Avustajan työ ja tehtävät sosiaali- ja terveysalalla tai varhaiskasvatuksessa

Avustajan työ ja tehtävät sosiaali- ja terveysalalalla tai varhaiskasvatuksessa tutkinnon osa/osia oppisopimuksella

Kiinnostaako Sinua avustajan työ ja tehtävät sosiaali- ja terveysalalla tai varhaiskasvatuksessa?
Oletko jo töissä yksityisellä tai aiot hakeutua alalle ja haet työpaikkaa?
Tule Variaan suorittamaan tutkinnon osa tai osia oppisopimuksella!

JATKUVA HAKU: HAE TÄSTÄ


Tämä koulutus ei ole haussa Yhteishaussa, ainoastaan Varian omassa jatkuvassa haussa.


Kenelle

Oppisopimuksella opiskelu edellyttää, että sinulla on työpaikka yksityisellä työnantajalla sosiaali- ja terveysalalla tai varhaiskasvatuksessa tai olet ollut työpaikkahaastattelussa ja sinulle on luvattu oppisopimustyöpaikka alalta. Jos olet työtön työnhakija, voi TE-toimisto myöntää palkkatukea työnantajalle.

Toteutus

 • Opiskelu alkaa joustavasti, kun työpaikka on löytynyt ja hakijalle on tehty henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma HOKS ja oppisopimus.
 • Koulutusaika on 10 - 12 kuukautta HOKSin mukaan.
 • Oppisopimuksessa korostuu työpaikalla tapahtuva tutkinnon perusteiden mukainen ohjattu oppiminen.
 • Oppimista täydennetään oppilaitoksessa annettavilla teoriaopinnoilla ja oppimistehtävillä HOKSin mukaisesti.
 • Tarvittaessa järjestetään suomen kielen opetusta.
 • Lähiopetus järjestetään Varian Koivukylän toimipisteessä, os. Talvikkitie 119, Vantaa.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

 • Koulutukseen haetaan yllä olevasta HAE TÄSTÄ -linkistä avautuvalla hakulomakkeella.
 • Jos sinulla on jo työpaikka alalla, ota yhteyttä Varian oppisopimus- ja työelämäpalvelluihin Eija Lepistöön, yhteystiedot alla.
 • Ennen oppisopimuksen laadintaa/koulutuksen alkua hakijan on esitettävä todistus riittävästä suomen kielen taidosta (A2). Kielikokeita järjestää mm. Vantaan aikuisopisto.

Koulutuksen sisältö

Opiskelija suorittaa kaksi tutkinnon osaa.

Pakollinen tutkinnon osa:

Kasvun ja osallisuuden edistäminen, 25 osp (Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja)
Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa:

 • työskennellä kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan työn säädösten, määröysten, toimintaperiaatteiden, arvojen ja ammattieettisten ohjeiden mukaan
 • suunnitella työtään ja tehdä yhteistyötä työryhmän kanssa
 • suunnitella, toteuttaa ja arvioida kasvun ja osallisuuden edistämistä
 • toimia vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa
 • edistää kasvua ja osallisuutta käyttäen alan työmenetelmiä, -välineitä ja materiaaleja
 • ohjata ja avustaa päivittäisissä toiminnoissa
 • huolehtia asiakkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta
 • antaa tietoa palveluista
 • ylläpitää turvallisuutta, työkykyään ja työhyvinvointiaan
 • arvioida ja kehittää toimintaansa

Valinnaiset tutkinnon osat (näistä suoritetaan yksi):

Erityistä tukea tarvitsevan lapsen ja nuoren ohjaus, 15 osp
Sisältö
• Koulunkäynnin ohjaajan tehtävät
• Erityisen tuen tarpeen tunnistamisen ja tuen menetelmiä
• Kehitysvammaisuus
• Psykososiaalisen kehityksen tukeminen
• Kielellisten vaikeuksien huomioon ottaminen
• Tarkkaavaisuuden, toiminnanohjauksen ja keskittymisen vaikeuksien huomioon ottaminen
• Ergonominen toiminta
• Aistien yhdentämisen ja hahmottamisen vaikeuksien huomioon ottaminen
• Pitkäaikaissairaan lapsen tai nuoren tukeminen

TAI

Avustamis- ja asiointipalvelujen tuottaminen, 30 osp (Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto)
Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa:
• suunnitella avustamis- ja asiointipalveluja asiakaskohteessa
• avustaa eri-ikäisiä ja toimintakyvyltään erilaisia asiakkaita päivittäisissä toiminnoissa
• avustaa asioinnissa eri-ikäisiä ja toimintakyvyltään erilaisia asiakkaita
• järjestää virikkeellisen toiminnan asiakaskohteelle
• toimia asiakaspalvelutilanteissa ja työyhteisön jäsenenä
• noudattaa työskentelyssään työ- ja asiakasturvallisuutta
• arvioida omaa toimintaansa.

TAI

Kodin ruokapalveluiden tuottaminen, 20 osp (Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto)
Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa:
• suunnitella kodin ruokapalveluja asiakaskohteessa
• tehdä kodin ruokapalveluja asiakaskohteessa
• toimia asiakaspalvelutilanteissa ja työyhteisön jäsenenä
• noudattaa työskentelyssään työ- ja asiakasturvallisuutta
• arvioida omaa toimintaansa.

Opiskelukustannukset

Koulutus on oppisopimuksella maksutonta. Opiskeluun tarvittavat kirjat ja muun materiaalin opiskelija hankkii itse.

Lisätietoja

Eija Lepistö, p. 040 589 2732, eija.lepisto@vantaa.fi


Aviapoliksen toimipiste

Rälssitie 13

01530 Vantaa

Hiekkaharjun toimipiste

Tennistie 1

01370 Vantaa

Koivukylän toimipiste

Talvikkitie 119

01360 Vantaa

Myyrmäen toimipiste

Ojahaantie 5

01600 Vantaa

facebook twitter instagram youtube