Palvelulogistiikan ammattitutkinto, hankinnan osaamisala

Palvelulogistiikan ammattitutkinto, hankinnan osaamisala

JATKUVA HAKU: HAE TÄSTÄ

HUOM!! Hakijalta edellytetään alan työpaikkaa.

Hankinnan työkenttä ja osaamisvaatimukset muuttuvat.

Digiajan oppivat personoidut ohjelmistojen algoritmit tunnistavat ostotarpeet ja löytävät viimeiset vastineet katalogeista. Reaaliaikainen automatisoitu hankinnasta maksuun tapahtuvan järjestelmän hyödyntäminen tuottaa kustannussäästöä. Innovatiivinen, joustava ja vastuullinen eri tahoille valjastettu toimittajayhteistyö rakentaa lisäarvoa.

Aistimme ja hyödynnämme tulevaisuuden trendit ohjaamaan koulutustamme. Vastaamme työelämän kysyntään hankinnan koulutuksella. Vahvuutemme on työelämän ja teorian vankka liitto.


Kenelle

Hakijalta edellytetään alan työpaikkaa.

Kokeneille alalla toimiville henkilöille, jotka haluavat suorittaa syventävän hankintojen tutkinnon.

Tutkinto soveltuu niille, jotka toimivat hankintatehtävissä tai tavoittelevat toiminnon vastuullisia tehtäviä. Koulutus antaa myös valmiuksia työnjohto- ja esimiestehtäviin.

Toteutus

Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena.

Monimuotokoulutus työn ohessa

Koulutus sisältää lähiopiskelua, etäopiskelua, verkko-opiskelua ja ohjattua työssäoppimista. Lähiopiskelua on noin 10 päivää jakson aikana. Muu osa on etäopiskelua ja työssäoppimista. Lähiopiskelua on arkisin 1–2 päivää kuukaudessa (klo 8.30–16.00). Etäopiskelu ja -tehtävät sekä niiden aikataulu jaksottuvat lähipäivien aihealueiden mukaisesti ja sisältävät paljon työpaikalle sovellettavia selvitystehtäviä. Työssäoppimiset toteutetaan omalla työpaikalla tutkinnon vaatimia hankintatöitä tekemällä.

Henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa suoritustapaa ja aikataulua voidaan henkilökohtaistaa aikaisempien opintojen sekä osaamisen perusteella.

Tutkinto suoritetaan näyttämällä osaaminen omalla työpaikalla pääosin käytännön työtehtäviä tekemällä.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Haku on auki toistaiseksi.

Hakijoihin ollaan yhteydessä sähköpostilla.

Kuvaus toimialasta, ammatista ja työtehtävistä

Tutkinto soveltuu niille, jotka toimivat hankintatehtävissä tai tavoittelevat toiminnon vastuullisia tehtäviä. Koulutus antaa myös valmiuksia työnjohto- ja esimiestehtäviin.

Koulutuksen sisältö

Koulutus sisältää hankintatyön suunnitteluun, tekemiseen ja raportointiin liittyvät keskeiset asiat. Koulutuksessa painotetaan kokonaisuuden ymmärtämistä tilaus-toimitusketjussa ja syvennytetään asioiden tarkasteluun sujuvan yhteistyön, prosessin ja kustannustehokkaan toiminnan kannalta. Hankintajärjestelmät ja digitaalisuuden hyödyntäminen ovat myös yksi tärkeä koulutuksen osa-alue.

Valinnaisissa tutkinnon osissa voit syventyä tarpeidesi mukaisesti esimerkiksi kehittämissuunnitelman tekemiseen, sähköisten logistiikkapalveluiden hoitamiseen, perehdyttämiseen ja työnopastukseen, logistiikkapalveluiden myyntiin ja asiakaspalveluun, huolintaan.

Hinta

Koulutus on maksutonta.

Työllisyysrahasto myöntää näyttönä suoritetusta ammatillisesta tutkinnosta ammattitutkintostipendin. Jos haet stipendiä ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (631/1998) mukaan suoritetun näyttötutkinnon perusteella, stipendin suuruus on 400 euroa.

Lisätietoja

Kari Kaikkonen, opettaja, p. 040 157 7676, kari.kaikkonen@eduvantaa.fi

https://fi.linkedin.com/in/karikaikkonen

Päivitetty 18.10.2021 JH

Aviapoliksen toimipiste

Rälssitie 13

01530 Vantaa

Hiekkaharjun toimipiste

Tennistie 1

01370 Vantaa

Koivukylän toimipiste

Talvikkitie 119

01360 Vantaa

Myyrmäen toimipiste

Ojahaantie 5

01600 Vantaa

facebook twitter instagram youtube