Vanhustyön erikoisammattitutkinto, ikääntyneen ihmisen terveyden ja toimintakyvyn tukeminen

Vanhustyön erikoisammattitutkinto, osatutkinto


Vanhustyön koko erikoisammattitutkinnon tai sen osia voit suorittaa Koivukylän toimipisteessä, Talvikkitie 119, 01360 Vantaa


JATKUVA HAKU: HAE TÄSTÄ


Kenelle

Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tai vastaavan tutkinnon suorittaneille. Koulutus edellyttää työpaikkaa vanhustyössä.

Toteutus

Koulutukseen sisältyy ohjattua ja itsenäistä opiskelua, verkkotehtäviä ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Osaaminen osoitetaan näytössä käytännön työtehtävissä toimimalla ikääntyneen ihmisen terveyttä ja toimintakykyä edistävissä hoitotilanteissa sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalan toimintaympäristöissä.

Suoritetaan tutkinnon osa: Ikääntyneen ihmisen terveyden ja toimintakyvyn tukeminen (40 osp)

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Haku on auki toistaiseksi.

Suomen kielen taitovaatimus B2.

Sosiaali- ja/tai terveysalan perustutkinto on oltava suoritettuna suomenkielisenä.

Kaikki hakijat, jotka täyttävät hakuehdot, kutsutaan haastatteluun sähköpostilla.

Haastattelussa laaditaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS).

Tutustu sosiaali- ja terveysalan terveydentilavaatimuksiin tästä.

Koulutus on maksuton.

Kuvaus toimialasta, tehtävistä ja ammatista

Vanhustyön erikoisammattitutkinnon suorittanut osaa toimia vanhustyötä ohjaavien säädösten ja ohjeiden mukaan, osaa toimia tiimien ja ryhmien johdossa ja vastuuhenkilönä ja osaa koordinoida ja ohjata sekä tehdä moniammatillista yhteistyötä. Hän tietää, kuinka vanhustyötä kehitetään laadukkaasti, tavoitteellisesti, taloudellisesti ja kestävän kehityksen mukaisesti. Hän osaa toimia asiakaspalvelun eettisten periaatteiden mukaisesti ja kehittää sekä parantaa sitä sekä osaa toimia ammatillisissa verkostoissa sekä monikulttuurisessa työ- ja toimintaympäristössä.

Tutkinnon suorittanut osaa toimia ikääntyneen terveyden ja toimintakyvyn mukaisesti, osaa arvioida asiakkaan palvelutarpeen ja laatia hänelle hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelman, osaa tukea ikääntyneen fyysistä terveyttä, toimintakykyä, elämänhallintaa ja mielenterveyttä ja ohjata asiakasta apuvälineiden käytössä, ravitsemuksessa ja sosiaalisessa toiminnassa sekä tukea ikääntyneen omaishoitajaa ja lähiyhteisöä.

Tutkinnon suorittanut voi työskennellä sosiaali- ja terveysalan vanhustyössä julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin toimintaympäristöissä avo- tai laitoshoidossa tai asumisyksiköissä.

Koulutuksen sisältö (vanhustyön erikoisammattitutkinto 180 osp)

Pakolliset tutkinnon osat:

• Vanhustyössä vastuuhenkilönä toiminen (50 osp)

• Asiakaspalveluverkoissa toimiminen (50 osp)

• Ikääntyneen ihmisen terveyden ja toimintakyvyn tukeminen (40 osp)

Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan yksi:

• Sairaan ikääntyneen ihmisen hoitaminen (40 osp)

• Muistioireisen ikääntyneen ihmisen tukeminen (40 osp)

• Kuolevan ihmisen hoitaminen (40 osp)

• Yrittäjänä toimiminen vanhustyössä (40 osp)

Koko tutkinnon suorittaminen etenee henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti. Kokonaisuudessaan kesto 1 - 2 v. Tutustu tutkinnon perusteisiin tästä.

Työllistyminen

Tutkinnon suorittanut työskentelee sosiaali- ja terveysalan vanhustyössä julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin toimintaympäristöissä avo- tai laitoshoidossa tai asumisyksiköissä. Vanhustyössä on selkeä tarve asiantuntijaosaamiselle.

Opiskelukustannukset

Koulutus on maksutonta.

Jatko-opiskelumahdollisuudet

Tutkinnon suorittaneella on mahdollisuus jatkaa opiskelua toisen asteen koulutuksessa, ammattikorkeakoulussa tai muissa korkea-asteen opinnoissa.

Lisätietoja

Lehtori Outi Laitala, p. 050 314 5704, outi.laitala@eduvantaa.fi

Aviapoliksen toimipiste

Rälssitie 13

01530 Vantaa

Hiekkaharjun toimipiste

Tennistie 1

01370 Vantaa

Koivukylän toimipiste

Talvikkitie 119

01360 Vantaa

Myyrmäen toimipiste

Ojahaantie 5

01600 Vantaa

facebook twitter instagram youtube