Avustajan työ ja tehtävät sosiaali- ja terveysalalla tai varhaiskasvatuksessa

Avustajan työ ja tehtävät sosiaali- ja terveysalalalla tai varhaiskasvatuksessa tutkinnon osa/osia oppisopimuksella

Kiinnostaako Sinua avustajan työ ja tehtävät sosiaali- ja terveysalalla tai varhaiskasvatuksessa?
Oletko jo töissä yksityisellä tai aiot hakeutua alalle ja haet työpaikkaa?
Tule Variaan suorittamaan tutkinnon osa tai osia oppisopimuksella!

JATKUVA HAKU: HAE TÄSTÄ

Huom: Jatkuvassa haussa hakemuksen lähettäneille ei tällä hetkellä valitettavasti tule sähköpostiin vahvistusviestiä hakemuksen saapumisesta.

Tämä koulutus ei ole haussa Yhteishaussa, ainoastaan Varian omassa jatkuvassa haussa.


Kenelle

Oppisopimuksella opiskelu edellyttää, että sinulla on työpaikka yksityisellä työnantajalla sosiaali- ja terveysalalla tai varhaiskasvatuksessa tai olet ollut työpaikkahaastattelussa ja sinulle on luvattu oppisopimustyöpaikka alalta. Jos olet työtön työnhakija, voi TE-toimisto myöntää palkkatukea työnantajalle.

Toteutus

 • Opiskelu alkaa joustavasti, kun työpaikka on löytynyt ja hakijalle on tehty henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma HOKS ja oppisopimus.
 • Koulutusaika on 10 - 12 kuukautta HOKSin mukaan.
 • Oppisopimuksessa korostuu työpaikalla tapahtuva tutkinnon perusteiden mukainen ohjattu oppiminen.
 • Oppimista täydennetään oppilaitoksessa annettavilla teoriaopinnoilla ja oppimistehtävillä HOKSin mukaisesti.
 • Tarvittaessa järjestetään suomen kielen opetusta.
 • Lähiopetus järjestetään Varian Koivukylän toimipisteessä, os. Talvikkitie 119, Vantaa.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

 • Koulutukseen haetaan yllä olevasta HAE TÄSTÄ -linkistä avautuvalla hakulomakkeella.
 • Jos sinulla on jo työpaikka alalla, ota yhteyttä Varian oppisopimus- ja työelämäpalvelluihin Eija Lepistöön, yhteystiedot alla.
 • Ennen oppisopimuksen laadintaa/koulutuksen alkua hakijan on esitettävä todistus riittävästä suomen kielen taidosta (A2). Kielikokeita järjestää mm. Vantaan aikuisopisto.

Koulutuksen sisältö

Opiskelija suorittaa kaksi tutkinnon osaa.

Pakollinen tutkinnon osa:

Kasvun ja osallisuuden edistäminen, 25 osp (Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja)
Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa:

 • työskennellä kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan työn säädösten, määröysten, toimintaperiaatteiden, arvojen ja ammattieettisten ohjeiden mukaan
 • suunnitella työtään ja tehdä yhteistyötä työryhmän kanssa
 • suunnitella, toteuttaa ja arvioida kasvun ja osallisuuden edistämistä
 • toimia vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa
 • edistää kasvua ja osallisuutta käyttäen alan työmenetelmiä, -välineitä ja materiaaleja
 • ohjata ja avustaa päivittäisissä toiminnoissa
 • huolehtia asiakkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta
 • antaa tietoa palveluista
 • ylläpitää turvallisuutta, työkykyään ja työhyvinvointiaan
 • arvioida ja kehittää toimintaansa

Valinnaiset tutkinnon osat (näistä suoritetaan yksi):

Erityistä tukea tarvitsevan lapsen ja nuoren ohjaus, 15 osp
Sisältö
• Koulunkäynnin ohjaajan tehtävät
• Erityisen tuen tarpeen tunnistamisen ja tuen menetelmiä
• Kehitysvammaisuus
• Psykososiaalisen kehityksen tukeminen
• Kielellisten vaikeuksien huomioon ottaminen
• Tarkkaavaisuuden, toiminnanohjauksen ja keskittymisen vaikeuksien huomioon ottaminen
• Ergonominen toiminta
• Aistien yhdentämisen ja hahmottamisen vaikeuksien huomioon ottaminen
• Pitkäaikaissairaan lapsen tai nuoren tukeminen

TAI

Avustamis- ja asiointipalvelujen tuottaminen, 30 osp (Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto)
Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa:
• suunnitella avustamis- ja asiointipalveluja asiakaskohteessa
• avustaa eri-ikäisiä ja toimintakyvyltään erilaisia asiakkaita päivittäisissä toiminnoissa
• avustaa asioinnissa eri-ikäisiä ja toimintakyvyltään erilaisia asiakkaita
• järjestää virikkeellisen toiminnan asiakaskohteelle
• toimia asiakaspalvelutilanteissa ja työyhteisön jäsenenä
• noudattaa työskentelyssään työ- ja asiakasturvallisuutta
• arvioida omaa toimintaansa.

TAI

Kodin ruokapalveluiden tuottaminen, 20 osp (Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto)
Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa:
• suunnitella kodin ruokapalveluja asiakaskohteessa
• tehdä kodin ruokapalveluja asiakaskohteessa
• toimia asiakaspalvelutilanteissa ja työyhteisön jäsenenä
• noudattaa työskentelyssään työ- ja asiakasturvallisuutta
• arvioida omaa toimintaansa.

Opiskelukustannukset

Koulutus on oppisopimuksella maksutonta. Opiskeluun tarvittavat kirjat ja muun materiaalin opiskelija hankkii itse.

Lisätietoja

Eija Lepistö, p. 040 589 2732, eija.lepisto@vantaa.fi


Aviapoliksen toimipiste

Rälssitie 13

01530 Vantaa

Hiekkaharjun toimipiste

Tennistie 1

01370 Vantaa

Koivukylän toimipiste

Talvikkitie 119

01360 Vantaa

Myyrmäen toimipiste

Ojahaantie 5

01600 Vantaa

facebook twitter instagram youtube