‍Maalarin ammattitutkinto, rakennusmaalaus

Maalarin ammattitutkinto, rakennusmaalaus

HAE TÄSTÄ

Maalarin ammattitutkinnossa voit kehittää aiempaa osaamistasi koulussa tapahtuvan lähiopetuksen ja työpaikalla tapahtuvan harjoittelun avulla. Koulu avustaa harjoittelupaikan löytämisessä tai voit suorittaa näytöt palkallisena omalla työpaikallasi. Maalarin ammattitutkinnon suoritettuasi palkkaluokkasi nousee.

Pääsyvaatimukset

Edellytyksenä koulutukseen osallistumiselle on

  • työkokemus maalarina tai maalarin / pintakäsittelijän perustutkinto
  • riittävä suomen kielen taito

Opiskelijat valitaan hakemusten ja haastattelun perusteella. Hakijoille lähetetään kutsu haastatteluun sähköpostilla.

Koulutuksen toteutus


Koulutuspaikka: Hiekkaharjun toimipiste, Tennistie 1, 01370 Vantaa

Koulutuksen kesto: noin 1 vuosi riippuen aikaisemmasta kokemuksesta. Koulutukseen valituille tehdään henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jonka mukaan opintojen kesto määräytyy. Suunnitelmassa otetaan huomioon aiempi kokemus ja muut hyväksiluettavat suoritukset.

Koulutuksen sisältö: lähiopetusta ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Koulutus alkaa omaehtoisena, päätoimisena päiväopiskeluna.

Lähiopetusta annetaan Variassa pakollisessa tutkinnonosassa, joka on rakennusmaalaus. Valinnaisista tutkinnonosista voit valita tapetoinnin tai erikoismaalauksen.

Lähiopetuksen jälkeen opiskelijat siirtyvät työpaikoille näyttöjä suorittamaan. Näyttöjä voi suorittaa myös muista tutkinnonosista vaikka lähiopetusta ei niistä tarjotakaan. Kaikki tutkinnonosat löytyvät täältä: eperusteet.opintopolku.fi

Varia tarjoaa lähiopetusta seuraavista tutkinnonosista

Pakollinen tutkinnonosa:

Rakennusmaalaus

Näytössä opiskelija tekee itsenäisesti sisämaalausta, johon sisältyy saumanauhaus, tasoitustöitä, usean seinän ja katon maalauksen sekä rakennuksen osien pintakäsittelyä. Työn pitää sisältää korjaus- ja uudismaalausta. Opiskelija osaa lukea rakennuspiirrustuksia ja työselostuksia. Hän osaa käyttää RYL:iä, TES:iä ja Ratua vaadittavilta osilta.

Valinnaiset tutkinnonosat, joista valitaan yksi:

Tapetointi

Opiskelija tekee huoneiden tapetoinnin kuviokohdisteisella tapetilla. Hän lukee tapettimerkintojä, tarkistaa pohjan ja tapetin. Tapetoitavien seinien tulee olla sellaisia, että niissä on ulko- ja sisäkulmia ja yksityiskohtia, kuten putkien läpivientejä. Tämän lisäksi näyttöön kuuluu, että ammattitaito osoitetaan tapetin poistossa, yksittäisen tapettivuodan vaihtamisessa, tapettien paikkauksessa ja jatkamisessa.

Erikoismaalaus

Opiskelija tekee puun- ja kivenmukailuja tai koristemaalauskokonaisuuksia tai efektimaalauksia tekemällä kuviointimaalauksia, koristepinnoituksia, sablonimaalauksia, väripesuja ja viivamaalauksia. Työ suoritetaan todellisessa rakennustyökohteessa suunnitelmien ja mallien mukaan. Opiskelija suunnittelee työtään ja toteuttaa sen työturvallisuuden ja laatuvaatimuksen huomioon ottaen. Hän tekee yhteistyötä suunnittelijan ja muiden ammattiryhmien kanssa ja huolehtii työympäristöstä.

Lisätietoja

Suvi Höglund, p. 050 314 5106, suvi.hoglund@eduvantaa.fi

Maalarin ammattitutkintoa voit opiskella Hiekkaharjun toimipisteessä, Tennistie 1, 01370 Vantaa.


facebook twitter instagram youtube