Palvelulogistiikan ammattitutkinto, Hankintojen osaamisala

Palvelulogistiikan ammattitutkinto, Hankintojen osaamisala

HAE TÄSTÄ

KOHDERYHMÄ

Kokeneet alalla toimivat henkilöt, jotka haluavat suorittaa syventävän hankintojen tutkinnon.

Tutkinto soveltuu niille jotka toimivat hankintatehtävissä tai tavoittelevat toiminnon vastuullisia tehtäviä. Koulutus antaa myös valmiuksia työnjohto ja esimiestehtäviin.

KOULUTUSAIKA JA – PAIKKA

13.1.2020 – 31.12.2020, Elannontie 3, Vantaa (klo 8.30 - 16.00)

Aloituspäivät 13.1 -14.1.2020

HAKUAIKA

15.12.2019 saakka.

KOULUTUSMUOTO

Monimuotokoulutus työn ohessa.

SUORITUSTAPA

Koulutus sisältää lähiopiskelua, etäopiskelua ja ohjattua työssä oppimista. Lähiopiskelua on n. 10 päivää jakson aikana. Muu osa on etäopiskelua ja työssäoppimista. Lähiopiskelua on arkisin 1-2 päivää kuukaudessa klo 8.30 – 16.00. Etäopiskelu ja – tehtävät sekä niiden aikataulu jaksottuvat lähipäivien aihealueiden mukaisesti ja sisältävät paljon työpaikalle sovellettavia selvitystehtäviä. Työssä oppimiset toteutetaan omalla työpaikalla tutkinnon vaatimia hankintatöitä tekemällä.

Henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa suoritustapaa ja aikataulua voidaan henkilökohtaistaa aikaisempien opintojen sekä osaamisen perusteella.

Tutkinto suoritetaan näyttämällä osaaminen omalla työpaikalla pääosin käytännön työtehtäviä tekemällä.

LÄHIOPETUSPÄIVÄT:

13.-14.1.2020,11.2.2020, 17.3.2020, 5.5.2020, 11.8.2020, 17.9.2020 ja 6.10.2020

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

Koulutus sisältää hankintatyön suunnitteluun, tekemiseen ja raportointiin liittyvät keskeiset asiat. Koulutuksessa painotetaan kokonaisuuden ymmärtämistä tilaus-toimitusketjussa ja syvennytetään asioiden tarkasteluun sujuvan yhteistyön, prosessin ja kustannustehokkaan toiminnan kannalta. Hankintajärjestelmät ja digitaalisuuden hyödyntäminen ovat myös yksi tärkeä koulutuksen osa-alue.

Valinnaisissa tutkinnon osissa voit syventyä tarpeidesi mukaisesti esimerkiksi: kehittämissuunnitelman tekemiseen, sähköisten logistiikkapalveluiden hoitamiseen, perehdyttämiseen ja työnopastukseen, logistiikkapalveluiden myyntiin ja asiakaspalveluun, huolintaan.

HINTA

Koulutus on maksutonta.

Koulutusrahasto myöntää näyttönä suoritetusta ammatillisesta tutkinnosta ammattitutkintostipendin. Jos haet stipendiä ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (631/1998) mukaan suoritetun näyttötutkinnon perusteella, stipendin suuruus on 400 euroa.

LISÄTIETOJA JA HAKU

Kari Kaikkonen, opettaja, 040 157 7676, kari.kaikkonen@eduvantaa.fi

https://fi.linkedin.com/in/karikaikkonen

facebook twitter instagram youtube