Palvelulogistiikan erikoisammattitutkinto, varastologistiikan osaamisala

HAE TÄSTÄ

Haluatko oppia uutta ja laajentaa varastoalan osaamistasi? Logistiikka ala on aina muutoksessa, jossa vaaditaan ammattiosaajia. Jos toimit esimies- tai asiantuntijatehtävissä varastoalalla, hae mukaan koulutukseen.

KOHDERYHMÄ

Täydennä osaamistasi ja opiskele työn ohessa. Kokeneet alalla toimivat henkilöt, jotka haluavat suorittaa syventävän varastoalan tutkinnon. Tutkinto soveltuu niille, jotka toimivat esimies-, kehittämis- tai strategisen työnjohdon tehtävissä. Hakeutujalla tulee olla alan työkokemusta.

KOULUTUSAIKA JA – PAIKKA

13.1.2020 – 31.12.2020, Elannontie 3, 01510 Vantaa (klo 8.30 - 16.00)

Aloituspäivät 13.-14.1.2020

HAKUAIKA

15.12.2019 saakka.

KOULUTUSMUOTO

Monimuotokoulutus työn ohessa.

SUORITUSTAPA

Koulutus sisältää lähiopiskelua, etäopiskelua ja ohjattua työssä oppimista. Lähiopiskelua on n. 10 päivää, muu osa etäopiskelua ja työssäoppimista. Lähiopiskelua on arkisin 1-2 päivä kuukaudessa klo 8.30 – 16.00. Etäopiskelu ja – tehtävät sekä niiden aikataulu jaksottuvat lähipäivien aihealueiden mukaisesti ja sisältävät paljon työpaikalle sovellettavia selvitystehtäviä. Työssäoppiminen toteutetaan omalla työpaikalla tutkinnon vaatimia työtehtäviä tekemällä.

Henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa suoritustapaa ja aikataulua voidaan henkilökohtaistaa aikaisempien opintojen sekä osaamisen perusteella.

Tutkinto suoritetaan näyttämällä osaaminen omalla työpaikalla pääosin käytännön työtehtäviä tekemällä.

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

Koulutuksessa painotetaan kokonaisuuden ymmärtämistä tilaus-toimitusketjussa ja syvennytetään asioiden tarkasteluun sujuvan prosessin ja kustannustehokkaan toiminnan kannalta. Henkilöstöjohtaminen ja henkilöstön kehittäminen ovat keskeisiä aiheita tässä tutkinnossa.

Valinnaisissa tutkinnon osissa voit syventyä tarpeidesi mukaisesti esimerkiksi esimiehenä toimisen, kehittämisprojektin suunnittelu ja toteuttaminen, toimitusketjunhallinnan tai asiakkuuksien hoitamisen tutkinnon osien opiskeluun.

LÄHIOPETUSPÄIVÄT:

13.-14.1.2020, 14.2.2020, 20.3.2020, 8.5.2020, 14.8.2020, 22.9.2020, 9.10.2020, 12.10.2020 ja 28.10.2020

HINTA

Koulutus on maksutonta.

Koulutusrahasto myöntää näyttönä suoritetusta ammatillisesta tutkinnosta ammattitutkintostipendin. Jos haet stipendiä ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/1998) mukaan suoritetun näyttötutkinnon perusteella, stipendin suuruus on 400 euroa.

Lisätiedot:

Mika Palm, opettaja, 040 869 7955, mika.palm@eduvantaa.fi

facebook twitter instagram youtube