Oppikirjat

Sosiaali- ja terveysalan opinnoissa tarvittavat kirjat (1.8.2019 alkaen)

Perusopinnoissa tarvittavat kirjat

• Niskanen Tuula & Kari Outi 2017: Kasvun ja osallisuuden edistäminen, SanomaPro
• Ollila ym. 2018: Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen, SanomaPro
• Aaltonen Mirva ym. 2016: Sydän paikallaan; anatomia ja fysiologia, SanomaPro TAI Vierimaa, Heidi & Laurila, Mirja 2017: Keho: anatomiaa ja fysiologiaa, 1.-3. painos, SanomaPro (tai uudemmat painokset)
• Nurminen, Marja-Leena 2015: Lääkehoidon ABC, SanomaPro

Osaamisaloilla tarvittavat kirjat

Kaikilla osaamisaloilla (paitsi ei Mielenterveys- ja päihdetyö) tarvittava: 

• Nurminen, Marja-Leena 2015: Lääkehoidon ABC, SanomaPro

Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala:

• Liukkonen, Seppänen ja Simola 2019: Lapsen ja perheen tukena, Sanoma Pro

Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala:

• EI PAKOLLINEN: Kuhanen Carita ym.: Mielenterveyshoitotyö, Sanoma Pro, 4 uud. painos 2017 (myös 3-4. painos käy)

Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala:

• Anttila ym. Sairaanhoito ja huolenpito 2019, Sanoma Pro (myös 7.-10. painos käy)
• Vierimaa, Heidi & Laurila, Mirja 2017: Keho: anatomiaa ja fysiologiaa, 1.-3. painos, SanomaPro (tai uudempi painos)
• Niskanen Tuula, Hovilainen-Kilpinen Tuula, Kari Outi 2019: Kotihoidossa toimiminen (SanomaPro)

Ikääntyvien hoidon ja kuntoutuksen osaamisala:

• Niskanen Tuula, Hovilainen-Kilpinen Tuula, Kari Outi 2019: Kotihoidossa toimiminen (SanomaPro)
• Kan Suvi-Pohjola Leena 2013: Erikoistu vanhustyöhön, SanomaPro, 3. tai sitä uudempi painos
• Vierimaa, Heidi & Laurila, Mirja 2017: Keho: anatomiaa ja fysiologiaa, 1.-3. painos, SanomaPro (tai uudempi painos)

Vammaistyön osaamisala:

• Ei pakollista oppikirjaa

facebook twitter instagram youtube