Palvelulogistiikan ammattitutkinto, Hankinnan osaamisala

HAE TÄSTÄ

Kenelle:

Kokeneet alalla toimivat henkilöt, jotka haluavat suorittaa syventävän hankintojen tutkinnon.

Tutkinto soveltuu niille jotka toimivat hankintatehtävissä tai tavoittelevat toiminnon vastuullisia tehtäviä. Koulutus antaa myös valmiuksia työnjohto ja esimiestehtäviin.

Toteutus

Hakuaika 15.12.2019 saakka.

Koulutusaika 13.1.2020 – 31.12.2020, Elannontie 3, Vantaa (klo 8.30 - 16.00)

Aloituspäivät 13.1 -14.1.2020

Lähiopetuspäivät: 13.-14.1.2020,11.2.2020, 17.3.2020, 5.5.2020, 11.8.2020, 17.9.2020 ja 6.10.2020

Suoritustapa

Monimuotokoulutus työn ohessa. Koulutus sisältää lähiopiskelua, etäopiskelua ja ohjattua työssä oppimista. Lähiopiskelua on n. 10 päivää jakson aikana. Muu osa on etäopiskelua ja työssäoppimista. Lähiopiskelua on arkisin 1-2 päivää kuukaudessa klo 8.30 – 16.00. Etäopiskelu ja – tehtävät sekä niiden aikataulu jaksottuvat lähipäivien aihealueiden mukaisesti ja sisältävät paljon työpaikalle sovellettavia selvitystehtäviä. Työssä oppimiset toteutetaan omalla työpaikalla tutkinnon vaatimia hankintatöitä tekemällä.

Henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa suoritustapaa ja aikataulua voidaan henkilökohtaistaa aikaisempien opintojen sekä osaamisen perusteella.

Tutkinto suoritetaan näyttämällä osaaminen omalla työpaikalla pääosin käytännön työtehtäviä tekemällä.

Koulutuksen sisältö:

Koulutus sisältää hankintatyön suunnitteluun, tekemiseen ja raportointiin liittyvät keskeiset asiat. Koulutuksessa painotetaan kokonaisuuden ymmärtämistä tilaus-toimitusketjussa ja syvennytetään asioiden tarkasteluun sujuvan yhteistyön, prosessin ja kustannustehokkaan toiminnan kannalta. Hankintajärjestelmät ja digitaalisuuden hyödyntäminen ovat myös yksi tärkeä koulutuksen osa-alue.

Valinnaisissa tutkinnon osissa voit syventyä tarpeidesi mukaisesti esimerkiksi: kehittämissuunnitelman tekemiseen, sähköisten logistiikkapalveluiden hoitamiseen, perehdyttämiseen ja työnopastukseen, logistiikkapalveluiden myyntiin ja asiakaspalveluun, huolintaan.

Hinta:

Koulutus on maksutonta.

Koulutusrahasto myöntää näyttönä suoritetusta ammatillisesta tutkinnosta ammattitutkintostipendin. Jos haet stipendiä ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (631/1998) mukaan suoritetun näyttötutkinnon perusteella, stipendin suuruus on 400 euroa.

Lisätietoja ja haku

Kari Kaikkonen, opettaja, 040 157 7676, kari.kaikkonen@eduvantaa.fi

https://fi.linkedin.com/in/karikaikkonen

facebook twitter instagram youtube