Mitä on oppisopimus?


Oppisopimuskoulutus on merkittävä osa Varian työelämäpalveluita. Oppisopimus on käytännönläheinen tapa opiskella uusi ammatti, päivittää omaa ammattitaitoa tai kehittyä oman alansa osaajaksi.

Oppisopimuskoulutukseen osallistuvan tulee olla vähintään 15 vuotta täyttänyt sekä saanut peruskoulun päättötodistuksen. Työpaikalla opiskelijalle nimetään alan ammattilainen työpaikkaohjaajaksi. Hän ohjaa ja arvioi opiskelijaa käytännön työssä ja ammatillisessa kehittymisessä koko oppisopimuksen ajan.

Tietopuolisesta koulutuksesta vastaa Varian työelämäpalveluiden valitsema yhteistyöoppilaitos (Varia tai kumppanioppilaitos). Oppisopimuksen hyväksyy Varian työelämäpalvelut, joka toimii koulutuksen järjestäjänä.


Oppisopimuskoulutus on hyvä vaihtoehto, kun

 • koulutetaan henkilöstöä uusiin ja muuttuviin tehtäviin
 • työntekijältä puuttuu ammatillinen koulutus
 • halutaan päivittää henkilöstön osaamista ja ammattitaitoa
 • rekrytoidaan uusia työntekijöitä
 • yrittäjä haluaa kouluttaa ja kehittää itseään omassa yrityksessään.


Miksi oppisopimuskoulutus?

 • kouluttaa työelämän tarpeisiin
 • pätevöittää työelämän näyttötutkintoon
 • päivittää osaamista
 • varmistaa pätevän työvoiman saatavuuden
 • motivoi ja kannustaa työn kehittämiseen


Oppisopimuksen sisältö:

 • määräaikainen työ- ja koulutussuhde (sisältää 4 kk:n koeajan), joka päättyy kun oppiaika on täyttynyt
 • noudatetaan työlainsäädäntöä: palkka, työaika, lomapäivät ja työturvallisuusasiat määräytyvät työehtosopimuksen mukaisesti. Oppisopimussuhteessa lomaoikeus karttuu myös tietopuolisen opetuksen aikana, vaikka työnantaja ei maksaisikaan palkkaa siltä ajalta. Työsuhteensa vuoksi opiskelija ei ole oikeutettu opiskelija-alennuksiin tai opiskelijakortin hankintaan.
 • opiskelijalla tulee olla opintoihin soveltuva alan työpaikka: työtehtävien on oltava monipuolisia ja niiden tulee soveltua suoritettavaan tutkintoon.
 • oppisopimuksen kesto määräytyy tutkinnon ja henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti
 • tietopuolisen koulutuksen määrä riippuu koulutuksen tavoitteista ja opiskelijan henkilökohtaisesta osaamisen kehittämissuunnitelmasta.
 • sisältää työpaikalla oppimista (n. 80 %) ja oppilaitosten järjestämää tietopuolista opetusta (n. 20 %)

Koska oppisopimus perustuu työsopimukseen, tulee opiskelijan ilmoittaa poissaoloistaan tietopuolisilta opetuspäiviltä sekä oppilaitokseen että työnantajalle.

Mitä oppisopimus on

Blogiartikkeli

Radio Suomi: Vihdoinkin olen lähihoitaja! Oppisopimuskoulutuksella sujuvasti jalka oven väliin

Radio Suomen haastattelussa Varian oppisopimusopiskelija Vaunghucia Ahlqvist ja aikuiskoulutuspäällikkö Anne Heinonen. Varialaiset kertovat, miksi oppisopimuksella opiskelu kannatti ja mitä opiskelu oppisopimuksella oikeastaan tarkoittaa.

Aviapoliksen toimipiste

Rälssitie 13

01530 Vantaa

Hiekkaharjun toimipiste

Tennistie 1

01370 Vantaa

Koivukylän toimipiste

Talvikkitie 119

01360 Vantaa

Myyrmäen toimipiste

Ojahaantie 5

01600 Vantaa

facebook twitter instagram youtube