Palvelulogistiikan ammattitutkinto, Hankinnan osaamisala


HAE TÄSTÄ

(haku päättyy 31.3.2020)

Kohderyhmä

Kokeneet alalla toimivat henkilöt, jotka haluavat suorittaa syventävän hankintojen tutkinnon. Tutkinto soveltuu niille jotka toimivat hankintatehtävissä tai tavoittelevat toiminnon vastuullisia tehtäviä. Koulutus antaa myös valmiuksia työnjohto ja esimiestehtäviin.

Toteutus:

Seuraava koulutus alkaa,kun opiskelijaryhmä on koossa. Kesto on henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelman (HOKS) mukaisesti – riippuen mitä moduuleita opiskelee. Jos kaikki moduulit kuuluvat HOKS:iin, niin silloin n. vuosi.

Opiskelu tapahtuu osoitteessa Elannontie 3, Vantaa (klo 8.30 - 16.00).

Monimuotokoulutus työn ohessa. Koulutus sisältää lähiopiskelua, etäopiskelua ja ohjattua työssä oppimista. Lähiopiskelua on n. 10 päivää jakson aikana. Muu osa on etäopiskelua ja työssäoppimista. Lähiopiskelua on arkisin 1-2 päivää kuukaudessa klo 8.30 – 16.00.

Etäopiskelu ja – tehtävät sekä niiden aikataulu jaksottuvat lähipäivien aihealueiden mukaisesti ja sisältävät paljon työpaikalle sovellettavia selvitystehtäviä. Työssä oppimiset toteutetaan omalla työpaikalla tutkinnon vaatimia hankintatöitä tekemällä.

Henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa suoritustapaa ja aikataulua voidaan henkilökohtaistaa aikaisempien opintojen sekä osaamisen perusteella.

Tutkinto suoritetaan näyttämällä osaaminen omalla työpaikalla pääosin käytännön työtehtäviä tekemällä.

Hakuaika

31.3.2020 saakka

Hinta

Koulutus on maksutonta.

Koulutusrahasto myöntää näyttönä suoritetusta ammatillisesta tutkinnosta ammattitutkintostipendin. Jos haet stipendiä ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (631/1998) mukaan suoritetun näyttötutkinnon perusteella, stipendin suuruus on 400 euroa.

Lisätietoja ja haku

Kari Kaikkonen, opettaja, 040 157 7676, kari.kaikkonen@eduvantaa.fi

https://fi.linkedin.com/in/karikaikkonen

facebook twitter instagram youtube