Lentokoneasennuksen perustutkinto, Lentokoneasennuksen osaamisala, lentokoneasentaja, vähintään toisen asteen tutkinnon suorittaneet

Lentokoneasennuksen perustutkinto, Lentokoneasennuksen osaamisala, lentokoneasentaja

Lentokoneasentajaksi voit opiskella Aviapoliksen toimipisteessä, Rälssitie 13, 01530 Vantaa


JATKUVA HAKU: HAE TÄSTÄ

Kiinnostaako Sinua työskentely liikenneluokan lentokoneiden parissa?

Tunnetko lentokoneet enemmän omiksesi?

Kenelle

Alasta kiinnostuneille.

Hakeminen

 • Hakuaika 1.4. – 10.8.2022
 • Pääsykoepäivä 23.8.2022 (hakukelpoiset kutsutaan pääsykokeisiin sähköpostitse vk 33)
 • Valintapäätös ilmoitetaan sähköpostitse (vk 34)

Varia valitsee hakemusten perusteella ne henkilöt, jotka kutsutaan soveltuvuus- ja valintakokeeseen sekä haastatteluun. Valintakokeessa on neljä osiota (yhteensä 100 pistettä):

 • Matemaattis luonnontieteelliset tehtävät (matematiikka, fysiikka ja kemia), 30 pistettä
 • Suomen kielen (luetun ymmärtämisen) koe 20 pistettä
 • Englannin kielen koe 20 pistettä
 • Haastattelu, kädentaidon ja hahmottelukyvyn testi 30 pistettä

Opiskelijavalinta tehdään pelkästään soveltuvuus- ja valintakokeen sekä haastattelun perusteella.

Suorittaaksesi kokeen hyväksytysti, sinun pitää saada kaikista osa-alueista vähintään 40% osa-alueen maksimipistemäärästä. Yhdenkin koealueen hylkääminen (0 pistettä) aiheuttaa koko pääsykokeen hylkäämisen.

Valintakoe ei välttämättä sisällä kaikkien osa-alueiden kokeita tai testejä.

Toteutus

Opinnot alkaavat 5.9.2022

Kuvaus koulutuksesta ja koulutuksen sisällöstä

Lentokoneasennuksen perustutkinnossa opiskellaan lentokoneiden järjestelmien, voimalaitteiden ja rakenteiden toimintaa ja huoltoa. Lentokoneasennuksen perustutkinnosta valmistuneet toimivat lentokoneasentajina. Koulutuksen suorittanut voi riittävän työkokemuksen saavutettuaan hakea B1 lupakirjaluokan mukaista yhteiseurooppalaista huoltohenkilöstön lupakirjaa Traficomilta.

Opintojen viimeisen vaiheen työssäoppiminen järjestetään koulutus- tai oppisopimuksena yhteistyöyrityksissämme tai vaihtoehtoisesti VARIAn Traficomin auditoimilla simulattoreilla, sekä Bombardier CRJ200ER lentokoneella.

Keskeisimmät koulutuksen aikaiset opintojen aiheet:


 • turbiinimoottoristen lentokoneiden rakenteiden ja järjestelmien huoltaminen
 • lentokoneiden turbiinimoottoreiden huoltaminen

Lentokoneasennuksen osaamisalan suorittanut lentokoneasentaja toimii erilaisissa lentokonehuollon ja korjausten tehtävissä huolto-ohjeiden ja kansainvälisten määräysten mukaisesti. Hän huoltaa ja korjaa ilma-alusten moninaisia teknisiä kokonaisuuksia, jotka sisältävät esim. mekaanisia osia ja elektroniikkaa. Hän selviytyy ammatissa tarvittavista liitoksista, ohutlevytöistä ja metallien liimauksista

Koulutuksen sisältö

Lentokoneasentajan koulutuksessa painotetaan lentokoneiden rakenteiden, järjestelmien ja voimalaitteiden toimintaperiaatteiden, käytön ja huollon tuntemista, sekä kasvatetaan opiskelijoita vastuulliseen ja lentoturvalliseen ajattelutapaan.

Tutustu tutkinnon perusteisiin

Lentokoneasennuksen osaamisalan kaikille pakollisissa tutkinnon osissa opiskellaan ilmailun perusteet, ilma-aluksen huoltotekniikka, ilma-aluksen aerodynamiikka, rakenteita ja järjestelmiä sekä ilma-aluksen voimalaitteita. Lisäksi suoritetaan valinnaisia tutkinnonosia, jotka tukevat ammatillista suuntautumista.

Lentokoneasennuksen perustutkinnon suorittaminen antaa valmiudet ilma-alusten huolto-, muutos- ja korjaustehtäviin. Ala toimii tiukkojen laatuvaatimusten ympäristössä, alalla työskenteleviltä odotetaan tarkkuutta ja huolellisuutta. Ala on kansainvälinen, ja siksi hyvästä englannin kielen osaamisesta on paljon hyötyä. Suomessa hyväksytty tutkinto on yhteiseurooppalaisten ilmailumääräysten mukainen.

