‍Palvelulogistiikan ammattitutkinto, varastologistiikan osaamisala

‍Palvelulogistiikan ammattitutkinto, varastologistiikan osaamisala


Kohderyhmä

Kokeneet alalla toimivat henkilöt, jotka haluavat suorittaa syventävän varastoalan tutkinnon.
Tutkinto soveltuu niille jotka toimivat tai tavoittelevat vastuullisia tehtäviä. Koulutus antaa myös valmiuksia työnjohto- ja esimiestehtäviin.


Suoritustapa

Koulutus sisältää lähiopiskelua, etäopiskelua ja ohjattua työpaikalla oppimista. Lähiopiskelua on noin 17 päivää, muu osa etäopiskelua ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Lähiopiskelua on arkisin 1 - 2 päivää kuukaudessa. Etäopiskelu ja etätehtävät sekä niiden aikataulu jaksottuvat lähipäivien aihealueiden mukaisesti ja sisältävät paljon työpaikalle sovellettavia selvitystehtäviä. Työpaikalla oppiminen toteutetaan omalla työpaikalla tutkinnon vaatimia varastotöitä tekemällä.

Henkilökohtaisessa opiskelujen kehittämissuunnitelmassa suoritustapaa ja aikataulua voidaan henkilökohtaistaa aikaisempien opintojen sekä osaamisen perusteella.

Tutkinto suoritetaan näyttämällä osaaminen omalla työpaikalla pääosin käytännön työtehtäviä tekemällä.

Koulutuksen sisältö

Koulutus sisältää varastotyön tekemiseen ja suunnitteluun liittyvät keskeiset asiat. Koulutuksessa painotetaan kokonaisuuden ymmärtämistä tilaus-toimitus -ketjussa ja syvennytään asioiden tarkasteluun sujuvan prosessin ja kustannustehokkaan toiminnan kannalta. Toiminnanohjausjärjestelmät ovat myös yksi tärkeä koulutuksen osa-alue.

Valinnaisissa tutkinnon osissa voit syventyä tarpeidesi mukaisesti esimerkiksi perehdytykseen ja työnopastukseen, kehityssuunnitelman laatimiseen (projektityöskentely) tai luvanvaraisten varastojen erityispiirteisiin (mm. elintarvike-, tulli- ja vaarallisten aineiden varastointi).

Koulutukseen sisältyy työturvallisuuskortti, trukkikortti sekä ensiapu-1.

Opiskelukustannukset

Koulutus on maksutonta. Kortteihin liittyvät viranomaismaksut maksaa opiskelija, yhteensä noin 30 euroa.

Lisätietoja

Opinto-ohjaaja Outi Koivisto, p. 040 759 2426, outi.koivisto@eduvantaa.fi

facebook twitter instagram youtube