Kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinto, Kasvatus- ja ohjaustyön menetelmien kehittäminen oppisopimuksella

Kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinto, Kasvatus- ja ohjaustyön menetelmien kehittäminen, 60 osp
ammatillinen täydennyskoulutus oppisopimuksella


"Silta-ohjaaja-koulutus”: Alalla jo toimiville lastensuojelun työntekijöille - valmiuksia perheen kanssa tehtävään työhönTarjoamme oppisopimuksella ammatillista tutkintotavoitteista täydennyskoulutusta ja mahdollisuutta kehittää omaa ja työyhteisön osaamista yhteistyössä Vantaan ammattiopiston Varian sekä Pelastakaa Lapset ry:n kanssa.

Suoritustapa

Oppisopimuksella omassa työssä, lähipäivä ja teoriaopinnot täydentävät osaamisen kehittymistä työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohella. Omaan työhön ja oman työn kehittämiseen liittyvät oppimistehtävät, oppimispäiväkirjan pitäminen – reflektointi, SILTA-työn/ menetelmän toteuttaminen ja itsenäinen työskentely ja Siltatyökalun jalkauttaminen / haltuun ottaminen arjen työhön omassa työyhteisössä, näyttö tutkinnon osasta.

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa

• käyttää vuorovaikutusta kasvatus- ja ohjaustyön menetelmänä

• valita kasvatus- ja ohjaustyötä kehittäviä menetelmiä tai välineitä yhdessä työyhteisön kanssa

• käyttää kasvatus- ja ohjaustyötä kehittäviä menetelmiä tai välineitä työympäristössään

Koulutukseen osallistujilla on mahdollisuus jatkossa suorittaa myös koko tutkinto loppuun uudella oppisopimuksella

Hinta

Oppisopimuksella koulutus on maksuton. Lähipäivien palkallisuudesta sovitaan erikseen työnantajan kanssa oppisopimusta laadittaessa. Materiaalit ja välineet opiskelija kustantaa itse.

Lisätietoja

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä: Tutkintovastaava, lehtori Brita Penttala, 050 302 5885, brita.penttala@eduvantaa.fi

Koulutuksen sisältö / Silta- menetelmä: Pirjo Niemi- Järvinen, 040 573 6314, pirjo.niemi-jarvinen@pelastakaalapset.fi

Oppisopimus: Asiakkuusvastaava Eija Lepistö p. 040 589 2732, eija.lepisto@vantaa.fi

Pelastakaa Lapset - SILTA-malli lapsen elämän eheyttäjänä

Aviapoliksen toimipiste

Rälssitie 13

01530 Vantaa

Hiekkaharjun toimipiste

Tennistie 1

01370 Vantaa

Koivukylän toimipiste

Talvikkitie 119

01360 Vantaa

Myyrmäen toimipiste

Ojahaantie 5

01600 Vantaa

facebook twitter instagram youtube