Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan osaamisala

‍Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan osaamisala


Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkintoa voit opiskella Koivukylän toimipisteessä, Talvikkitie 119, 01360 Vantaa


JATKUVA HAKU: HAE TÄSTÄ


Kenelle

Alalla olevat, joilla ei ole tutkintoa. Työkokemusta edellytetään.

Toteutus

Koulutus alkaa elokuun loppupuolella 2021, tarkempi päivänmäärä selviää myöhemmin.

Opintojen kesto: Henkilökohtaisen suunnitelman (HOKSin ) mukaan, useimmiten noin 1-1,5 v.

Suoritustapa: oppisopimus/työvaltainen opiskelu.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Haku on auki toistaiseksi.

Kielikoe ma 19.4.2021 klo 9-11

Kielitaitovaatimus on B1.2

Jos äidinkielesi on joku muu kuin suomi tai lähetä kielitodistus, joka on kielitaitotasoltaan B1.2, osoitteeseen: leena.kemppi@vantaa.fi

Valintakoe to 29.4.2021 klo 9-12.

Hakijoille ilmoitetaan valinnasta ti 4.5. sähköpostilla.

Kuvaus toimialasta, ammatista ja työtehtävistä

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinnon suorittaja toimii erilaisissa kasvatus-, opetus- ja sosiaalialan ympäristöissä tukien, ohjaten ja avustaen lapsia, nuoria ja aikuisia. Pääasiallisia toimintaympäristöjä ovat koulut ja oppilaitokset sekä niiden yhteydessä toimivat aamu- ja iltapäivätoiminta tai muu vapaa-ajantoiminta.

Koulutuksen sisältö

Kaikille pakolliset tutkinnon osat

  • Ammatillinen toiminta ja työelämäosaaminen kasvatus- ja ohjausalalla 20 osp
  • Oppijan ja oppimisen ohjaus 40 osp
  • Tuen tarpeeseen vastaaminen oppimisen ja ohjauksen ympäristöissä 30 osp
  • Aamu-ja iltapäivätoiminnan ohjaus 40 osp

Valinnainen tutkinnon osa

  • Kulttuurinen moninaisuus kasvatus- ja ohjaustyössä 20 osp

Tutustu tutkinnon perusteisiin tästä.

Opiskelukustannukset

Hankittavat kirjat ja tietokoneen käyttö opinnoissa/ etätehtävät tehdään tietokoneella sähköisessä oppimisympäristössä.

Jatko-opiskelumahdollisuudet

Tutkinnon suorittaneella on mahdollisuus jatkaa opiskelua toisen asteen koulutuksessa, ammattikorkeakoulussa tai muissa korkea-asteen opinnoissa.

Terveydentilavaatimukset ja muut soveltuvuuteen liittyvät seikat

Kasvatus- ja ohjausalan terveydentilavaatimukset, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä:

• sellainen psyykkinen tai fyysinen sairaus tai vamma, joka estää käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten psykoottistasoinen oireilu tai vakavasti toimintakykyä laskeva masennus

• vakava sosiaalisten tilanteiden pelkotila tai viittomisen estävä sairaus tai vamma

• muu sairaus tai vamma, joka vaarantaa opiskelijan oman tai muiden käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistuvien tai niissä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden

• päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Lisätietoja

Koulutuksen sisältö: Brita Penttala, p. 050 302 5855, brita.penttala@eduvantaa.fi
Rahoitusvaihtoehdot ja oppisopimus: Eija Lepistö, p. 040 589 2732, eija.lepisto@vantaa.fi

Aviapoliksen toimipiste

Rälssitie 13

01530 Vantaa

Hiekkaharjun toimipiste

Tennistie 1

01370 Vantaa

Koivukylän toimipiste

Talvikkitie 119

01360 Vantaa

Myyrmäen toimipiste

Ojahaantie 5

01600 Vantaa

facebook twitter instagram youtube