Pääsyvaatimukset

 • vähintään toisenasteen oppimäärä suoritettuna
 • vähintään vuoden 2010 jälkeen suoritettu toisen asteen ammatillinen perustutkinto, tai lukion oppimäärä. Koulutus suunnitellaan toteutettavaksi ilman yhteisiä tutkinnon osia, jotka tunnistetaan aiemmista opinnoista.
 • suomen kielen taito (vähintään B2.1 tai YKI-todistus). Opetus annetaan suomen kielellä
 • hyvä kirjallinen ja tyydyttävä suullinen englannin kielen taito. Oppimateriaali on englanninkielistä. Harjoitusten oheismateriaalit ovat pääosin englanniksi
 • nuhteeton tausta. Opiskelijoiksi valituille tehdään poliisin suppea turvallisuusselvitys
 • valintatilanteessa teknisen alan työkokemus luetaan eduksi

Koulutukseen hakeutuvan tulee antaa koulutuksen järjestäjälle opiskelijaksi ottamisen edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot sekä mahdollinen tieto aikaisemmasta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä (SORA-lain vaatimus).

Opiskelijaksi valinnan voi estää:

 • väärennettyjen tietojen luovuttaminen oppilaitokselle
 • sellainen psyykkinen tai fyysinen sairaus tai vamma, joka estää käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen
 • sellainen näön tai kuulon heikkous, jota ei saada korjattua apuvälinein sekä värinäön häiriö
 • hankala käsi-ihottuma
 • allergia lentokonehuoltotyössä käytetyille aineille ja materiaaleille
 • tuki ja liikuntaelimistön sairaus tai vamma
 • sairaudet, jotka pahenevat vuorotyössä
 • mielenterveyden häiriö
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus

Opiskelijaksi ei voida ottaa henkilöä, joka ei ole kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen, jos opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa.

Opiskelukustannukset

Opiskelijat, jotka eivät kuulu oppivelvollisuuslain piirissä kustantavat itse oppikirjat ja muut opiskelutarvikkeet.

Kuvaus hakeutumisesta opiskelemaan

Varia valitsee hakemusten perusteella ne henkilöt, jotka kutsutaan soveltuvuus- ja valintakokeeseen sekä haastatteluun. Valintakokeessa on neljä osiota (yhteensä 10 pistettä

 • Matemaattis- luonnontieteelliset tehtävät (matematiikka, fysiikka ja kemia), 3 pistettä
 • Suomen kielen (luetun ymmärtämisen) koe 2 pistettä
 • Englannin kielen koe 2 pistettä
 • Haastattelu, kädentaidon ja hahmottelukyvyn testi 3 pistettä

Opiskelijavalinta tehdään pelkästään soveltuvuus- ja valintakokeen sekä haastattelun perusteella.

Suorittaaksesi kokeen hyväksytysti, sinun pitää saada kaikista osa-alueista vähintään 40% osa-alueen maksimipistemäärästä. Yhdenkin koealueen hylkääminen (0 pistettä) aiheuttaa koko pääsykokeen hylkäämisen.

Valintakoe ei välttämättä sisällä kaikkien osa-alueiden kokeita tai testejä.

Kuvaus toimialasta, ammatista ja työtehtävistä

Varia järjestää huoltohenkilöstön B1-lupakirjaan mahdollistavaa, korjaus- ja huoltotehtäviin valmistavaa lentokoneasentajan koulutusta. Lupakirja tunnustetaan koko Euroopan alueella, ja se parantaa työllistymismahdollisuuksia myös Euroopan ulkopuolella.

Lentokoneasennuksen perustutkinnon suorittaneet toimivat lentokoneasentajina ja lentokonemekaanikkoina. Koulutuksen suorittanut voi riittävän työkokemuksen saavutettuaan hakea B1-lupakirjaluokan mukaista yhteiseurooppalaista huoltohenkilöstön lupakirjaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficomilta..

Työllistyminen

Lentokoneasentaja toimii lentokoneiden ja helikoptereiden korjaus- ja huoltotehtävissä noudattaen huolto-ohjeita ja kansainvälisiä määräyksiä. Hän hallitsee monipuoliset tekniset kokonaisuudet ja selviytyy tarvittavista sähköliitos- ja ohutlevytöistä.

Lentokoneasentajia työskentelee lentoyhtiöiden, lentokonehuoltoyritysten, lentokonekorjaamoiden, puolustusvoimien, rajavartiolaitoksen ja lentokoneita valmistavien yritysten palveluksessa.

Lentokoneasentaja voi 2 - 3 vuoden työkokemuksen jälkeen pätevöityä lupakirjalliseksi lentokoneen huoltomekaanikoksi (huoltotodisteen antaja), ja lisätyökokemusta hankittuaan myös ilmailualan teknisiin toimihenkilötehtäviin, kuten esimerkiksi työnjohtajaksi, suunnittelijaksi tai tarkastajaksi.

Jatko-opiskelumahdollisuudet

Tampereen seudun ammattiopisto Tredu järjestää konversiokoulutuksena lupakirjaluokan laajentamisen B1.1-> B2. Opiskelua voi jatkaa myös ammattikorkeakoulussa tai esim. Tampereen teknillisen yliopiston lentokonepainotteisella insinöörilinjalla.

Ammatissa toimiva lentokonemekaanikko saa jatkuvaa koulutusta myös työnantajan järjestämänä, mm. lentokoneiden tyyppikursseja.

Ammatillisista perustutkinnoista sekä ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista saa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Hakeminen

Hakeminen jatkuvassa haussa sivun yläreunasta ja Opintopolussa määrättyinä aikoina.

Lisätietoja

Opinto-ohjaaja Eija Aronen, p. 040 529 0536, eija.aronen@vantaa.fi

Aviapoliksen toimipiste

Rälssitie 13

01530 Vantaa

Hiekkaharjun toimipiste

Tennistie 1

01370 Vantaa

Koivukylän toimipiste

Talvikkitie 119

01360 Vantaa

Myyrmäen toimipiste

Ojahaantie 5

01600 Vantaa

facebook twitter instagram youtube