Verkostot ja vaikuttaminen

Monimuotoista yhteistyötä


Kiinnostavatko Kehittämishankkeet ?

Tule edistämään organisaatiosi tuotekehitys- ja innovaatiotoimintaa hanketoiminnan kautta. Kehittämishankkeissa tuotetaan yhteistyössä työelämän tarvitsemaa osaamista ja vastataan rekrytointitarpeeseen. Hanketoiminnassa olet mukana varmistamassa myös laadukkaan koulutuksen toteutumista.

Yhteistyö kehittämishankkeissa on aktiivista työelämäyhteistyötä, jossa huomioidaan yhteistyöorganisaation toiminnan muutosennusteet sekä palvelujen ja osaamisen kehittämistarpeet. Työelämän edustajana olet mukana koko prosessin ajan, hakuvaiheesta arviointiin.

Lisätietoja tästä

Kiinnostaako Työelämäyhteistyöverkosto ?

Avaa ikkuna koulutuksen näkökulmiin, opetusalalla tapahtuviin muutoksiin ja verkostoitumiseen muiden yritysten kanssa. Työelämäyhteistyöverkosto (Neuvottelukunnat) mahdollistavat työelämän ja koulutuksen kohtaamisen, mutta voivat laajentaa myös organisaatiosi liiketoimintamahdollisuuksia.

Tartu tilaisuuteen tutustua ja vaikuttaa lähiympäristön tuleviin ammattilaisiin sekä tarjota heille mahdollisuuksia työllistyä. Työelämäverkostot toimivat myös rekrytoinnin tukena.

Lisätietoja tästä

facebook twitter instagram youtube