Omaehtoinen opiskelu

Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella

Voit parantaa ammattitaitoasi ja työllistymismahdollisuuksiasi myös omaehtoisella opiskelulla. Koulutukseen hakeutuminen tapahtuu suoraan oppilaitokseen. Etuuden maksaa Kela tai työttömyyskassa.

Ennen koulutusta TE-toimisto arvioi, parantaako koulutus ammattitaitoasi ja mahdollisuuksiasi työmarkkinoilla ja täyttyvätkö muut edellytykset omaehtoisen opiskelun tukemiselle. Ota siis hyvissä ajoin ennen koulutukseen hakeutumista yhteyttä TE-toimistoon.

Voit saada työttömyysetuutta opiskelun ajalta, jos

  • olet työnhakijana TE-toimistossa ja opintojen alkaessa vähintään 25-vuotias
  • sinulla on TE-toimiston arvion mukaan koulutustarve ja opintojen katsotaan parantavan työllistymismahdollisuuksiasi
  • opiskelu on päätoimista ja opintosi täyttävät myös muut tuettaville opinnoille asettavat edellytykset
  • opiskelun tukemisesta on sovittu etukäteen työllistymissuunnitelmassasi.

Voit saada opintoihin tukea enintään 24 kuukauden ajan.

Lue lisää omaehtoisesta opiskelusta työttömyysetuudella.

Tutustu Varian koulutustarjontaan.
Vantaalla koulutusta tarjoaa myös Careeria. Tutustu Careerian koulutustarjontaan.

Aviapoliksen toimipiste

Rälssitie 13

01530 Vantaa

Hiekkaharjun toimipiste

Tennistie 1

01370 Vantaa

Koivukylän toimipiste

Talvikkitie 119

01360 Vantaa

Myyrmäen toimipiste

Ojahaantie 5

01600 Vantaa

facebook twitter instagram youtube