Ajoneuvoala

Ajoneuvoalan perustutkinto

Autoalan perustutkintoa voit opiskella Aviapoliksen toimipisteessä, Rälssitie 13, 01530 Vantaa

 • Ajoneuvotekniikan osaamisala, automekaanikko, hyötyajoneuvomekaanikko, diagnostiikkamekaanikko, pienkonemekaanikko
 • Myynnin osaamisala, ajoneuvomyyjä, varaosamyyjä, huoltomyyjä
 • Vauriokorjauksen osaamisala, autokorimekaanikko, automaalari

JATKUVA HAKU: HAE TÄSTÄ

Kenelle

Autoalasta kiinnostuneille.

Hakeminen

 • Hakuaika 1.4 – 19.6.2022.

Pääsyvaatimukset

 • suomenkielen taito (vähintään B.1 tai YKI-todistus)
 • vähintään perusopetuksen oppimäärä suoritettu (todistukset)
 • opiskelijaksi ottaminen on ehdollinen hakijoille, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai toinen kotimainen kieli (ruotsi) oppilaitoksen kielitestin tulosten valmistuttua (B.1 taso) – koe suoritetaan (elokuu 2022)
 • vaaditut liitteet (kielitodistus ja koulutodistukset)

Liitteet tulee toimittaa viimeistään 19.6.2022 klo 16.00 mennessä sähköpostiin eija.aronen@vantaa.fi tai kirjepostina osoitteeseen Vantaan ammattiopisto VARIA/Eija Aronen, Rälssitie 13, 01530 Vantaa.

Mikäli et ole toimittanut vaadittuja liitteitä määräpäivään mennessä katsomme hakemuksen hylätyksi.

Hakutoiveen valinta

Valitse hakemuksella kolmesta osaamisalasta haluamasi suuntautumisvaihtoehto (1kpl):


 • Ajoneuvotekniikan osaamisala
 • Myynnin osaamisala
 • Vauriokorjauksen osaamisala

Toteutus

 • Valintapäätös ilmoitetaan sähköpostitse viikolla 25
 • Opinnot alkavat 3.8.2022 klo 9.00 osoiteessa Rälssitie 13 01530 Vantaa (Aviapoliksen toimipiste)

Kuvaus toimialasta, ammatista ja työtehtävistä

Ajoneuvoalan tehtävänä on yksityis- ja joukkoliikenteen sekä tavarakuljetusten ja muiden logististen palvelujen turvaaminen. Tehtävät jakautuvat pääasiassa ajoneuvomyyntiin ja korjaamotoimintoihin, ajoneuvojen valmistukseen, ajoneuvotarvikkeiden ja varaosien kauppaan, rengas- ja vakuutusalaan, katsastukseen sekä erilaisiin viranomaistehtäviin.

Myyntiin, asennuksiin, korjauksiin ja huoltotöihin liittyviä tyypillisiä työpaikkoja ovat ajoneuvo- ja ajoneuvotarvikeliikkeet sekä ajoneuvokorjaamot. Ajoneuvoalan perustutkinnon suorittaneilla on varsinaisten korjaamotöiden lisäksi valmiudet työskentelyyn ajoneuvoteollisuudessa kuten ajoneuvotehtaissa sekä erilaisia autokoreja, erikoisajoneuvoja ja asuntovaunuja valmistavassa teollisuudessa tai itsenäisenä yrittäjänä. Mahdollisia työpaikkoja ovat myös ajoneuvojen muutostöihin ja personointiin erikoistuneet tuning- ja virityspajat, rengasalan liikkeet, pienkonekorjaamot, hyötyajoneuvo- ja raskaankaluston korjaamot ja varaosaliikkeet.

Osaavia ja motivoituneita henkilöitä tarvitaan jatkuvasti kaikille ajoneuvoalan sektoreille, joten alan työllistymisnäkymät ovat hyvät. Ajoneuvoala tarjoaa runsaasti kesä- ja kausityömahdollisuuksia motivoituneille ja opinnoissaan menestyville opiskelijoille jo opiskeluaikana.

Koulutuksen sisältö

Tutustu tutkinnon perusteisiin täältä.

