Lentoasemapainotteinen autonkuljettaja

Logistiikan perustutkinto, lentoasemapalvelujen osaamisala, lentoasemapainotteinen autonkuljettaja

Lentoasemapainotteiseksi autonkuljettajaksi voit opiskella Aviapoliksen toimipisteessä, Rälssitie 13, 01530 Vantaa

Huomioitavaa: Toistaiseksi koulutamme kuorma-autonkuljettajia (autonkuljettajia), joiden tutkintoon sisältyy tutkinnon osa maapalvelut ja turvallisuus (25 osp) lentoasemapalveluiden osaamisalalta. Tämä tutkinnon osa antaa hyvät valmiudet lentokentällä tapahtuvaan työskentelyyn. Tutkinnon osaan sisältyy myös työssäoppimisjakso lentokentällä.

Koulutuksen sisältö

 • Työkoneiden käyttö ja huolto (valinnainen tutkinnon osa)
 • Yritystoiminnan perusteet (valinnainen tutkinnon osa)
 • Maapalvelut ja turvallisuus (pakollinen tutkinnon osa)
 • Kuljetusalan perustason ammattipätevyys (pakollinen tutkinnon osa)

Kuorma-autokuskien perusteet

 • Kuorma-auton tavarankuljetusten hallinta (pakollinen tutkinnon osa)
 • Kuljetusalan perustason ammattipätevyys (pakollinen tutkinnon osa)
 • Työkoneiden käyttö ja huolto (valinnainen tutkinnon osa)
 • Kuorma-autokuljetukset (pakollinen tutkinnon osa)
 • Elintarvikekuljetukset (valinnainen tutkinnon osa)
 • Massatavarakuljetukset (valinnainen tutkinnon osa)
 • Yritystoiminnan perusteet (valinnainen tutkinnon osa)
 • Lentoliikenteen tavarankäsittelyn hallinta (paikallisesti valittava tutkinnon osa)
Tästä

voit tutustua tutkinnon perusteisiin tarkemmin.


Yhteishaussa hakevat valitsevat suuntautumisvaihtoehdon (autonkuljettaja, linja-autonkuljettaja, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja, lentoasemahuoltaja, varastonhoitaja) ensimmäisen opiskeluvuoden aikana käytävien keskusteluiden perusteella (henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, HOKS).

Jatkuvan haun kautta valittu opiskelija valitsee suuntautumisvaihtoehdon heti opintojen alussa (henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, HOKS).

Työllistyminen

Lentoasemapainotteinen autonkuljettaja toimii lentoaseman maapalveluissa. Lentoasemalle saapuvan lentokoneen matkustajat sekä kuljetettava matkatavara puretaan, ilma-alus tankataan ja tarkistetaan sekä lähetetään uudelle lennolle uusien matkatavaroiden ja matkustajien kanssa.

Logistiikan alalla kaikki työtehtävät vaativat oma-aloitteisuutta, kykyä työskennellä itsenäisesti aikatauluja noudattaen: autonkuljettaja lähtee ajovuorolleen aamuvarhain kuljettamaan työmatkalaisia kaupunkiliikenteessä tai viemään tavaroita kauppoihin ja lentoaseman maapalvelutyöntekijä on valmiina ottamaan saapuvan lentokoneen vastaan sen saapuessa lentoasemalle. Työajat ovat vaihtelevia, sillä tavara ja ihmiset liikkuvat kaikkialla maailmassa kellon ympäri vuoden jokaisena päivänä. Logistiikka-ala on suurin yksittäinen työllistäjä Vantaalla ja tarvetta ammattitaitoisille tekijöille on jatkuvasti.

Opiskelukustannukset

Opiskelijalla on valmistuessaan kaikki vaadittava: autonkuljettajalla ajokortti ja ajokorttiluokkaan vaadittava ammattipätevyys sekä suuntautumisen mukaan esimerkiksi luvat vaarallisten aineiden kuljetuksiin, hygieniapassi, Tieturva-, Työturva- ja Ensiapukortit. Lisäksi opiskelijalla on työvaatteet suojavarusteineen. Yhteensä nämä kaikki maksavat enimmillään noin 1000 euroa, johon sisältyy esimerkiksi ajokokeista veloitettavat koemaksut, lupamaksut, käsittelymaksut ynnä muut pakolliset viranomaismaksut.

