Turvallisuusalan ammattitutkinto, vartijan koulutus

Turvallisuusalan ammattitutkinto, tutkinnon osa koulutus (vartijan koulutus, 25 osp)

Vartijan koulutusta opiskellaan Myyrmäen toimipisteessä, Ojahaantie 5, 01600 Vantaa

Koulutuksen sisältö

Tutkinnon osa: Vartijan koulutus 25 osp.

Koulutus sisältää väliaikaisen vartijan koulutuksen (40 oppituntia) ja vartijan koulutuksen (80 oppituntia). Lisäksi koulutukseen sisältyy voimankäyttövälineiden (teleskooppipatukka ja kaasusumutin) koulutukset.

HUOM: Koulutuksessa on ehdoton läsnäolovelvollisuus.

Väliaikaisen vartijan koulutus (40 oppituntia)

 • Kurssin järjestelyt (1 ot)
 • Turvallisuusalan lainsäädäntö (4 ot)
 • Oikeuttamisperusteet (4 ot)
 • Vartijan toiminta ja toimivaltuudet (9 ot)
 • Rakenteellinen suojaus ja tekninen valvonta (2 ot)
 • Poliisitoiminta ja siihen liittyviä vartijan tehtäviä (4 ot)
 • Ennaltaehkäisy ja vartijan toiminta vahinkotilanteessa (4 ot)
 • Työturvallisuus (4 ot)
 • Hätäensiapu (4 ot)
 • Voimankäytön teoria (2 ot)
 • Kurssikoe (2 ot)

Väliaikaisen vartijan koulutuksen hyväksytysti suorittanut voi hakea väliaikaiseksi vartijaksi hyväksymistä kotikuntansa poliisilaitokselta. Väliaikaiseksi vartijaksi hyväksytty henkilö voi toimia vartijana enintään 4 kuukautta.

Vartijan koulutus (80 ot)

Vartijan koulutukseen (80 ot) voi osallistua vain väliaikaisen vartijan koulutuksen hyväksytysti suorittanut henkilö.

 • Kurssin järjestelyt (1 ot)
 • Turvallisuusalaa ja vartijan toimivaltuuksia ja velvollisuuksia koskeva lainsäädäntö (16 ot)
 • Vartijan toiminta ja tilannehallinta (32 ot)
 • Rakenteellinen suojaus ja tekninen valvonta (6 ot)
 • Palo- ja pelastustoiminta (8 ot)
 • Vartijan voimankäyttövälineet ja niiden käyttö (6 ot)
 • Ensiaputilanteet vartijan työssä (8 ot)
 • Kurssikoe (3 ot)

Vartijan koulutuksen hyväksytysti suorittanut voi hakea vartijaksi hyväksymistä kotikuntansa poliisilaitokselta. Vartijaksi hyväksyminen on voimassa 5 vuotta.

Työllistyminen

Vartijan koulutus antaa tarvittavat taidot ja valmiudet toimia vartijan työtehtävissä. Vartijana voit työskennellä esimerkiksi paikallis- tai piirivartijana, aulapalvelutehtävissä, hälytyskeskuspäivystäjänä tai arvokuljetustehtävissä.

Jatko-opiskelumahdollisuudet

Vartijan koulutus- tutkinnon osan suorittaneella on mahdollisuus jatkaa oppisopimuskoulutuksella koko turvallisuusalan ammattitutkinnon suorittamista.

Terveydelliset vaatimukset ja muut soveltuvuuteen liittyvät seikat

Opiskelijaksi hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä koulutukseen liittyviin käytännön tehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä, jos lain ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) 81 §:ssä tarkoitettuihin tutkintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla

 • sellainen näön tai kuulon heikkous, jota ei voida apuvälineillä korjata
 • sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus
 • toimintakykyyn vaikuttava tuki- ja liikuntaelimistön sairaus

Koulutuksen järjestäjällä on lain 1085/2015 mukaan oikeus pyytää koulutukseen hakeutuvasta turvallisuusselvityslaissa (726/2014) tarkoitettu suppea henkilöturvallisuusselvitys.

Hakeminen

Kun haku on auki, hakulomake on tällä sivulla.

Yhteystiedot

Opinto-ohjaaja Paavo Tuomainen, 040 587 4186, paavo.tuomainen@eduvantaa.fi

Suunnitteleva- ja kehittävä opettaja Lasse Jokinen, 040 5063325, lasse.jokinen@eduvantaa.fi

Työelämäyhteistyö, opettaja Henrik Kohtamäki, 050 310 5722, henrik.kohtamaki@eduvantaa.fi

Aviapoliksen toimipiste

Rälssitie 13

01530 Vantaa

Hiekkaharjun toimipiste

Tennistie 1

01370 Vantaa

Koivukylän toimipiste

Talvikkitie 119

01360 Vantaa

Myyrmäen toimipiste

Ojahaantie 5

01600 Vantaa

facebook twitter instagram youtube