Ajoneuvoasentaja, autokorinkorjaaja, varaosamyyjä tai pienkonekorjaaja

Autoalan perustutkinto

Autotekniikan osaamisala, ajoneuvoasentaja
Autokorinkorjauksen osaamisala, autokorinkorjaaja
Varaosamyynnin osaamisala, varaosamyyjä
Moottorikäyttöisten pienkoneiden korjaamisen osaamisala, pienkonekorjaaja

Autoalan perustutkintoa voit opiskella Aviapoliksen toimipisteessä, Rälssitie 13, 01530 Vantaa


Toteutus

Autoalan perustutkinnon laajuus 180 osp. Valittavana ajoneuvoasentajan, autokorinkorjaajan, pienkonekorjaajan ja varaosamyyjän suuntautumisvaihtoehdot.

Opintojen kesto määräytyy henkilökohtaisesti HOKSsissa (henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma) huomioiden aiempi osaaminen, toisen asteen opinnot, työkokemus ja opintojen eteneminen.

Suoritustapa voi olla esim.

- päiväopetuksena sisältäen lähiopetuksen/työpaikalla oppimisen

- työelämäpainotteisena, missä teoriaopetusta voi olla lähiopetuksena sekä etäopiskeluna ja itsenäisinä tehtävinä

- oppisopimusopiskeluna

- Opiskelijalla voi olla koulun laatiman päiväopetuksen suunnitelman mukaan lomapäivät (syysloma, joululoma, talviloma ja kesäloma). Opiskelija voi myös nopeuttaa valmistumistaan (HOKS) työskentelemällä esim. loma-ajat/loma-ajoilla tutkintoon kuuluvissa tehtävissä.

Kuvaus toimialasta, ammatista ja työtehtävistä

Autoalan tehtävänä on yksityis- ja joukkoliikenteen sekä tavarakuljetusten ja muiden logististen palvelujen toiminta. Tehtävät jakautuvat pääasiassa automyyntiin ja -korjaamotoimintoihin, ajoneuvojen valmistukseen, autotarvikkeiden ja varaosien kauppaan, rengas- ja vakuutusalaan, katsastukseen sekä erilaisiin viranomaistehtäviin. Alalla työskentelee yli 40 000 ammattilaista.

Autoala tarjoaa erinomaiset koulutusmahdollisuudet alalle aikoville ja alalla jo toimiville. Kaikissa alan koulutuksissa huomioidaan nykyaikaisen autotekniikan nopea kehittyminen, kuten autoissa yleistyvät kuljettajaa avustavat ajonhallintajärjestelmät sekä hybridi- ja sähköautot. Kestävän kehityksen mukainen toiminta on alalle tunnusomaista, joten se huomioidaan myös koulutusten toteutuksissa.

Koulutuksen sisältö

Tutustu tutkinnon perusteisiin tästä.

Autoalan perustutkinto tarjoaa monipuolisen ja käytännönläheisen koulutuksen autotekniikan toimialoille. Koulutuksemme tapahtuu osaavan henkilöstön ohjauksessa innostavassa ympäristössä motivoituneiden opiskelukavereiden ympäröimänä. Opintojen sisällöt vastaavat työelämän haasteisiin ja opetusta toteutetaan yhdessä autoalan yritysten kanssa.

Autoalan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osaamispistettä) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä). Ammatillisista tutkinnon osista pakollisia on 90 osaamispistettä ja valinnaisia 55 osaamispistettä. Valinta suuntautumisesta ajoneuvoasentajan, autokorinkorjaajan, varaosamyyjän tai pienkonekorjaajan opintoihin tehdään opintojen ensimmäisen vuoden aikana.

Ajoneuvoasentaja huoltaa ja korjaa ajoneuvoja, sekä asentaa erilaisia lisävarusteita. Hän diagnosoi ja korjaa alusta- ja hallintalaitteiden sekä moottorin, vaihteiston ja voimansiirron vikoja. Ajoneuvoasentaja tulkitsee myös elektronisten järjestelmien vikakoodeja ja suorittaa tarvittavat ohjelmoinnit ja korjaukset.

Autokorinkorjaajan tehtävät painottuvat ajoneuvojen kori- ja runkorakenteiden kolari- ja korroosiovaurioiden korjaamiseen. Monipuoliset työtehtävät sisältävät erilaisista materiaaleista valmistettujen kokonaisuuksien kuten verhousten, lasien sekä muovi-, teräs- ja alumiiniosien korjausta ja uusimista. Korjausmenetelmiä ovat erilaisten metallien ja muovien muotoilu, liittäminen, lämpökäsittely ja uusiminen.

Varaosamyyjän osaamiseen kuuluvat tekniset myyntitehtävät, joissa keskeistä on laadukas asiakaspalvelu ja tekninen osaaminen. Hän opastaa asiakkaita ajoneuvon varaosien valinnassa. Hän hallitsee asiakaslähtöisen liiketoiminnan, viestinnän ja vuorovaikutuksen. Hän osaa toimia erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä ja verkostoitua ammatillisesti.

