Ruokaleipätuotteiden valmistus - tutkinnon osa

Elintarvikealan perustutkinto, Ruokaleipätuotteiden valmistus 20 osp

Ruokaleipätuotteiden valmistusta opiskellaan Myyrmäen toimipisteessä, Ojahaantie 5, 01600 Vantaa

JATKUVA HAKU: HAE TÄSTÄ

Huom: Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena eli opiskelijalla tulee olla alan työpaikka ja tutkinnon osaan soveltuvat työtehtävät.

Kenelle

Koulutus soveltuu henkilölle, jolla on aikaisempaa osaamista elintarvike- tai ravintola-alalta. Opiskelijalla tulee olla alan työpaikka ja tutkinnon osaan soveltuvat työtehtävät voidakseen osallistua oppisopimuskoulutukseen.

Toteutus

Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimuskoulutus on määräaikaiseen työsuhteeseen perustuvaa ammatillista koulutusta, jossa oppiminen painottuu työpaikalle ja ammattitaito hankitaan pääosin käytännön työtehtäviä tekemällä. Työnantaja nimeää opiskelijalle alan ammattilaisen työpaikkaohjaajaksi.

Työpaikalla tapahtuvaa oppimista täydennetään oppilaitoksissa järjestettävällä opetuksella. Opiskelijan aikaisempi osaaminen otetaan huomioon koulutusta suunniteltaessa ja jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Osaaminen osoitetaan näytöllä.

Koulutus toteutetaan ajalla elokuu-joulukuu 2021. Oppisopimuksen kesto määritellään yksilöllisesti osallistujan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman perusteella ja on kestoltaan keskimäärin 4-5 kuukautta.

Koulutuspäivät järjestetään Vantaan ammattiopisto Varian Myyrmäen toimipisteessä ja niitä on sovitusti HOKSin mukaan noin 1-2 päivää kuukaudessa. Työpaikalla tapahtuva oppiminen tapahtuu opiskelijan omalla työpaikalla.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Haku on auki toistaiseksi.

Hakija täyttää sähköisen hakulomakkeen Varian nettisivuilla (tällä sivulla kohdassa "jatkuva haku: hae tästä".

Hakijat haastatellaan. Hakeutumisen yhteydessä Varia kartoittaa koulutukseen hakeutuvan oppimisen edellytykset, mukaan lukien riittävä suomen kielen taito.

Koulutuksen sisältö

Tutkinnon osassa opiskellaan yleisimpien ruokaleipätuotteiden valmistusta eri tuoteryhmistä, kuten sämpylät, patongit, rieskat, vaaleat ruokaleivät ja ruisleivät. Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija hallitsee ruokaleipätuotteiden valmistuksen käsityö- ja leivontamenetelmät, työskentelee hygieenisesti ja ottaa huomioon prosessit. Opiskelija toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja ymmärtää ympäristöosaamisen merkityksen alan yrityksille.

Keskeisemmät tutkinnon osaan kuuluvat työtehtävät ovat raaka-aineiden punnitus, taikinan teko, ylöslyönti, kohotus, paisto, jäähdytys, viimeistely ja pakkaustoiminnot. Opiskelija varmistaa tuoteturvallisuuden ja tuotteen laadun huomioiden valmistuksen ja säilytyksen aikana tapahtuvat fysikaaliset, kemialliset sekä mikrobiologiset toiminnat.

Lisätietoja

Anne Sivonen (anne.sivonen@vantaa.fi, p. 0400 765 753)

Aviapoliksen toimipiste

Rälssitie 13

01530 Vantaa

Hiekkaharjun toimipiste

Tennistie 1

01370 Vantaa

Koivukylän toimipiste

Talvikkitie 119

01360 Vantaa

Myyrmäen toimipiste

Ojahaantie 5

01600 Vantaa

facebook twitter instagram youtube