Tietoa oppisopimuksesta työnantajalle

‍Työnantajayritys saa oppisopimuksella motivoituneen työntekijän, jonka ammattitaito ja osaaminen on yrityksen tarpeisiin räätälöity.

Oppisopimus sopii yrityksellenne, kun

  • rekrytoitte uusia työntekijöitä
  • koulutatte henkilöstöä uusiin tehtäviin
  • työntekijän tehtävät edellyttävät ammatillista lisäkoulutusta
  • haluatte päivittää henkilöstönne osaamista ja ammattitaitoa
  • haluatte varmistaa pätevän työvoiman saatavuuden myös tulevaisuudessa.

Miten toimia?

  • Valitse motivoitunut työntekijä oppisopimuskoulutukseen.
  • Kerro työyhteisölle oppisopimuskoulutettavasta ja keskustele työpaikkaohjaajan valitsemisesta.
  • Ota yhteys Varian työelämäpalveluihin - sovitaan yhteinen palaveriaika koulutuksen käynnistämiseksi.

Kun koulutukseen sopiva työntekijä on valittu, ota yhteyttä Varian työelämäpalveluihin. Me järjestämme koulutuksen, hankimme koulutukseen tarvittavan tietopuolisen opetuksen ja seuraamme koulutuksen etenemistä puolivuosittain.

Työnantajan velvollisuudet

Työpaikalla nimetään työpaikkaohjaaja, joka ohjaa ja arvioi opiskelijaa käytännön työssä. Tavoitteena on auttaa ja tukea opiskelijaa koulutuksen edetessä, sekä organisoida uusia työtehtäviä esimerkiksi työkierron avulla. Työpaikkaohjaaja järjestää opiskelijan kanssa säännöllisesti arviointi- ja palautekeskusteluja, joiden tarkoituksena on opiskelijan ammatillisen osaamisen kehittäminen ja täydentäminen.

Tarjoamme työpaikkaohjaajille maksutonta koulutusta joko verkossa tai paikan päällä Variassa. Seuraaviin koulutuspäiviin pääset tutustumaan ja ilmoittautumaan täältä .

Työnantaja sitoutuu järjestämään opiskelijalle mahdollisuuden osallistua tietopuoliseen opetukseen sekä maksamaan opiskelijalle työssä oppimisen ajalta työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Tietopuolisen opetuksen ajalta työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvoitetta.

Oppisopimuksen rahoitus

Oppisopimuksen aikana Varian työelämäpalvelut maksaa työnantajalle koulutuskorvausta työssä oppimisen ohjauksesta aiheutuneisiin kustannuksiin. Koulutuskorvaus sovitaan tapauskohtaisesti oppisopimusta tehtäessä.

Koulutuskorvaus maksetaan kaksi kertaa oppiajan aikana tai kertakorvauksena koko oppiajalta. Koulutuskorvauksen määrä riippuu koulutusalasta ja tietopuolisen koulutuksen hinnasta ja siitä maksaako työnantaja opiskelijalle palkan teoriapäivien osalta.

Jos työnantaja palkkaa työttömän työnhakijan, voi Työ- ja elinkeinotoimisto myöntää palkkatukea työnantajalle. Oppisopimuksen osalta palkkatukea voidaan maksaa koko oppisopimuksen ajalta. Palkkatuen hakee työnantaja ja sen myöntämisestä päättää se työvoimatoimisto, jossa palkattava henkilö on työnhakijana.

Hyödyllisiä linkkejä:

oppisopimus.fi - Tietoa työnantajalle
ohjaan.fi - Tukea työpaikkaohjaajalle

Aviapoliksen toimipiste

Rälssitie 13

01530 Vantaa

Hiekkaharjun toimipiste

Tennistie 1

01370 Vantaa

Koivukylän toimipiste

Talvikkitie 119

01360 Vantaa

Myyrmäen toimipiste

Ojahaantie 5

01600 Vantaa

facebook twitter instagram youtube