Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

Vantaan ammattiopisto Variassa voi suorittaa myös monia ammatti- ja erikoisammattitutkintoja. Näihin tutkintoihin haetaan jatkuvassa haussa, mutta haussa auki olevien koulutusten tilanne vaihtelee vuoden aikana. Katso, mitkä tutkinnot ovat tällä hetkellä avoinna jatkuvassa haussa.

Ammattitutkinnot

 • Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto
 • Kuljetusalan ammattitutkinto
 • Lentoasemapalvelujen ammattitutkinto
 • Pintakäsittelyalan ammattitutkinto, rakennusmaalauksen osaamisala
 • Palvelulogistiikan ammattitutkinto, varastologistiikan osaamisala
 • Palvelulogistiikan ammattitutkinto, hankintojen osaamisala
 • Ravintolan asiakaspalvelun ammattitutkinto, tarjoilija
 • Ruokapalvelujen ammattitutkinto, ravintolakokki tai suurtalouskokki
 • Taideteollisuusalan ammattitutkinto, sisustuksen osaamisala

Erikoisammattitutkinnot

 • Kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinto
 • Varastoalan erikoisammattitutkinto
 • Vanhustyön erikoisammattitutkinto
 • Palvelulogistiikan erikoisammattitutkinto

Ammattitutkintostipendi

Työllisyysrahasto voi myöntää ammattitutkintostipendin, jos olet suorittanut ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (531/2017) tarkoitetun ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon ja sinulle on tutkinnon suorittamispäivään mennessä kertynyt eläkevakuutettua työhistoriaa vähintään viisi vuotta.

Lue lisää stipendistä ja sen myöntämisperusteista Työllisyysrahaston www-sivuilta:

https://www.tyollisyysrahasto.fi/aikuisopiskelijan-etuudet/ammattitutkintostipendi/

facebook twitter instagram youtube