Laajennetun oppivelvollisuuden piiriin kuuluvat: Opinnot ovat jatkossa myös materiaalien osalta uusille toisen asteen opiskelijoille pääsääntöisesti maksuttomia siihen asti, kun opiskelija täyttää 20 vuotta. Maksuttomuus koskee opiskelijoita, jotka ovat tällä hetkellä perusopetuksen 9. luokalla. Opiskelijat saavat käyttöönsä tutkinnon suorittamiseen tarvittavat välttämättömät välineet ja materiaalit maksutta. Maksuttomaksi tulevat esimerkiksi oppikirjat ja työvälineet. Kuitenkin tietyistä erityistä harrastuneisuutta painottavissa koulutuksissa voi tulla kustannuksia opiskelijalle.

Jatko-opiskelumahdollisuudet

Logistiikkaa voi opiskella ammattikorkeakoulussa suorittaen logistiikan insinööritutkinnon.

Ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon suorittanut voi hakea ammattikorkeakouluun tai yliopistoon opiskelemaan.

Pääsy- ja soveltuvuuskoe

Jatkuvassa haussa on pääsy- /soveltuvuustesti, jonka osa-alueita ovat haastattelu, matematiikan ja loogisen ajattelukyvyn osio, mahdollinen ajonäyte sekä tarvittaessa kielikoe. Hakijat kutsutaan sähköpostilla.

Soveltuvuus- ja kielikokeen perusteella hakija voidaan valita koulutukseen ja ohjata opiskeluvalmiuksia parantaviin opintoihin, OPVA-opintoihin. OPVAan sisältyy mm. suomen kieltä, matematiikkaa ja tietotekniikkaa. OPVA-opinnot kestävät noin kuusi kuukautta.

Terveydelliset vaatimukset ja muut soveltuvuuteen liittyvät asiat

Logistiikan alan koulutukset ovat SORA-lainsäädännön piirissä eli määrätyt terveysvaatimukset ovat ajokorttilainsäädännön ja SORA-lain mukaan voimassa.

Oma kuvauksesi nykyhetken terveydentilasta riittää valintatilanteessa. Oppilaitos voi antamasi ilmoituksen perusteella pyytää tarkempia terveydentilatietoja, esimerkiksi lääkärintodistuksen.Seuraavassa on lueteltu ne terveydentilavaatimukset, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä logistiikan perustutkinto, kuljetuspalvelujen osaamisalalla:

 • insuliinihoitoinen diabetes
 • epilepsia tai muut tasapainoelimistön sairaudet ja toimintahäiriöt
 • sellainen näön tai kuulon heikkous, jota ei voida korjata apuvälineillä
 • sydän- ja verenkiertoelinten sairaus
 • fyysisen kuormituksen sietoa ja ulkotyössä selviytymistä rajoittava hengityselinten sairaus
 • tuki- ja liikuntaelimistön sairaus
 • munuaissairaudet
 • psyykkinen sairaus, joka estää käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus

Tutustu tarkemmin alan terveydellisiin vaatimuksiin.

Hakeminen

Toistaiseksi koulutamme kuorma-autonkuljettajia (autonkuljettajia), joiden tutkintoon sisältyy tutkinnon osa maapalvelut ja turvallisuus (25 osp) lentoasemapalveluiden osaamisalalta. Tämä tutkinnon osa antaa hyvät valmiudet lentokentällä tapahtuvaan työskentelyyn. Tutkinnon osaan sisältyy myös työssäoppimisjakso lentokentällä.

Opiskelijaksi haetaan kevään yhteishaussa Opintopolussa ja määrättyinä aikoina jatkuvassa haussa.

Lisätietoja

Opinto-ohjaaja Outi Koivisto, p. 040 759 2426, outi.koivisto@eduvantaa.fi

Osaamispalveluesimies Marko Rautjoki, p.045 866 6263, marko.rautjoki@vantaa.fi

Osaamispalveluesimies Matti Hallikainen, p.040 182 4668, matti.hallikainen@vantaa.fi

Aviapoliksen toimipiste

Rälssitie 13

01530 Vantaa

Hiekkaharjun toimipiste

Tennistie 1

01370 Vantaa

Koivukylän toimipiste

Talvikkitie 119

01360 Vantaa

Myyrmäen toimipiste

Ojahaantie 5

01600 Vantaa

facebook twitter instagram youtube