Turvallisuusalan ammattitutkinto

Turvallisuusalan ammattitutkinto

Turvallisuusalan ammattitutkinnon suorittanut tietää yksityisen turvallisuusalan työtehtävät ja palvelut ja niiden suorittamiseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet sekä tarvittavilta osin turvallisuusalan työtehtäviin liittyvän lainsäädännön. Hän tuntee perustiedot kiinteistöjen rakenteellisesta turvallisuudesta, teknisestä valvonnasta ja erilaisista valvontatavoista. Turvallisuusalan ammattitutkinnon suorittanut osaa perustiedot pelastustoiminnasta sekä poikkeusoloihin varautumisesta. Hän tuntee myös vaarallisten aineiden merkinnät ja tavallisimpien vaarallisten aineiden ominaisuudet. Lisäksi hän hallitsee hätä- ja psyykkisen ensiavun.

Turvallisuusalan ammattitutkinnon suorittanut voi toimia turvallisuusalan elinkeinon harjoittajana tai elinkeinoelämän palveluksessa esimerkiksi vartijana, reseptionistina, järjestyksenvalvojana, poliisin tai rajavartiolaitoksen avuksi asetettuna järjestyksenvalvojana, myymälätarkkailijana, arvokuljettajana, henkivartijana, turvatarkastajana, vartijapalomiehenä tai esimiehenä.

Koulutuksen sisältö

Koulutus antaa perustiedot ja valmiudet työskennellä, erikoistua tai jatkokouluttautua turvallisuusalan osa-alueille, mm. turvasuojaustehtävät, yritysturvallisuus, vartiointiala ja turvatarkastus. Koulutukseen sisältyvät tärkeimmät työelämässä ja alalla tarvittavat lupakortit, kuten työturvallisuuskortti, ensiapu1 ja tulotyökortti.

Pakollinen tutkinnon osa

 • Turvallisuusalan toiminta

Valinnaisia tutkinnon osia voivat olla mm.

 • Vartiointitoiminta
 • Pelastustoiminta
 • Turvallisuustekninen toiminta
 • Kiintestötekninen toiminta
 • Vartioinnin ja järjestyksenvalvonnan perustoiminta
 • Uhkatilanteiden hallinta

Valinnaiset tutkinnonosat toteutuvat henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman HOKS mukaan.

Tutustu turvallisuusalan ammattitutkinnon perusteisiin tästä.

Hakeminen

Koulutus on tarkoitettu alalle suuntautuville ja/tai alalla toimiville henkilöille, jotka haluavat suorittaa monipuolisen turvallisuusalan tutkinnon. Hakijoilta edellytetään nuhteettomuutta ja riittävää suomen kielen taitoa (taso B1/YKI3 kaikilla kielen osa-alueilla).

Alla on lueteltu ne terveydentilavaatimukset, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä Turvallisuusalan ammattitutkinnossa:

 • sellainen näön tai kuulon heikkous, joita ei voida apuvälineillä korjata
 • sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön työtehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus
 • toimintakykyyn vaikuttava tuki- ja liikuntaelimistön sairaus.

Oma kuvauksesi nykyhetken terveydentilasta riittää valintatilanteessa. Oppilaitos voi antamasi ilmoituksen perusteella pyytää tarkempia terveydentilatietoja, esim. lääkärintodistuksen. Lue lisää alan terveysvaatimuksista.

‍Opiskelukustannukset

Opiskelija kustantaa itse opiskelussa tarvittavat oppikirjat ja oppimateriaalin sekä korttimaksut.

Lisätietoja

Vastuuopettaja Hannu Harain, p. 040 737 0441, hannu.harain@eduvantaa.fi
Opinto-ohjaaja Paavo Tuomainen, p. 040 587 4186, paavo.tuomainen@eduvantaa.fi

Turvallisuusalan ammattitutkintoa voit opiskella Myyrmäen toimipisteessä, Ojahaantie 5, 01600 Vantaa.

facebook twitter instagram youtube