Levyseppähitsaaja (tai koneistaja)

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, Tuotantotekniikan osaamisala, levyseppähitsaaja (tai koneistaja*)


Levyseppähitsaajaksi voit opiskella Hiekkaharjun toimipisteessä, Tennistie 1, 01370 Vantaa


Kuvaus toimialasta, ammatista ja työtehtävistä

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto antaa perusvalmiudet erilaisten metallituotteiden valmistamiseen ja kokoamiseen sekä valmiuksia asentaa, käyttää ja pitää kunnossa koneita ja tuotantolinjoja. Koneiden ja laitteiden toiminnan, automaation ja ohjelmoinnin osaaminen sekä työkalujen, työstökoneiden ja hitsauslaitteiden käyttötaidot ovat tärkeitä osaamisalueita. Levyseppähitsaajat toimivat tuotteiden ja työvälineiden valmistajina, koneiden ja laitteiden asentajina sekä käyttö-, kokoonpano- ja kunnossapitohenkilöstönä. Levyseppähitsaukseen valitaan opiskelijoita jatkuvasta hausta sekä yhteishausta keväällä 2022. *Koneistusta on mahdollista päästä opiskelemaan Variaan esim. oppisopimuksella tai jatkuvan haun kautta.

Koulutuksen sisältö

Ammatilliset tutkinnon osat:

Tuotantotekniikan osaamisalan, levyseppähitsaaja, pakolliset tutkinnon osat, yhteensä 65osp

 • Hitsaus- ja levytyöt, 30osp
 • Valmistustyötehtävissä toimiminen, 25osp
 • Asennus- ja automaatiotyöt, 10osp

Lisäksi tutkintoon kuuluu ammatillisia valinnaisia opintoja, joita valitaan yhteensä 80osp, esimerkkejä:

 • CNC-sorvaus, 20osp
 • Konepajamittaukset, 20osp
 • Manuaalikoneistus, 20osp
 • Alumiinin ja ruostumattoman teräksen hitsaus, 20osp
 • Hitsaus, 20osp
 • Kunnossapitotyöt, 20osp
 • Ohutlevytyöt, 20osp
 • Teräsrakennetyöt, 20osp

Tuotantotekniikan osaamisalan, koneistaja*, pakolliset tutkinnon osat, yhteensä 65osp

 • Koneistus, 30osp
 • Valmistustyötehtävissä toimiminen, 25osp
 • Asennus- ja automaatiotyöt, 10osp

Tutustu tutkinnon perusteisiin tästä.

Työpaikalla tapahtuva oppiminen

Jokaisen kone- ja tuotantotekniikan opiskelijan opintoihin kuuluu Variassa pitkiä opintojaksoja työpaikoilla. Nämä jaksot toteutetaan yhteistyössä lähiseudun yritysten kanssa. Työpaikkaoppimisen kohdeyritykset pyritään valitsemaan opiskelijan vahvuudet ja henkilökohtaiset tavoitteet huomioiden. Työpaikalla oppiessaan opiskelija saa paitsi arvokasta työkokemusta käytännöntöistä myös arvokkaita työelämänkontakteja.

Opiskelijavaihto

Varian kone- ja tuotantotekniikan ala tekee vuosittain kansainvälistä opiskelijavaihtoa Saksaan, Italiaan ja Hollantiin. Vaihdon aikana voi mm. tutustua paikalliseen koulu- ja yrityskulttuuriin tai suorittaa työpaikalla oppimista. Myös jotkin oppilaitoksemme yhteistyöyrityksistä toimivat kansainvälisesti, joten työpaikalla oppimista on mahdollista suorittaa halutessaan ulkomailla myös tätä kautta.

Työllistyminen


Levyseppähitsaajan työtehtävät

Valmistuessasi levyseppähitsaaja-tutkintonimikkeellä työllistyt vaihteleviin tehtäviin erilaisille teollisuuden aloille ydinosaamisalueittesi ja kiinnostuksen kohteittesi mukaan. Voit työllistyä mm. hitsaavaan metallituoteteollisuuteen, konepajaan, terästukkurille tai telakalle. Työtehtäviin voi kuulua mm. raskaiden metallirakenteiden tekemistä, ohutlevytöitä, hitsausta, asennusta, erilaisia operaattorin tehtäviä tai autojen tekoa. Vaihtelevien työtehtävien takia työolosuhteet vaihtelevat pimeästä ja pölyisestä konepajasta aina puhdashuoneisiin. Työtehtävät voivat olla ulko- tai sisätiloissa, kotimaassa tai ulkomailla.

Koneistajan* työtehtävät

Koneistajat työllistyvät tuotantotehtäviin metallialan konepajoihin. Tehtävät ovat yleensä koneenosien valmistusta, asennusta tai koneiden ja laitteiden kokoonpanoa. Koulutus antaa valmiudet myös mekaanisen kunnossapidon tai käynnissäpidon tehtäviin tuotantolaitoksissa, esimerkiksi energia- tai prosessilaitoksissa.

‍Opiskelukustannukset

Opinnot ovat jatkossa myös materiaalien osalta uusille toisen asteen opiskelijoille pääsääntöisesti maksuttomia siihen asti, kun opiskelija täyttää 20 vuotta. Maksuttomuus koskee opiskelijoita, jotka ovat päättäneet perusopetuksen 9. luokalla keväällä 2021. Opiskelijat saavat käyttöönsä tutkinnon suorittamiseen tarvittavat välttämättömät välineet ja materiaalit maksutta. Maksuttomaksi tulevat esimerkiksi oppikirjat ja työvälineet. Kuitenkin tietyistä erityistä harrastuneisuutta painottavissa koulutuksissa voi tulla kustannuksia opiskelijalle.

Jatko-opiskelumahdollisuudet

Muutaman työkokemusvuoden jälkeen voit suorittaa hitsaajan tai koneistajan ammattitutkinnon tai hitsaajamestarin tai koneistajamestarin erikoisammattitutkinnon tai jonkin alan monista erikoiskursseista. Jatko-opiskelumahdollisuutena on myös ammattikorkeakoulu (AMK insinööri) tai ylempi korkeakoulutututkinto (DI).

Hakeminen

Haku yhteishaussa Opintopolussa ja määrättyinä aikoina jatkuvassa haussa.

Levyseppähitsaukseen valitaan opiskelijoita jatkuvasta hausta sekä yhteishausta keväällä 2022. *Koneistusta on mahdollista päästä opiskelemaan Variaan esim. oppisopimuksella tai jatkuvan haun kautta.

Lisätietoja

Opinto-ohjaaja Sirpa Koppinen, puh 040 1627983, sirpa.koppinen@eduvantaa.fi

‍Päivitetty 20.9.2021

Aviapoliksen toimipiste

Rälssitie 13

01530 Vantaa

Hiekkaharjun toimipiste

Tennistie 1

01370 Vantaa

Koivukylän toimipiste

Talvikkitie 119

01360 Vantaa

Myyrmäen toimipiste

Ojahaantie 5

01600 Vantaa

facebook twitter instagram youtube