Levyseppähitsaaja

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, Tuotantotekniikan osaamisala, levyseppähitsaaja (tai koneistaja*)


Levyseppähitsaajaksi voit opiskella Hiekkaharjun toimipisteessä, Tennistie 1, 01370 Vantaa


JATKUVA HAKU: HAE TÄSTÄ

Kenelle

Alalle aikoville ja alalla toimiville. Toivotaan aiempaa alan alan opiskelu- tai työ taustaa.

Toteutus

Levyseppähitsaajan opintoihin voi hakea yhteishaussa keväisin ja joustavasti ympäri vuoden jatkuvan haun kautta. Jatkuvan haun opinnot voidaan aloittaa yksilöllisesti, yhteishaun ryhmä aloittaa elokuussa

Opintojen kesto ilman aiempaa osaamista on n. 3 vuotta.

Oppimisympäristönä toimii oppilaitos, verkkoympäristöt ja työpaikalla tapahtuva oppiminen.

Alaa opiskellaan Hiekkaharjun toimipisteessä osoitteessa Tennistie 1, 01370 Vantaa.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Haku on auki toistaiseksi.

Kielitaitovaatimus perusopinnoissa on B1.

Hakijat kutsutaan haastatteluun ja tarvittaessa kielikartoitukseen sähköpostilla.

Opinnot alkavat elokuussa 2022.

Kuvaus toimialasta, ammatista ja työtehtävistä

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto antaa perusvalmiudet erilaisten metallituotteiden valmistamiseen ja kokoamiseen sekä valmiuksia asentaa, käyttää ja pitää kunnossa koneita ja tuotantolinjoja. Koneiden ja laitteiden toiminnan, automaation ja ohjelmoinnin osaaminen sekä työkalujen, työstökoneiden ja hitsauslaitteiden käyttötaidot ovat tärkeitä osaamisalueita. Levyseppähitsaajat toimivat tuotteiden ja työvälineiden valmistajina, koneiden ja laitteiden asentajina sekä käyttö-, kokoonpano- ja kunnossapitohenkilöstönä.

*Koneistusta on mahdollista päästä opiskelemaan Variaan oppisopimuksella (jolloin hakijalla on työpaikka valmiina)

Koulutuksen sisältö

Levyseppähitsaaja osaa suunnitella sekä valmistaa piirustusten mukaisia levytöitä, hitsaustöitä sekä metallirakennetöitä hyödyntäen nykyaikaisia valmistusmenetelmiä. Hän osaa suunnitella valmistuksen eri työvaiheiden keskinäisen järjestyksen sekä käyttää alan materiaaleja, koneita- ja laitteita sekä menetelmiä työn kannalta tarkoituksenmukaisesti ja turvallisesti. Hänellä on ammatissaan vaadittavat pätevyydet ja kokeet suoritettuna. Hän vastaa myös valmistamansa tuotteen laadusta sekä käyttämiensä koneiden oikeista säädöistä ja toiminnasta.

Ammatilliset tutkinnon osat:

Tuotantotekniikan osaamisalan, levyseppähitsaaja, pakolliset tutkinnon osat, yhteensä 65osp

 • Hitsaus- ja levytyöt, 30osp
 • Valmistustyötehtävissä toimiminen, 25osp
 • Asennus- ja automaatiotyöt, 10osp

Lisäksi tutkintoon kuuluu ammatillisia valinnaisia opintoja, joita valitaan yhteensä 80osp, esimerkkejä:

 • Alumiinin ja ruostumattoman teräksen hitsaus, 20osp
 • Hitsaus, 20osp
 • Kunnossapitotyöt, 20osp
 • Ohutlevytyöt, 20osp
 • Teräsrakennetyöt, 20osp
 • Manuaalikoneistus, 20osp

Tuotantotekniikan osaamisalan, koneistaja*, pakolliset tutkinnon osat, yhteensä 65osp

 • Koneistus, 30osp
 • Valmistustyötehtävissä toimiminen, 25osp
 • Asennus- ja automaatiotyöt, 10osp

Tutustu tutkinnon perusteisiin tästä.

Työpaikalla tapahtuva oppiminen

Jokaisen kone- ja tuotantotekniikan opiskelijan opintoihin kuuluu Variassa pitkiä opintojaksoja työpaikoilla. Nämä jaksot toteutetaan yhteistyössä lähiseudun yritysten kanssa. Työpaikkaoppimisen kohdeyritykset pyritään valitsemaan opiskelijan vahvuudet ja henkilökohtaiset tavoitteet huomioiden. Työpaikalla oppiessaan opiskelija saa paitsi arvokasta työkokemusta käytännöntöistä myös arvokkaita työelämänkontakteja.

