Logistiikan perustutkinto, varastonhoitaja, monimuoto-opiskeluna/oppisopimuskoulutuksena

‍Logistiikan perustutkinto, Varastopalvelujen osaamisala, varastonhoitaja monimuoto-opiskeluna työn ohessa


Kenelle?

Alalle suuntautuvat ja alalla toimivat henkilöt, jotka haluavat suorittaa monipuolisen varastoalan tutkinnon työn ohessa.

Huom! Koulutus edellyttää varastoalan työpaikkaa.

Toteutus

Monimuoto-opiskeluna/oppisopimuskoulutuksena.

Koulutus sisältää lähi- ja etäopiskelua sekä ohjattua työpaikalla oppimista. Lähiopiskelua on noin 24 päivää, muu osa etäopiskelua ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Lähiopiskelua on arkisin noin 2 päivää kuukaudessa. Etäopiskelu ja etätehtävät sekä niiden aikataulu jaksottuvat lähipäivien aihealueiden mukaisesti ja sisältävät paljon työpaikalle sovellettavia selvitystehtäviä. Työpaikalla tapahtuva oppiminen toteutetaan omalla työpaikalla tutkinnon vaatimia varastotöitä tekemällä.

Henkilökohtaisessa opiskelujen kehittämissuunnitelmassa suoritustapaa ja aikataulua voidaan henkilökohtaistaa aikaisempien opintojen sekä osaamisen perusteella.

Tutkinto suoritetaan näyttämällä osaaminen työpaikalla pääosin käytännön työtehtäviä tekemällä.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Jatkuvassa haussa hakeneet kutsutaan pääsy- /soveltuvuustestiin. Testin osa-alueita ovat haastattelu, matematiikan ja loogisen ajattelukyvyn osio, mahdollinen ajonäyte sekä tarvittaessa kielikoe. Kutsu valintakokeeseen lähetetään sähköpostitse.

Kuvaus toimialasta, ammatista ja työtehtävistä

Varastonhoitajat sijoittuvat kuljetusliikkeiden, liikenteen, kaupan, teollisuuden ja julkisen sektorin palvelukseen. Tutkinto antaa perusvalmiudet toimia varastointialan monipuolisissa tehtävissä. Varastonhoitajalta vaaditaan huolellisuutta ja tarkkuutta sekä palvelualttiutta erilaisissa asiakastilanteissa.

Koulutuksen sisältö

Koulutus sisältää varaston työtehtävissä tarvittavien tietojen ja taitojen oppimisen:

 • tavaran vastaanottaminen
 • rahtikirjan käyttö
 • tiekuljetussopimuslaki
 • hyllykalusto
 • rahditusperusteet
 • pakkausten modulointi ja kuljetusalustat
 • pakkaaminen
 • trukkiturvallisuus
 • vaarallisten aineiden käsittelyn perusteet
 • yritystalouden perusteet ja kustannustehokas työ varastossa
 • inventointi ja varastoinnin tunnusluvut.

Koulutukseen sisältyvät tärkeimmät työelämässä ja alalla tarvittavat lupakortit, kuten työturvallisuuskortti, hygie­niapassi, ensiapu1, tulityökortti ja trukkikortti.

Tutustu tutkinnon perusteisiin tästä.

Opiskelukustannukset

Kortteihin liittyvät viranomaismaksut yhteensä noin 70 euroa. Koulutukseen liittyvät materiaalit ja kirjat opiskelija kustantaa itse (noin 30 euroa).

Jatko-opiskelumahdollisuudet

Palvelulogistiikan ammattitutkinto, varastopalvelujen osaamisala on monimuotokoulutusta työn ohessa. Koulutus on suunnattu alalla työskenteleville, vastuullisia tehtäviä tavoitteleville. Koulutus antaa valmiuksia myös työnjohto- ja esimiestehtäviin.

Lisätietoja

Opettaja Mika Palm, p. 040 869 7955, mika.palm@eduvantaa.fi

Varastonhoitajaksi monimuotokoulutuksella voit opiskella Aviapoliksen toimipisteessä, Rälssitie 13, 01530 Vantaa.

facebook twitter instagram youtube