Autoalan perustutkinnon suorittanut varaosamyyjä työskentelee merkkiliikkeiden sekä esim. autohuoltojen myyntipisteissä tai muun varaosakaupan myyntitehtävissä ja voi olla erikoistunut kevyen tai raskaan ajoneuvokaluston, työkoneiden, pienkoneiden, rengasliikkeiden yms. varaosapalveluun.

Pienkonekorjaaja huoltaa ja korjaa moottorikäyttöisiä pienkoneita ja työlaitteita. Esimerkiksi moottoripyöriä, mopoja, perämoottoreita, veneitä, mönkijöitä, moottorikelkkoja, ruohonleikkureita tai moottori- ja raivaussahoja.

Autoalan perustutkinnon suorittanut työskentelee auto- ja työkonetalojen sekä monenlaisten korjaamojen palveluksessa, asiakaspalvelu- ja korjaamotehtävissä pienkoneiden myynti- ja korjausliikkeessä, maahantuojan huoltokorjaamossa, vapaa-ajan viettoon erikoistuneessa yrityksessä ja kiinteistöhuoltoyrityksessä tai voi toimia itsenäisenä yrittäjänä.

Työllistyminen

Ajoneuvokauppaan, asennuksiin, korjauksiin ja huoltotöihin liittyviä tyypillisiä työpaikkoja ovat auto- ja autotarvikeliikkeet sekä autokorjaamot. Autoalan perustutkinnon suorittaneilla on varsinaisten korjaamotöiden lisäksi valmiudet työskentelyyn autoteollisuudessa kuten autotehtaissa sekä erilaisia autokoreja, erikoisajoneuvoja ja asuntovaunuja valmistavassa teollisuudessa tai itsenäisenä yrittäjänä.

Mahdollisia työpaikkoja ovat myös ajoneuvojen muutostöihin ja personointiin erikoistuneet tuning- ja virityspajat, rengasalan liikkeet, pienkonekorjaamot, hyötyajoneuvo- ja raskaankaluston korjaamot ja varaosaliikkeet.

Osaavia ja motivoituneita henkilöitä tarvitaan jatkuvasti kaikille sektoreille, joten alan työllistymisnäkymät ovat hyvät. Autoala tarjoaa runsaasti kesä- ja kausityömahdollisuuksia motivoituneille ja opinnoissaan menestyville opiskelijoille jo opiskeluaikana.

Opiskelukustannukset

Opinnot ovat jatkossa myös materiaalien osalta uusille toisen asteen opiskelijoille pääsääntöisesti maksuttomia siihen asti, kun opiskelija täyttää 20 vuotta. Maksuttomuus koskee opiskelijoita, jotka ovat tällä hetkellä perusopetuksen 9. luokalla. Opiskelijat saavat käyttöönsä tutkinnon suorittamiseen tarvittavat välttämättömät välineet ja materiaalit maksutta. Maksuttomaksi tulevat esimerkiksi oppikirjat ja työvälineet. Kuitenkin tietyistä erityistä harrastuneisuutta painottavissa koulutuksissa voi tulla kustannuksia opiskelijalle.

Muut kuin laajennetun oppivelvollisuuden piiriin kuuluvat: Autoalan perustutkinnossa ei koidu opiskelijalle kustannuksia.

Jatko-opiskelumahdollisuudet

Autoalan perustutkinto antaa hakukelpoisuuden ammattikorkeakouluun, jossa opintoja voi halutessaan jatkaa mm. ajoneuvotekniikan insinööriksi ja erikoistua ajoneuvojen jälkimarkkinointiin, autosähkötekniikkaan tai ajoneuvosuunnitteluun. Varian autoalan opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa Metropolia Ammattikorkeakoulun väyläopintoja viimeisen opiskeluvuotensa aikana, jos väyläopintoihin on riittävästi osallistujia ryhmän muodostamiseksi.

Ammattikorkeakoulun jälkeen on mahdollisuus opiskella esim. ajoneuvotekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto. Perustutkinnon suoritettuaan, muutaman vuoden työkokemuksen jälkeen, on myös mahdollista hakeutua ammatti- tai erikoisammattitutkintoihin ja siten erikoistua ajoneuvoasennuksen tai autokorinkorjauksen asiantuntijaksi. Ammatti- tai erikoisammattitukinnon suoritettuasi voit hakeutua esim. autokatsastajan koulutukseen.

Hakeminen

Haku yhteishaussa Opintopolussa ja määrättyinä aikoina jatkuvassa haussa.

Lisätietoja

Opinto-ohjaaja Eija Aronen, p. 040 5290 536, eija.aronen@vantaa.fi

Aviapoliksen toimipiste

Rälssitie 13

01530 Vantaa

Hiekkaharjun toimipiste

Tennistie 1

01370 Vantaa

Koivukylän toimipiste

Talvikkitie 119

01360 Vantaa

Myyrmäen toimipiste

Ojahaantie 5

01600 Vantaa

facebook twitter instagram youtube