Opiskelijavaihto

Varian kone- ja tuotantotekniikan ala tekee vuosittain kansainvälistä opiskelijavaihtoa Saksaan, Italiaan ja Hollantiin. Vaihdon aikana voi mm. tutustua paikalliseen koulu- ja yrityskulttuuriin tai suorittaa työpaikalla oppimista. Myös jotkin oppilaitoksemme yhteistyöyrityksistä toimivat kansainvälisesti, joten työpaikalla oppimista on mahdollista suorittaa halutessaan ulkomailla myös tätä kautta.

Työllistyminen


Levyseppähitsaajan työtehtävät

Valmistuessasi levyseppähitsaaja-tutkintonimikkeellä työllistyt vaihteleviin tehtäviin erilaisille teollisuuden aloille ydinosaamisalueittesi ja kiinnostuksen kohteittesi mukaan. Voit työllistyä mm. hitsaavaan metallituoteteollisuuteen, konepajaan, terästukkurille tai telakalle. Työtehtäviin voi kuulua mm. raskaiden metallirakenteiden tekemistä, ohutlevytöitä, hitsausta, asennusta, erilaisia operaattorin tehtäviä tai autojen tekoa. Vaihtelevien työtehtävien takia työolosuhteet vaihtelevat pimeästä ja pölyisestä konepajasta aina puhdashuoneisiin. Työtehtävät voivat olla ulko- tai sisätiloissa, kotimaassa tai ulkomailla.

Koneistajan* työtehtävät (vain oppisopimus)

Koneistajat työllistyvät tuotantotehtäviin metallialan konepajoihin. Tehtävät ovat yleensä koneenosien valmistusta, asennusta tai koneiden ja laitteiden kokoonpanoa. Koulutus antaa valmiudet myös mekaanisen kunnossapidon tai käynnissäpidon tehtäviin tuotantolaitoksissa, esimerkiksi energia- tai prosessilaitoksissa.

‍Opiskelukustannukset

Opinnot ovat jatkossa myös materiaalien osalta uusille toisen asteen opiskelijoille pääsääntöisesti maksuttomia siihen asti, kun opiskelija täyttää 20 vuotta. Maksuttomuus koskee opiskelijoita, jotka ovat päättäneet perusopetuksen 9. luokalla keväällä 2021. Opiskelijat saavat käyttöönsä tutkinnon suorittamiseen tarvittavat välttämättömät välineet ja materiaalit maksutta. Maksuttomaksi tulevat esimerkiksi oppikirjat ja työvälineet. Kuitenkin tietyistä erityistä harrastuneisuutta painottavissa koulutuksissa voi tulla kustannuksia opiskelijalle.

Jatko-opiskelumahdollisuudet

Muutaman työkokemusvuoden jälkeen voit suorittaa hitsaajan tai koneistajan ammattitutkinnon tai hitsaajamestarin tai koneistajamestarin erikoisammattitutkinnon tai jonkin alan monista erikoiskursseista.

Ammatillisista perustutkinnoista saa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Luonteva jatko-opintoväylä on tekniikan ja liikenteenalan ammattikorkeakoulututkinto, insinööri (AMK). Yliopistossa voi suorittaa ylemmän korkeakoulututkinnon esimerkiksi tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnon.

Hakeminen

Haku yhteishaussa Opintopolussa ja määrättyinä aikoina jatkuvassa haussa.

Levyseppähitsaukseen valitaan opiskelijoita jatkuvasta hausta sekä yhteishausta keväällä 2022. *Koneistusta on mahdollista päästä opiskelemaan Variaan esim. oppisopimuksella tai jatkuvan haun kautta.

Lisätietoja

Opinto-ohjaaja Sirpa Koppinen, puh 040 1627983, sirpa.koppinen@eduvantaa.fi

‍Päivitetty 1.4.2022 KW

Aviapoliksen toimipiste

Rälssitie 13

01530 Vantaa

Hiekkaharjun toimipiste

Tennistie 1

01370 Vantaa

Koivukylän toimipiste

Talvikkitie 119

01360 Vantaa

Myyrmäen toimipiste

Ojahaantie 5

01600 Vantaa

facebook twitter instagram youtube