‍Palvelulogistiikan ammattitutkinto, varastologistiikan osaamisala (monimuoto-opiskeluna)

‍Palvelulogistiikan ammattitutkinto, varastologistiikan osaamisala
monimuoto-opiskeluna

Haluatko oppia uutta ja laajentaa varastoalan osaamistasi? Logistiikka-ala on aina muutoksessa, jossa vaaditaan ammattiosaajia. Jos sinulla on jo pitkä kokemus varastoalalta, toimit vastuullisessa asemassa tai haluat työskennellä tulevaisuudessa esimiehenä, hae mukaan koulutukseen.

JATKUVA HAKU: HAE TÄSTÄ

Hakijalta edellytetään alan työpaikkaa.

Kenelle

Hakijalta edellytetään alan työpaikkaa.

Kokeneille alalla toimiville henkilöille, jotka haluavat suorittaa syventävän varastoalan tutkinnon.

Tutkinto soveltuu niille jotka toimivat tai tavoittelevat vastuullisia tehtäviä. Koulutus antaa myös valmiuksia työnjohto ja esimiestehtäviin.

Toteutus

Suoritetaan oppisopimuskoulutuksena.

Opintojen kesto ja sisältö muodostuvat henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOKS) mukaisesti riippuen siitä, mitä moduuleita opiskellaan. Jos kaikki moduulit kuuluvat HOKS:iin, opiskelun arvioitu kesto noin vuosi.

Koulutus sisältää lähiopiskelua, etäopiskelua ja ohjattua työssäoppimista. Lähiopiskelua on noin 10 päivää. Muu osa on etäopiskelua ja työssäoppimista. Lähiopiskelua on arkisin 1–2 päivää kuukaudessa (klo 8.30–16.00).

Etäopiskelu ja -tehtävät sekä niiden aikataulu jaksottuvat lähipäivien aihealueiden mukaisesti ja sisältävät paljon työpaikalle sovellettavia selvitystehtäviä. Työssäoppimiset toteutetaan omalla työpaikalla tutkinnon vaatimia varastotöitä tekemällä.

Henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa suoritustapaa ja aikataulua voidaan henkilökohtaistaa aikaisempien opintojen sekä osaamisen perusteella.

Tutkinto suoritetaan näyttämällä osaaminen omalla työpaikalla pääosin käytännön työtehtäviä tekemällä.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Haku on auki toistaiseksi.

Koulutuksen sisältö

Koulutus sisältää varastotyön tekemiseen ja suunnitteluun liittyvät keskeiset asiat. Koulutuksessa painotetaan kokonaisuuden ymmärtämistä tilaus-toimitusketjussa ja syvennytetään asioiden tarkasteluun sujuvan prosessin ja kustannustehokkaan toiminnan kannalta. Toiminnanohjausjärjestelmät ovat myös yksi tärkeä koulutuksen osa-alue. Valinnaisissa tutkinnon osissa voit syventyä tarpeidesi mukaisesti esimerkiksi perehdytykseen ja työnopastukseen, kehityssuunnitelman laatimiseen tai luvanvaraisten varastojen erityispiirteisiin (muun muassa elintarvike-, tulli- ja vaarallisten aineiden varastointi).

Opiskelukustannukset

Koulutus on maksutonta.

Koulutusrahasto myöntää näyttönä suoritetusta ammatillisesta tutkinnosta ammattitutkintostipendin. Jos haet stipendiä ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/1998) mukaan suoritetun näyttötutkinnon perusteella, stipendin suuruus on 400 euroa.

Lisätietoja

Opettaja Mika Palm, p. 040 869 7955, mika.palm@eduvantaa.fi

Päivitetty 18.10.2021 JH

Aviapoliksen toimipiste

Rälssitie 13

01530 Vantaa

Hiekkaharjun toimipiste

Tennistie 1

01370 Vantaa

Koivukylän toimipiste

Talvikkitie 119

01360 Vantaa

Myyrmäen toimipiste

Ojahaantie 5

01600 Vantaa

facebook twitter instagram youtube