Vanhustyön erikoisammattitutkinto, muistihoitaja

Vanhustyön erikoisammattitutkinto, muistihoitaja (EAT)
Muistioireisen ja muistisairaan ihmisen elämän tukemisen osaamisala, 180 osp

Vanhustyön erikoisammattitutkintoa voit opiskella Koivukylän toimipisteessä, Talvikkitie 119, 01360 Vantaa


Kuvaus toimialasta, ammatista ja työtehtävistä

Muistihoitaja (EAT) osaa kohdata ja tukea muistioireista tai muistisairasta ihmistä ja hänen läheisiään sekä hyödyntää verkostotyöskentelyä ja toimii erilaisissa vanhustyön ydintyöprosesseissa integroiden työprosesseihin laadukkaan, tavoitteellisen, taloudellisen ja kestävän kehityksen mukaisen kehittämistyön.

Muistihoitajan (EAT) tutkintonimikettä saa käyttää kun on suorittanut Vanhustyön erikoisammattitutkinnon osaamisalanaan muistioireisen ja muistisairaan ihmisen elämän tukeminen.

Tutkinnon suorittaneet voivat työskennellä sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöissä ikääntyneille ihmisille suunnattujen palveluiden piirissä sekä kolmannella sektorilla, yrityksissä ja muilla palvelualoilla, joissa kohdataan ikääntyneitä ihmisiä.

Koulutuksen sisältö

Vanhustyön erikoisammattitutkinnossa on neljä osaamisalaa. Muistioireisen ja muistisairaan ihmisen elämän tukemisen osaamisala on näistä yksi ja sen laajuus on 180 osp. Tältä osaamisalalta valmistuva saa tutkintonimikkeen muistihoitaja (EAT).

Muistioireisen ja muistisairaan ihmisen elämän tukeminen (180 osp) osaamisala muodostuu kahdesta pakollisesta tutkinnon osasta (60 + 60 osp) sekä valinnaisista tutkinnon osista (60 osp).

Tästä voit tutustua tutkinnon perusteisiin

Opiskelukustannukset

Tutkinnon suorittaminen on opiskelijalle maksutonta.

Työllisyysrahasto myöntää ammattitutkintostipendin, jonka veroton kertakorvaus on suuruudeltaan 400 euroa. Stipendi myönnetään kaikille saamisedellytykset täyttäville saman suuruisena.

Lue lisää täältä.

Jatko-opiskelumahdollisuudet

Tutkinnon suorittaneella on mahdollisuus jatkaa opiskelua toisen asteen koulutuksessa, ammattikorkeakoulussa tai muissa korkea-asteen opinnoissa.

Terveydelliset vaatimukset ja muut soveltuvuuteen liittyvät seikat

Vanhustyön erikoisammattitutkintoon opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla:

  • ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus tai muu psyykkistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
  • tuki- ja liikuntaelimistön sairaus, vammat tai muu fyysistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
  • toimintakykyä rajoittava ihon sairaus kuten krooninen ihottuma, joka estää koulutukseen liittyvissä tehtävissä toimimisen
  • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Hakeminen

Jatkuvassa haussa haun ollessa auki. Hakulomake löytyy silloin tämän sivun alusta.

Lisätietoja

Lehtori Outi Laitala p. 050 314 5704, outi.laitala@eduvantaa.fi

Aviapoliksen toimipiste

Rälssitie 13

01530 Vantaa

Hiekkaharjun toimipiste

Tennistie 1

01370 Vantaa

Koivukylän toimipiste

Talvikkitie 119

01360 Vantaa

Myyrmäen toimipiste

Ojahaantie 5

01600 Vantaa

facebook twitter instagram youtube