Palvelulogistiikan erikoisammattitutkinto, toimitusketjun hallinnan osaamisala


JATKUVA HAKU: HAE TÄSTÄ

Hakijalta edellytetään alan työpaikkaa.

Huom. Jatkuvassa haussa hakemuksen lähettäneille ei tule sähköpostiin vahvistusviestiä hakemuksen saapumisesta.

Yritysverkoston toimitusketjujen hallinta digitalisoituu vauhdilla. Vastuullisuus ja kestävä kehitys ovat toimittajien ja kumppanien valintakriteereitä. Saumaton asiakasyhteistyö on läpinäkyvää sekä tieto- ja rahavirtojen suunnittelu, ohjaus ja hallinta ovat luotettavia. Asiakastarpeiden määrällinen ja laadullinen tyydyttäminen lisää arvoa.

Onnistuneet kokemukset ja tulevaisuuden trendit ohjaavat koulutustamme.

Vastaamme työelämän kysyntään toimitusketjun hallinnan koulutuksella. Vahvuutemme on työelämän ja teorian vankka liitto.


Kenelle

Hakijalta edellytetään alan työpaikkaa.

Kokeneille alalla eri tehtävissä toimiville henkilöille, jotka haluavat suorittaa syventävän toimitusketjun hallinnan tutkinnon. Tutkinto soveltuu niille, jotka toimivat toimitusketjun osa-alueen tehtävissä tai tavoittelevat siinä olevan toiminnon vastuullisia tehtäviä. Koulutus antaa myös valmiuksia työnjohto- ja esimiestehtäviin.

Toteutus

Toteutetaan oppisopimuskoulutuksena.

Monimuotokoulutus työn ohessa

Koulutus sisältää lähiopiskelua, etäopiskelua, verkko-opiskelua ja ohjattua työssäoppimista. Lähiopiskelua on noin 10 päivää jakson aikana. Muu osa on etäopiskelua ja työssäoppimista. Lähiopiskelua on arkisin 1–2 päivää kuukaudessa (klo 8.30–16.00). Etäopiskelu ja -tehtävät sekä niiden aikataulu jaksottuvat lähipäivien aihealueiden mukaisesti ja sisältävät paljon työpaikalle sovellettavia selvitystehtäviä. Työssäoppimiset toteutetaan omalla työpaikalla tutkinnon vaatimia toimitusketjun hallinnan osa-alueen tehtäviä tekemällä.

Henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa suoritustapaa ja aikataulua voidaan henkilökohtaistaa aikaisempien opintojen sekä osaamisen perusteella.

Tutkinto suoritetaan näyttämällä osaaminen omalla työpaikalla pääosin käytännön työtehtäviä tekemällä.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Haku on auki toistaiseksi.

Hakijoihin ollaan yhteydessä sähköpostilla.

Kuvaus toimialasta, ammatista ja työtehtävistä

Tutkinto soveltuu niille, jotka toimivat toimitusketjun osa-alueen tehtävissä tai tavoittelevat siinä olevan toiminnon vastuullisia tehtäviä. Koulutus antaa myös valmiuksia työnjohto- ja esimiestehtäviin.

Kouluksen sisältö

Koulutus sisältää toimitusketjun asiakaslähtöiseen suunnitteluun, osa-alueen hoitamiseen, kehittämiseen ja raportointiin liittyvät keskeiset asiat. Koulutuksessa painotetaan kokonaisuuden ymmärtämistä toimitusketjussa ja syvennytetään asioiden tarkasteluun sujuvan yhteistyön, prosessin ja kustannustehokkaan toiminnan kannalta. Toiminnan ohjaus ja digitaalisuuden hyödyntäminen ovat myös yksi tärkeä koulutuksen osa-alue.

Valinnaisissa tutkinnon osissa voit syventyä tarpeidesi mukaisesti esimerkiksi seuraaviin aiheisiin: asiakkuuksien hoitaminen, hankintojen suunnittelu ja toteuttaminen, kehittämisprojektin suunnittelu ja toteuttaminen, esimiehenä toimiminen.

Hinta

Koulutus on maksutonta.

Työllisyysrahasto voi myöntää ammattitutkintostipendin, jos olet suorittanut ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (531/2017) tarkoitetun ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon ja sinulle on tutkinnon suorittamispäivään mennessä kertynyt eläkevakuutettua työhistoriaa vähintään viisi vuotta. Lue lisää stipendistä ja sen myöntämisperusteista.

Lisätietoja

Tuija Rikkonen, Opettaja, p. 040 6184 063, tuija.rikkonen@eduvantaa.fi

Päivitetty 18.10.2021 / 9.12.2021 JH

Aviapoliksen toimipiste

Rälssitie 13

01530 Vantaa

Hiekkaharjun toimipiste

Tennistie 1

01370 Vantaa

Koivukylän toimipiste

Talvikkitie 119

01360 Vantaa

Myyrmäen toimipiste

Ojahaantie 5

01600 Vantaa

facebook twitter instagram youtube