Tietoa oppisopimuksesta työnantajalle

‍Työnantajayritys saa oppisopimuksella motivoituneen työntekijän, jonka ammattitaito ja osaaminen on yrityksen tarpeisiin räätälöity.


Oppisopimus sopii yrityksellenne, kun

  • rekrytoitte uusia työntekijöitä
  • koulutatte henkilöstöä uusiin tehtäviin
  • työntekijän tehtävät edellyttävät ammatillista lisäkoulutusta
  • haluatte päivittää henkilöstönne osaamista ja ammattitaitoa
  • haluatte varmistaa pätevän työvoiman saatavuuden myös tulevaisuudessa.


Miten toimia?

  • Valitse motivoitunut työntekijä oppisopimuskoulutukseen.
  • Kerro työyhteisölle oppisopimuskoulutettavasta ja keskustele työpaikkaohjaajan valitsemisesta.
  • Ota yhteys Varian oppisopimus- ja työelämäpalveluihin - sovitaan yhteinen palaveriaika koulutuksen käynnistämiseksi.

Kun koulutukseen sopiva työntekijä on valittu, ota yhteyttä Varian oppisopimus- ja työelämäpalveluihin. Me järjestämme koulutuksen, hankimme koulutukseen tarvittavan tietopuolisen opetuksen ja seuraamme koulutuksen etenemistä puolivuosittain.


Työnantajan velvollisuudet

Työpaikalla nimetään työpaikkaohjaaja, joka ohjaa ja arvioi opiskelijaa käytännön työssä. Tavoitteena on auttaa ja tukea opiskelijaa koulutuksen edetessä, sekä organisoida uusia työtehtäviä esimerkiksi työkierron avulla. Työpaikkaohjaaja järjestää opiskelijan kanssa säännöllisesti arviointi- ja palautekeskusteluja, joiden tarkoituksena on opiskelijan ammatillisen osaamisen kehittäminen ja täydentäminen.

Tarjoamme maksuttoman koulutuksen työpaikkaohjaajille opintojen alussa, sekä jatkokoulutusta. Seuraaviin koulutuspäiviin pääset tutustumaan ja ilmoittautumaan täältä.

Työnantaja sitoutuu järjestämään opiskelijalle mahdollisuuden osallistua tietopuoliseen opetukseen sekä maksamaan opiskelijalle työssä oppimisen ajalta työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Tietopuolisen opetuksen ajalta työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvoitetta.


Oppisopimuksen rahoitus ja korotettu koulutuskorvaus

Oppisopimuksen aikana Varian oppisopimus- ja työelämäpalvelut maksaa työnantajalle koulutuskorvausta työssä oppimisen ohjauksesta aiheutuneisiin kustannuksiin. Koulutuskorvaus sovitaan tapauskohtaisesti oppisopimusta tehtäessä.

Koulutuskorvaus maksetaan kaksi kertaa vuodessa työpaikalla tapahtuvaan koulutukseen liittyvän opiskelijan arvioinnin jälkeen tai kertakorvauksena koko oppiajalta. Koulutuskorvauksen määrä riippuu koulutusalasta ja tietopuolisen koulutuksen hinnasta ja siitä maksaako työnantaja opiskelijalle palkan teoriapäivien osalta.

Alle 17-vuotiaan työllistämisestä oppisopimuksella työnantajalle maksetaan korotettua koulutuskorvausta.

Jos työnantaja palkkaa työttömän työnhakijan, voi Työ- ja elinkeinotoimisto myöntää palkkatukea työnantajalle. Oppisopimuksen osalta palkkatukea voidaan maksaa koko oppisopimuksen ajalta. Palkkatuen hakee työnantaja ja sen myöntämisestä päättää se työvoimatoimisto, jossa palkattava henkilö on työnhakijana.

Hyödyllisiä linkkejä:

oppisopimus.fi - Tietoa työnantajalle

ohjaan.fi - Tukea työpaikkaohjaajalle

facebook twitter instagram youtube