai muissa majoitusliikkeissä. Matkailupalvelujen osaamisalan suorittanut matkailupalvelujen tuottaja työskentelee matkailukeskusten ja -alueiden yrityksissä tai organisaatioissa, ohjelmapalveluyrityksissä, hotelleissa tai maatilamatkailuyrityksissä.

‍Työllistyminen

Matkailualalla on monenlaisia työtehtäviä, joissa korostuvat erityisesti asiakaspalvelutaidot, kulttuurien tuntemus ja asiakkaiden odotusten täyttäminen. Alalla on paljon osa-aikaisia ja sesonkiluonteisia työpaikkoja. Etenkin ohjelmapalveluyritysten ja erilaisten kulttuuri- ja taidetapahtumien, vesipuistojen, puuhamaiden, huvipuistojen, hiihtokeskuksien ym. tarjoamat työpaikat ovat pitkälti kausiluonteisia.

Matkailualalla vallitsee myös voimakas alueellinen keskittyminen. Työllisyys vaihtelee eri kunnissa, sillä kuntien vetovoimakohteet ja luonnonolosuhteet ovat hyvin erilaisia.

Opiskelukustannukset

Opinnot ovat jatkossa myös materiaalien osalta uusille toisen asteen opiskelijoille pääsääntöisesti maksuttomia siihen asti, kun opiskelija täyttää 20 vuotta. Maksuttomuus koskee opiskelijoita, jotka ovat tällä hetkellä perusopetuksen 9. luokalla. Opiskelijat saavat käyttöönsä tutkinnon suorittamiseen tarvittavat välttämättömät välineet ja materiaalit maksutta. Maksuttomaksi tulevat esimerkiksi oppikirjat ja työvälineet. Kuitenkin tietyistä erityistä harrastuneisuutta painottavissa koulutuksissa voi tulla kustannuksia opiskelijalle.

Muille opiskelukustannukset oppikirjojen ja tarvittavan työvaatetuksen osalta on noin 400 €. Tarvittaessa henkilökohtainen tietokone 300-500 € merkistä ja mallista riippuen.

Jatko-opiskelumahdollisuudet

Matkailualan perustutkinnon suoritettuaan opiskelija voi jatkaa opintojaan ammattikorkeakoulussa ja valmistua esim. restonomiksi. Matkailualan perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden.

Hakeminen

Haku yhteishaussa Opintopolussa ja jatkuvassa haussa määrättyinä aikoina.

‍Lisätietoja

Opinto-ohjaaja Paavo Tuomainen, p. 040 587 4186, paavo.tuomainen@eduvantaa.fi

Aviapoliksen toimipiste

Rälssitie 13

01530 Vantaa

Hiekkaharjun toimipiste

Tennistie 1

01370 Vantaa

Koivukylän toimipiste

Talvikkitie 119

01360 Vantaa

Myyrmäen toimipiste

Ojahaantie 5

01600 Vantaa

facebook twitter instagram youtube