Ajoneuvoalan perustutkinto tarjoaa monipuolisen ja käytännönläheisen koulutuksen ajoneuvotekniikan toimialoille. Koulutuksemme tapahtuu osaavan henkilöstön ohjauksessa innostavassa ympäristössä motivoituneiden opiskelukavereiden ympäröimänä. Opintojen sisällöt vastaavat työelämän haasteisiin ja opetusta toteutetaan yhdessä ajoneuvoalan yritysten kanssa. Kaikissa alan koulutuksissa huomioidaan nykyaikaisen ajoneuvotekniikan nopea kehittyminen, kuten yleistyvät kuljettajaa avustavat ajonhallintajärjestelmät sekä hybridi- ja sähköajoneuvot. Kestävän kehityksen mukainen toiminta on alalle tunnusomaista, joten se huomioidaan myös koulutusten toteutuksissa.

Ajoneuvoalan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osaamispistettä) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä). Ammatillisista tutkinnon osista pakollisia on 90 osaamispistettä ja valinnaisia 55 osaamispistettä. Valinta suuntautumisesta osaamisalan opintoihin tehdään heti opintojen alussa.

 • Ajoneuvotekniikan osaamisalan suorittaneella on ajoneuvomekaanikon tehtävässä edellytettävä perusosaaminen. Tutkinnon suorittanut toimii ajoneuvojen huolto, vianhaku ja korjaustehtävissä huomioiden työssään ajoneuvoalaa säätelevät lait, asetukset ja määräykset. Ajoneuvotekniikan osaamisalan suorittanut huoltaa ja korjaa ajoneuvoja, sekä asentaa erilaisia lisävarusteita. Hän diagnosoi ja korjaa alusta- ja hallintalaitteiden, moottorin, vaihteiston ja voimansiirron vikoja sekä tulkitsee myös elektronisten järjestelmien vikakoodeja ja suorittaa tarvittavat ohjelmoinnit ja korjaukset. Tutkinnon suorittaja voi suunnata osaamistaan autojen, hyötyajoneuvojen tai pienkoneiden osa¬-alueille, valitsemansa tutkintonimikkeen mukaisesti. Automekaanikon tutkintonimikkeen valinneet suuntaavat osaamistaan henkilöautojen mekaanisiin korjauksiin. Diagnoosimekaanikon painopiste on ajoneuvojen sähköisten järjestelmien tuntemuksessa. Hyötyajoneuvomekaanikolla on runsaasti valittavaa laajassa hyötyajoneuvojen ja raskaan kaluston segmentissä. Pienkonemekaanikko valitsee tutkintoonsa vapaa-ajan ajonevoihin ja laiteisiin liittyviä osa-alueita.

 • Myynnin osaamisalan suorittaneella on ajoneuvoalan myynti- ja asiakaspalvelutehtävässä edellytettävä perusosaaminen. Tutkinnon suorittanut toimii myynti ja asiakaspalvelutehtävissä ottamalla huomioon työssään ajoneuvoalaa säätelevät lait, asetukset ja määräykset. Myynti- ja asiakaspalvelutehtävissä hän ottaa huomioon työturvallisuuden, riskienhallinnan ja inhimilliset tekijät. Tutkinnon suorittaneella on kokonaisnäkemys ajoneuvoalasta ja sen mahdollisuuksista sekä omasta roolistaan ajoneuvoalan asiakaslähtöisten palvelujen ja myynnin toteuttajana. Tutkinnon suorittaja voi suunnata osaamistaan ajoneuvo-, huolto-, tai varaosamyyntiin. Ajoneuvomyyjät suuntaavat osaamistaan ajoneuvojen osto- ja myyntitehtäviin, joissa keskeistä on laadukas asiakaspalvelu ja tekninen osaaminen. Päivittäiseen työskentelyyn kuuluu asiakkaiden opastus ajoneuvon valinnassa ja sen käytössä, erilaisissa rahoitus- ja vakuutusvaihtoehdoissa ja autojen rekisteröinnissä. Varaosamyyjän osaamiseen kuuluvat tekniset myyntitehtävät, joissa keskeistä on laadukas asiakaspalvelu ja tekninen osaaminen. Hän opastaa asiakkaita ajoneuvon varaosien ja lisävarusteiden valinnassa ja käytössä. Huoltomyyjän osaamiseen kuuluu autoalan huollon ja korjauksen asiakaspalvelu- ja työnjohtotehtävät. Huoltomyyjä vastaa töiden sujuvuudesta ja ajanvarauksen tehokkaasta hallinnoinnista sekä kustannusarvioiden, laskutuksen ja takuuasioiden hoitamisesta.

