Lomakkeet

Opintososiaaliset etuudet

Opiskelija saa työssä oppimisen aikana työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Myös vuosiloman ja ylitöiden korvaamisessa noudatetaan alan työehtosopimusta. Lähiopetusjaksojen osalta opiskelijalle maksetaan opintososiaalisia etuuksia, mikäli työnantaja ei maksa ko. ajalta palkkaa. Oppisopimusopiskelija on työntekijän asemassa eikä näin ollen saa opiskelijakorttia eikä opiskelija-alennuksia.

Opintososiaaliset etuudet opiskelijalle:

  • päiväraha 15 € /opetuspäivä
  • perheavustus 17 € /opetuspäivä, jos opiskelijalla on alle 18-vuotiaita huollettavia
  • matkakorvaus, jos matka tietopuoliseen opetukseen on yli 10 km kotoa tai oppisopimuspaikasta (yksi meno-paluu/ kurssijakso, halvimman matkustustavan mukaan)
  • majoittumiskorvaus 8 € (yövyttäessä opiskelupaikkakunnalla)


Oppisopimuskoulutuksen muutokset

Kaikista oppisopimuskoulutukseen liittyvistä muutoksista tulee neuvotella Varian työelämäpalveluiden kanssa, jonka jälkeen muutoksista tulee ilmoittaa kirjallisesti oppisopimuksen muutoslomakkeella. Oppisopimuksen muutoksia ovat esimerkiksi oppiajan lyhentäminen tai pidentäminen, työpaikkaohjaajan vaihtuminen, osoitemuutokset sekä oppisopimuksen keskeyttäminen ja purkaminen.

Jos opiskelija valmistuu tutkintoon aikaisemmin kuin oppisopimukseen on kirjattu, tulee opiskelijan ja työnantajan ilmoittaa valmistumisen ajankohta Varian työelämäpalveluille muutostietolomakkeella ja lyhentää oppiaika valmistumisen päivämäärään (tutkintotodistuksen päivämäärä).

Varian työelämäpalveluiden yhteystiedot löydät täältä.

Päivitetty 23.9.2021 / MP

Aviapoliksen toimipiste

Rälssitie 13

01530 Vantaa

Hiekkaharjun toimipiste

Tennistie 1

01370 Vantaa

Koivukylän toimipiste

Talvikkitie 119

01360 Vantaa

Myyrmäen toimipiste

Ojahaantie 5

01600 Vantaa

facebook twitter instagram youtube