Oppikirjat

Sosiaali- ja terveysalan opinnoissa tarvittavat kirjat (5.8.2020 alkaen)


Opiskelija kustantaa itse tarvittavat oppikirjat ja opiskelutarvikkeet. Kustannukset ovat koko opiskeluajalta noin 200 euroa.

Perusopinnoissa tarvittavat kirjat:

Niskanen Tuula & Kari Outi 2017: Kasvun ja osallisuuden edistäminen, SanomaPro

Ollila ym. 2018: Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen, SanomaPro

Vierimaa, Heidi & Laurila, Mirja 2017: Keho: anatomiaa ja fysiologiaa, 1.-3. painos, SanomaPro (tai uudemmat painokset)

Nurminen, Marja-Leena 2015: Lääkehoidon ABC, SanomaPro

Osaamisaloilla tarvittavat kirjat:

Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala:

Liukkonen, Seppänen ja Simola 2019: Lapsen ja perheen tukena, Sanoma Pro

Nurminen, Marja-Leena 2015: Lääkehoidon ABC, SanomaPro (vihreäkantinen kirja)

Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala:

EI PAKOLLINEN: Kuhanen Carita ym.: Mielenterveyshoitotyö, Sanoma Pro, 4 uud. painos 2017 (myös 3-4. painos käy)

Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala:

Anttila ym. Sairaanhoito ja huolenpito 2019, Sanoma Pro (myös 7.-10. painos käy)

Nurminen, Marja-Leena 2015: Lääkehoidon ABC, SanomaPro (vihreäkantinen kirja)

Vierimaa, Heidi & Laurila, Mirja 2017: Keho: anatomiaa ja fysiologiaa, 1.-3. painos, SanomaPro (tai uudempi painos)

Ikääntyvien hoidon ja kuntoutuksen osaamisala:

Kan Suvi-Pohjola Leena 2013: Erikoistu vanhustyöhön, SanomaPro, 3. tai sitä uudempi painos

Nurminen, Marja-Leena 2015: Lääkehoidon ABC, SanomaPro (vihreäkantinen kirja)

Vierimaa, Heidi & Laurila, Mirja 2017: Keho: anatomiaa ja fysiologiaa, 1.-3. painos, SanomaPro (tai uudempi painos)

Vammaistyön osaamisala:

Nurminen, Marja-Leena 2015: Lääkehoidon ABC, SanomaPro (vihreäkantinen kirja)

Aviapoliksen toimipiste

Rälssitie 13

01530 Vantaa

Hiekkaharjun toimipiste

Tennistie 1

01370 Vantaa

Koivukylän toimipiste

Talvikkitie 119

01360 Vantaa

Myyrmäen toimipiste

Ojahaantie 5

01600 Vantaa

facebook twitter instagram youtube