Lentokoneasentaja

‍Lentokoneasennuksen perustutkinto, Lentokoneasennuksen osaamisala, lentokoneasentaja

JATKUVA HAKU: HAE TÄSTÄ


YHTEISHAKU OPINTOPOLUSSA 18.2.2020 - 10.3.2020


Kenelle:

Tarkkuutta ja pitkäjänteisyyttä vaativiin työtehtäviin

Lentokoneasennuksesta kiinnostuneet henkilöt

Jatkuvan haun hakuvaatimus: Toisen asteen perustutkinnon suorittaneet (ammatillinen perustutkinto (135 ov/180 osp) tai ylioppilastutkinto) (Yhteishaussa Opintopolussa haussa sekä peruskoulupohjaiset paikat että ylioppilaspohjaiset paikat)

Toteutus:

Mahdollinen aloitusajankohta: 5.8.2020

Opintojen laajuus 180 osaamispistettä, kesto 2,5 vuotta

Suoritustapa HOKS (henkilökohtaistaminen) suunnitelma tehdään opintojen alkaessa ja opiskelijan yhteiset aineet (35 osaamispistettä) tunnistetaan aiemmista toisen asteen tutkinnoista.

Opetus järjestetään lähiopetuksena Aviapoliksen toimipisteessä (Rälssitie 13 01530 Vantaa) sekä työssäoppiminen alan yrityksissä.

Hakeminen ja opiskelijavalinta:

Hakuaika: 18.2 – 10.3.2020

Kielitaitovaatimus B.1, edellytetään todistus kielitaidosta

Pääsykoe on 6.5.2020 klo 8.30 – 16.00. Pääsykokeeseen kutsutaan sähköpostilla. Haastatteluun voi osallistua hakija, joka on tehnyt yllä mainitun jatkuvan haun ja täyttää haun kriteerit. Haastatteluun mukaan: muistiinpanovälineet, voimassaoleva henkilöllisyystodistus, sekä todistukset aiemmista opinnoista ja työkokemuksesta. Huom: Jatkuvan haun hakijat osallistuvat samaan pääsykokeeseen kuin Yhteishaun hakijat.

Opiskelijavalinta perustuu pääsykokeeseen ja sen tulokseen. Lue tarkemmat tiedot kevään 2020 pääsykokeesta.

Valtakunnallinen lentokoneasennuksen perustutkinnon pääsy- ja soveltuvuuskoe muodostuu neljästä eri osa-alueesta:

  • matematiikan, fysiikan ja loogisen ajattelukyvyn osio
  • englannin kielen osio
  • suomen kielen osio
  • haastattelu

Pisteytys:

matematiikan ja fysiikan koe 30 % (30 p)

suomen kielen (luetun ymmärtämisen) koe 20 % (20 p)

englannin kielen koe 20% (20 p)

haastattelu 30 % (30 p)

Opiskelijalta vaaditaan normaali terveys ja kunto sekä normaali kuulo ja näkökyky.

Koulutukseen hakeutuvan tulee pyydettäessä antaa koulutuksen järjestäjälle opiskelijaksi ottamisen edellyttämät terveydentilaa koskevat tiedot (oma kuvaus) sekä mahdollinen tieto aikaisemmasta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla

  • sellainen psyykkinen tai fyysinen sairaus tai vamma, joka estää käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen
  • sellainen näön tai kuulon heikkous, jota ei saada korjattua apuvälinein sekä värisokeus
  • hankala käsi-ihottuma
  • allergia lentokonehuoltotyössä käytetyille aineille ja materiaaleille
  • sairaudet, jotka pahenevat vuorotyössä
  • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus

Avioniikka-asentajalta vaaditaan lisäksi tarkkaa värinäköä

Lue lisää alan terveydellisistä vaatimuksista.

Kuvaus toimialasta, ammatista ja työtehtävistä

Varia järjestää huoltohenkilöstön B1-lupakirjaan mahdollistavaa, korjaus- ja huoltotehtäviin valmistavaa lentokoneasentajan koulutusta. Lupakirja tunnustetaan koko Euroopan alueella, ja se parantaa työllistymismahdollisuuksia myös Euroopan ulkopuolella.

Lentokoneasennuksen perustutkinnon suorittaneet toimivat lentokoneasentajina ja lentokonemekaanikkoina. Koulutuksen suorittanut voi riittävän työkokemuksen saavutettuaan hakea A1- tai B1-lupakirjaluokan mukaista yhteiseurooppalaista huoltohenkilöstön lupakirjaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficomilta.

Koulutuksen sisältö

Lentokoneasentajan koulutuksessa painotetaan lentokoneiden järjestelmien, voimalaitteiden ja rakenteiden tuntemista, sekä kasvatetaan opiskelijoita vastuulliseen ja lentoturvallisuudelle myönteiseen ajattelutapaan. Tutustu tutkinnon perusteisiin tästä.

Työllistyminen

Lentokoneasentaja toimii lentokoneiden ja helikoptereiden korjaus- ja huoltotehtävissä noudattaen huolto-ohjeita ja kansainvälisiä määräyksiä. Hän hallitsee monipuoliset tekniset kokonaisuudet ja selviytyy tarvittavista sähköliitos- ja ohutlevytöistä.

Lentokoneasentajia työskentelee lentoyhtiöiden, lentokonehuoltoyritysten, lentokonekorjaamoiden, puolustusvoimien, rajavartiolaitoksen ja lentokoneita valmistavien yritysten palveluksessa.

Lentokoneasentaja voi 2 - 3 vuoden työkokemuksen jälkeen pätevöityä lupakirjalliseksi lentokoneen huoltomekaanikoksi (huoltotodisteen antaja), ja lisätyökokemusta hankittuaan myös ilmailualan teknisiin toimihenkilötehtäviin, kuten esimerkiksi työnjohtajaksi, suunnittelijaksi tai tarkastajaksi.

Opiskelukustannukset

Kustannukset opiskelijalle ovat noin 500 euroa koko opiskeluajalta. Opiskelijat kustantavat itse oppikirjansa ja opiskeluun liittyvät materiaalit. Lisäksi peritään vuosittainen materiaalimaksu, joka kattaa sähköisen opiskelumateriaalin ja suojavaatetuksen sekä pieniä kulutustarvikkeita.

Jatko-opiskelumahdollisuudet

Tampereen seudun ammattiopisto Tredu järjestää konversiokoulutuksena lupakirjaluokan laajentamisen B1.1-> B2. Opiskelua voi jatkaa myös ammattikorkeakoulussa tai esim. Tampereen teknillisen yliopiston lentokonepainotteisella insinöörilinjalla.

Ammatissa toimiva lentokonemekaanikko saa jatkuvaa koulutusta myös työnantajan järjestämänä, mm. lentokoneiden tyyppikursseja.

Hakeminen

Haku yhteishaussa Opintopolussa ja määrättyinä aikoina jatkuvassa haussa .

Ylioppilaspohjainen koulutus

B1-luokan opintosuuntauksessa alkaa erillinen koulutusohjelma ylioppilastutkinnon suorittaneille joka toinen vuosi. Ylioppilaille luetaan hyväksi lukio-opintoja, jolloin opiskeluaika on 2,5 vuotta.

Lisätietoja

Opinto-ohjaaja Eija Jokinen, p. 040 529 0536, eija.jokinen@vantaa.fi

Lentokoneasentajaksi voit opiskella Aviapoliksen toimipisteessä, Rälssitie 13, 01530 Vantaa.

facebook twitter instagram youtube