Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, kasvatuksen osaamisala oppisopimuksella

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto
Kasvatuksen osaamisala oppisopimuksella, ammatillinen täydennyskoulutus

"INKLUSIIVINEN KASVATUS JA OPETUS OSANA VARHAISKASVATUSTA"

Kohderyhmä ja tavoite

Varhaiskasvatuksen parissa työskentelevät lähihoitajat. Pohjakoulutuksena tulee olla lähihoitaja, lastenhoitaja tai vastaava kelpoisuusehdon täyttävä tutkinto. Tarjoamme oppisopimuksella ammatillista tutkintotavoitteista täydennyskoulutusta ja mahdollisuutta kehittää omaa ja työyhteisön osaamista yhteistyössä Vantaan ammattiopiston Varian kanssa.

Koulutusaika ja -paikka

Koulutusaika noin kaksi vuotta henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan.
Koulutuspaikka on Koivukylän toimipiste, Talvikkitie 119, 01360 Vantaa.

Suoritustapa

Oppisopimuksella omassa työssä. Teoriaopinnot täydentävät osaamisen kehittymistä työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohella. Omaan työhön ja oman työn kehittämiseen liittyvät oppimistehtävät, oppimispäiväkirjan pitäminen – reflektointi, oma kehittämishanke/projektityö, verkko-oppiminen ja itsenäinen työskentely.

Lähipäivät oppilaitoksessa 1 päivä/kuukausi klo 8.30 – 15.30. Lähipäivät ilmoitetaan lukusuunnitelman yhteydessä.

KASVATUS- JA OHJAUSALAN AMMATTITUTKINNON MUODOSTUMINEN

Pakollinen tutkinnon osa:


Ammatillinen toiminta ja työelämäosaaminen kasvatus- ja ohjausalalla, 20 osp

(osaamista voidaan tunnustaa ja tunnistaa HOKSissa)

Ammattitaitovaatimukset / opiskelija osaa

 • soveltaa työssään tietoa ihmisen kasvusta ja oppimisen perusteista
 • toimia kasvatus- ja ohjausalan työtä ohjaavien lakien, määräysten ja ohjeiden mukaisesti
 • toimia terveyttä ja hyvinvointia edistävällä tavalla
 • hyödyntää työelämä ja työyhteisötaitojaan
 • kehittää työhyvinvointiaan
 • käyttää monipuolisesti viestintä- ja vuorovaikutustaitojaan
 • arvioida ammatillista kasvuaan

Kasvatuksen osaamisala, 70 osp (osaamista voidaan tunnustaa ja tunnistaa HOKSissa)

Pakolliset tutkinnon osat:


1. Pedagogisen toimintakulttuurin toteuttaminen varhaiskasvatuksessa, 40 osp

Ammattitaitovaatimukset / opiskelija osaa
 • toteuttaa osallisuuden pedagogiikkaa osana työryhmää
 • toteuttaa pedagogista suunnittelua, dokumentointia ja arviointia työryhmän jäsenenä
 • havainnoida ja ohjata lasten oppimista
 • ohjata lasten vuorovaikutustaitoja, vertaissuhteita ja lapsiryhmän yhteisöllisyyttä
 • toimia leikin moninaisessa ja rikkaassa maailmassa
 • käyttää vuorovaikutusta tietoisesti ja tavoitteellisesti varhaiskasvatuksen menetelmänä
 • tukea lasten kielten rikasta maailmaa
 • suunnitella, toteuttaa ja arvioida mediakasvatusta työryhmän jäsenenä
 • arvioida omaa osaamistaan ja ammatillisuuttaan

2. Lapsen tuen tarpeisiin vastaaminen yhteistyössä huoltajien kanssa, 30 osp

Ammattitaitovaatimukset / opiskelija osaa
 • työskennellä varhaisen tuen mallin mukaisesti
 • työympäristönsä tuen periaatteet ja toimii päätösten mukaisesti
 • vastata tuen tarpeisiin ja tukea lasta yksilöllisesti työtehtäviensä mukaisesti
 • tukea ja ohjata lasta sosiaaliseen ja tunne-elämän kehitykseen liittyvissä tuen tarpeissa
 • tukea ja ohjata lasta käyttäytymiseen liittyvissä tuen tarpeissa
 • tukea ja ohjata lasta kielen ja puheen kehitykseen liittyvissä tuen tarpeissa
 • tunnistaa perheen tuen tarpeet ja toimia erilaisissa perheen muuttuvissa tilanteissa
 • toimia yhteistyössä eri tahojen kanssa
 • arvioida ja kehittää omaa osaamistaan ja ammatillisuuttaan

Valinnnaiset tutkinnon osat:

Tutkinnon osa toisesta tutkinnosta (sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja voidaan tunnistaa ja tunnustaa HOKSissa).


Opiskelukustannukset

Oppisopimuksella koulutus on maksuton. Lähipäivistä työnantaja maksaa palkan. Materiaalit ja välineet opiskelija kustantaa itse.


Lisätietoja

Koulutuksen sisältö: Päivi Pöyhönen p. 050 310 4929, paivi.poyhonen@eduvantaa.fi
Koulutuksen sisältö ja oppisopimus: Eija Lepistö p. 040 589 2732, eija.lepisto@vantaa.fi
facebook twitter instagram youtube