 • Vauriokorjauksen osaamisalan suorittanut toimii ajoneuvojen vauriokorjaustehtävissä ottamalla huomioon työssään ajoneuvoalaa säätelevät lait, asetukset ja määräykset. Tutkinnon suorittaja voi suunnata osaamistaan automaalauksen tai korikorjauksen osa-alueille valitsemansa tutkintonimikkeen mukaisesti. Automaalari tekee ajoneuvojen korirakenteiden maalauksen pohjustukset, perus- ja korjausmaalaukset sekä pintakäsittelyn, kuten fiksauksen ja vahaukset. Autokorimekaanikko selvittää kolarivaurion korjattavuuden, korjaustavan ja korjaukseen liittyvät säädökset. Hän hallitsee ajoneuvojen kori- ja runkorakenteiden kolari- ja korroosiovaurioiden korjaamisen sekä ammatissa tarvittavat liitos- ja oikaisumenetelmät. Työtehtävät sisältävät erilaisista materiaaleista valmistettujen kokonaisuuksien kuten verhousten, lasien sekä muovi-, teräs- ja alumiiniosien korjausta ja uusimista. Korjausmenetelmiä ovat metallien ja muovien muotoilu, liittäminen, lämpökäsittely ja uusiminen.

Työllistyminen

Ajoneuvokauppaan, asennuksiin, korjauksiin ja huoltotöihin liittyviä tyypillisiä työpaikkoja ovat auto- ja autotarvikeliikkeet sekä ajoneuvokorjaamot. Ajoneuvoalan perustutkinnon suorittaneilla on varsinaisten korjaamotöiden lisäksi valmiudet työskentelyyn ajoneuvoteollisuudessa kuten autotehtaissa sekä erilaisia autokoreja, erikoisajoneuvoja ja asuntovaunuja valmistavassa teollisuudessa tai itsenäisenä yrittäjänä.

Mahdollisia työpaikkoja ovat myös ajoneuvojen muutostöihin ja personointiin erikoistuneet tuning- ja virityspajat, rengasalan liikkeet, pienkonekorjaamot, hyötyajoneuvo- ja raskaankaluston korjaamot ja varaosaliikkeet.

Opiskelukustannukset

Opinnot ovat jatkossa myös materiaalien osalta uusille toisen asteen opiskelijoille pääsääntöisesti maksuttomia siihen asti, kun opiskelija täyttää 20 vuotta. Maksuttomuus koskee opiskelijoita, jotka ovat tällä hetkellä perusopetuksen 9. luokalla. Opiskelijat saavat käyttöönsä tutkinnon suorittamiseen tarvittavat välttämättömät välineet ja materiaalit maksutta. Maksuttomaksi tulevat esimerkiksi oppikirjat ja työvälineet. Kuitenkin tietyistä erityistä harrastuneisuutta painottavissa koulutuksissa voi tulla kustannuksia opiskelijalle.

Muut kuin laajennetun oppivelvollisuuden piiriin kuuluvat: Autoalan perustutkinnossa ei koidu opiskelijalle kustannuksia.

Jatko-opiskelumahdollisuudet

Ajoneuvoalan perustutkinnon suoritettuaan, muutaman vuoden työkokemuksen jälkeen, on myös mahdollista hakeutua ammatti- tai erikoisammattitutkintoihin ja siten erikoistua ajoneuvoalan asiantuntijaksi. Ammatti- tai erikoisammattitukinnon suoritettuasi voit hakeutua esim. autokatsastajan koulutukseen.

Ammatillisista perustutkinnoista sekä ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista saa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Ajoneuvoalan perustutkinnon suoritettuasi, voit hakeutua ammattikorkeakouluun, jossa opintoja voi jatkaa mm. ajoneuvotekniikan insinööriksi ja erikoistua ajoneuvojen jälkimarkkinointiin, autosähkötekniikkaan tai ajoneuvosuunnitteluun. Ammattikorkeakoulun jälkeen on mahdollisuus opiskella esim. ajoneuvotekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto. Yliopistossa voi suorittaa esimerkiksi tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnon. Ammatillisen opettajan pedagogiset opinnot antavat jatkokoulutusmahdollisuuden ammatillisen opettajan työtehtäviin.

Hakeminen

Haku yhteishaussa Opintopolussa ja määrättyinä aikoina jatkuvassa haussa.

Lisätietoja

Opinto-ohjaaja Eija Aronen, p. 040 5290 536, eija.aronen@vantaa.fi

Aviapoliksen toimipiste

Rälssitie 13

01530 Vantaa

Hiekkaharjun toimipiste

Tennistie 1

01370 Vantaa

Koivukylän toimipiste

Talvikkitie 119

01360 Vantaa

Myyrmäen toimipiste

Ojahaantie 5

01600 Vantaa

facebook twitter instagram youtube