Vanhustyön erikoisammattitutkinto

Vanhustyön erikoisammattitutkinto tai tutkinnon osien suorittaminen


Kuvaus toimialasta, tehtävistä ja ammatista

Vanhustyön erikoisammattitutkinnon suorittanut osaa toimia vanhustyötä ohjaavien säädösten ja ohjeiden mukaan, osaa toimia tiimien ja ryhmien johdossa ja vastuuhenkilönä ja osaa koordinoida ja ohjata sekä tehdä moniammatillista yhteistyötä. Hän tietää, kuinka vanhustyötä kehitetään laadukkaasti, tavoitteellisesti, taloudellisesti ja kestävän kehityksen mukaisesti. Hän osaa toimia asiakaspalvelun eettisten periaatteiden mukaisesti ja kehittää sekä parantaa sitä sekä osaa toimia ammatillisissa verkostoissa sekä monikulttuurisessa työ- ja toimintaympäristössä.

Tutkinnon suorittanut osaa toimia ikääntyneen terveyden ja toimintakyvyn mukaisesti, osaa arvioida asiakkaan palvelutarpeen ja laatia hänelle hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelman, osaa tukea ikääntyneen fyysistä terveyttä, toimintakykyä, elämänhallintaa ja mielenterveyttä ja ohjata asiakasta apuvälineiden käytössä, ravitsemuksessa ja sosiaalisessa toiminnassa sekä tukea ikääntyneen omaishoitajaa ja lähiyhteisöä.

Tutkinnon suorittaneet voivat työskennellä sosiaali- ja terveysalan vanhustyössä julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin toimintaympäristöissä avo- tai laitoshoidossa tai asumisyksiköissä.

Kenelle?

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tai vastaavan suorittaneille vanhustyössä työskenteleville henkilöille.

Koulutuksen sisältö

Kaikille pakolliset tutkinnon osat:

  • Vanhustyössä vastuuhenkilönä toiminen
  • Asiakaspalveluverkoissa toimiminen
  • Ikääntyneen ihmisen terveyden ja toimintakyvyn tukeminen

Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan yksi:

  • Sairaan ikääntyneen ihmisen hoitaminen
  • Muistioireisen ikääntyneen ihmisen tukeminen
  • Kuolevan ihmisen hoitaminen
  • Yrittäjänä toimiminen vanhustyössä

On myös mahdollista suorittaa vain valinnainen tutkinnonosa.
Tutustu tutkinnon perusteisiin tästä.

Toteutus

Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan.

Lisätietoja

Leena Saarinen, leenak.saarinen@eduvantaa.fi
Outi Laitala, outi.laitala@eduvantaa.fi

Vanhustyön erikoisammattitutkinnon tai sen osia voit suorittaa Koivukylän toimipisteessä, Talvikkitie 119, 01360 Vantaa.

facebook twitter instagram youtube