Palvelulogistiikan erikoisammattitutkinto, varastologistiikan osaamisala

Palvelulogistiikan erikoisammattitutkinto, varastologistiikan osaamisala

Haluatko oppia uutta ja laajentaa varastoalan osaamistasi? Logistiikka-ala on aina muutoksessa, jossa vaaditaan ammattiosaajia. Jos toimit esimies- tai asiantuntijatehtävissä varastoalalla, hae mukaan koulutukseen.

JATKUVA HAKU: HAE TÄSTÄ

Hakijalta edellytetään alan työpaikkaa.

Kenelle

Hakijalta edellytetään alan työpaikkaa.

Täydennä osaamistasi ja opiskele työn ohessa. Kokeneille alalla toimiville henkilöille, jotka haluavat suorittaa syventävän varastoalan tutkinnon. Tutkinto soveltuu niille, jotka toimivat esimies-, kehittämis- tai strategisen työnjohdon tehtävissä. Hakijalla tulee olla alan työkokemusta.

Toteutus

Koulutus suoritetaan oppisopimuskoulutuksena.

Opintojen kesto ja sisältö muodostuvat henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOKS) mukaisesti riippuen siitä, mitä moduuleita opiskellaan. Jos kaikki moduulit kuuluvat HOKS:iin, opiskelun arvioitu kesto on noin vuosi.

Monimuotokoulutus työn ohessa. Koulutus sisältää lähiopiskelua, etäopiskelua ja ohjattua työssä oppimista. Lähiopiskelua on noin 10 päivää. Muu osa on etäopiskelua ja työssäoppimista. Lähiopiskelua on arkisin 1–2 päivää kuukaudessa (klo 8.30–16.00).

Etäopiskelu ja -tehtävät sekä niiden aikataulu jaksottuvat lähipäivien aihealueiden mukaisesti ja sisältävät paljon työpaikalle sovellettavia selvitystehtäviä. Työssäoppiminen toteutetaan omalla työpaikalla tutkinnon vaatimia työtehtäviä tekemällä.

Henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa suoritustapaa ja aikataulua voidaan henkilökohtaistaa aikaisempien opintojen sekä osaamisen perusteella.

Tutkinto suoritetaan näyttämällä osaaminen omalla työpaikalla pääosin käytännön työtehtäviä tekemällä.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Haku on auki toistaiseksi.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksessa painotetaan kokonaisuuden ymmärtämistä tilaus-toimitusketjussa ja syvennytetään asioiden tarkasteluun sujuvan prosessin ja kustannustehokkaan toiminnan kannalta. Henkilöstöjohtaminen ja henkilöstön kehittäminen ovat keskeisiä aiheita tässä tutkinnossa.

Valinnaisissa tutkinnon osissa voit syventyä tarpeidesi mukaisesti esimerkiksi esimiehenä toimisen, kehittämisprojektin suunnittelu ja toteuttaminen, toimitusketjunhallinnan tai asiakkuuksien hoitamisen tutkinnon osien opiskeluun.

Hinta

Koulutus on maksutonta.

Työllisyysrahasto voi myöntää ammattitutkintostipendin, jos olet suorittanut ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (531/2017) tarkoitetun ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon ja sinulle on tutkinnon suorittamispäivään mennessä kertynyt eläkevakuutettua työhistoriaa vähintään viisi vuotta. Lue lisää stipendistä ja sen myöntämisperusteista.

Lisätiedot

Tuija Rikkonen, opettaja, p. 040 6184 063, tuija.rikkonen@eduvantaa.fi

Päivitetty 18.10.2021 / 9.12.2021 JH

Aviapoliksen toimipiste

Rälssitie 13

01530 Vantaa

Hiekkaharjun toimipiste

Tennistie 1

01370 Vantaa

Koivukylän toimipiste

Talvikkitie 119

01360 Vantaa

Myyrmäen toimipiste

Ojahaantie 5

01600 Vantaa

facebook twitter instagram youtube