Lentokoneasentaja - koulusta oppisopimukseen Finnairille

Tulevaisuuden lentokoneasentajaksi - koulusta oppisopimukseen Finnairille

Kiinnostaako Sinua työskentely liikenneluokan lentokoneiden parissa? Onko Sinulla osaamista, jota haluaisit hyödyntää uudessa työympäristössä?

Vantaan ammattiopisto Varia yhteistyössä Finnairin kanssa tarjoaa Sinulle mahdollisuuden suorittaa Lentokoneasennuksen perustutkinnon ja koulutuksen päätyttyä mahdollisuuden työllistyä lentokoneasentajaksi.

Koulutuksen sisältö

Lentokoneasentajan koulutuksessa painotetaan lentokoneiden järjestelmien, voimalaitteiden ja rakenteiden tuntemista. Lentokoneasennuksen perustutkinnon suorittaneet toimivat lentokoneasentajina ja lentokonemekaanikkoina. Koulutuksen suorittanut voi riittävän työkokemuksen saavutettuaan hakea A1-tai B1-lupakirjaluokan mukaista yhteiseurooppalaista huoltohenkilöstön lupakirjaa Trafilta.

Koulutuksen toteutus

Koulutus alkaa 2.9.2019 ja kestää noin kolme vuotta. Koulutukseen valituille tehdään henkilökohtainen suunnitelma koulutuksen suorittamisesta.

Koulutus alkaa vuoden kestävänä omaehtoisena, päätoimisena opiskeluna Varian Aviapoliksen toimipisteessä (Rälssitie 13, Vantaa). Ensimmäisen vuoden koulutus sisältää lähiopetusta ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista Finnairin lentokonehuollossa. Suoritettuaan erinomaisesti (arvosanalla 5) ensimmäisen vuoden teoriaopinnot opiskelijat aloittavat oppisopimuskoulutuksen Finnairin lentokonehuollossa lentokoneasennuksen tehtävissä.

Ensimmäisen vuoden päätoimisen opiskelun ajalle voi hakea aikuiskoulutustukea tai Kelan opintotukea. Työttömänä olevat voivat tiedustella TE-palveluista mahdollisuutta opiskella omaehtoisesti työttömyysturvalla tai työvoimakoulutuksena. Opintojen jatkuessa oppisopimuksella opiskelija siirtyy määräaikaiseen työsopimussuhteeseen Finnairille.

Pääsyvaatimukset

 • aiemmin suoritettu toisen asteen ammatillinen perustutkinto, lukion oppimäärä tai ylioppilastutkinto
 • vähintään B-luokan ajo-oikeus
 • suomen kielen taito (vähintään B2.1 tai YKI-todistus)
 • hyvä kirjallinen ja tyydyttävä suullinen englannin kielen taito
 • nuhteeton tausta (opiskelijoille tehdään poliisin suppea turvallisuusselvitys)
 • eduksi katsotaan teknisen alan työkokemus
 • normaali terveys ja fyysinen kunto sekä normaali kuulo- ja näkökyky (myös värinäkökyky)

Koulutukseen hakeutuvan tulee antaa koulutuksen järjestäjälle opiskelijaksi ottamisen edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot sekä mahdollinen tieto aikaisemmasta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä (SORA-lain vaatimus). Valinnan edellytyksenä on valintaprosessin loppuvaiheessa toteutettavan lentokoneasentajan terveystarkastuksen läpäiseminen.

Hakeminen

Hakuaika on päättynyt 28.2.2019!

Hakuprosessi on kolmiportainen:

 1. Haun edellytykset täyttävät hakijat kutsutaan valintakokeeseen, joka pidetään 28.3.2019. Valintakokeessa haastatellaan ja testataan mm. suomen ja englannin kielen osaamista sekä matemaattisia taitoja.
 2. Valintakokeen läpäisseet kutsutaan jatkohaastatteluun ja mahdolliseen terveystarkastukseen huhtikuussa.
 3. Opiskelijavalinnat tehdään toukokuun lopussa.

Opiskelukustannukset

Opiskelijat kustantavat itse oppikirjansa ja muut opiskelutarvikkeensa. Lisäksi peritään vuosittainen materiaalimaksu, mikä kattaa sähköisen opiskelumateriaalin ja suojavaatetuksen sekä joitakin kulutustarvikkeita, joita tarvitaan käytännön työn opetuksessa.

Lisätietoja

Koulutukseen hakeutuminen:

Oppisopimusasiat ja työvoimakoulutus:
 • Tarja Tomperi (Varia), p. 040 524 1241

facebook twitter instagram youtube