Oppikirjat

Sosiaali- ja terveysalan opinnoissa käytettävät kirjat (4.8.2021 alkaen)


Perusopinnoissa käytettävät kirjat:

Niskanen Tuula & Kari Outi 2021: Kasvun ja osallisuuden edistäminen, SanomaPro

Ollila ym. 2020: Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen, SanomaPro

Hernesniemi Sanna & Pihlaja Outi 2021: Sydän paikallaan - Anatomia ja fysiologia, 5. painos, SanomaPro

Taam-Ukkonen, Minna ja Saano, Susanna 2020: Turvallisen lääkehoidon perusteet, Sanoma Pro


Osaamisaloilla käytettävät kirjat:

Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala:

Liukkonen, Seppänen ja Simola 2019: Lapsen ja perheen tukena, Sanoma Pro

Taam-Ukkonen Minna & Saano Susanna 2020: Turvallisen lääkehoidon perusteet, Sanoma Pro 

Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala:

EI PAKOLLINEN: Kuhanen Carita ym.: Mielenterveyshoitotyö, Sanoma Pro, 4 uud. painos 2017 (myös 3-4. painos käy)

Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala:

Anttila ym. Sairaanhoito ja huolenpito 2019, Sanoma Pro (myös 7.-10. painos käy)

Taam-Ukkonen Minna & Saano Susanna 2020: Turvallisen lääkehoidon perusteet, Sanoma Pro 

Vierimaa, Heidi & Laurila, Mirja 2017: Keho: anatomiaa ja fysiologiaa, 1.-3. painos, SanomaPro (tai uudempi painos) TAI Hernesniemi Sanna & Pihlaja Outi 2021: Sydän paikallaan - Anatomia ja fysiologia, 5. painos, SanomaPro

Ikääntyvien hoidon ja kuntoutuksen osaamisala:

Kan Suvi-Pohjola Leena 2013: Erikoistu vanhustyöhön, SanomaPro, 3. tai sitä uudempi painos

Taam-Ukkonen Minna & Saano Susanna 2020: Turvallisen lääkehoidon perusteet, Sanoma Pro 

Vierimaa, Heidi & Laurila, Mirja 2017: Keho: anatomiaa ja fysiologiaa, 1.-3. painos, SanomaPro (tai uudempi painos) TAI Hernesniemi Sanna & Pihlaja Outi 2021: Sydän paikallaan - Anatomia ja fysiologia, 5. painos, SanomaPro

Vammaistyön osaamisala:

Taam-Ukkonen Minna & Saano Susanna 2020: Turvallisen lääkehoidon perusteet, Sanoma Pro 

Kari ym. 2020: Vammaistyön käsikirja, Sanoma Pro

Aviapoliksen toimipiste

Rälssitie 13

01530 Vantaa

Hiekkaharjun toimipiste

Tennistie 1

01370 Vantaa

Koivukylän toimipiste

Talvikkitie 119

01360 Vantaa

Myyrmäen toimipiste

Ojahaantie 5

01600 Vantaa

facebook twitter instagram youtube