Opiskelijan tukipalvelut

Variassa on tarjolla runsaasti erilaisia opiskelua tukevia palveluja. Palvelujen tarkoitus on ohjata ja tukea sinua opinnoissa sekä tarjota apua mahdollisiin opiskelun solmukohtiin. Tällä sivulla on esitelty seuraavat tukipalvelut:

Vastuuopettajat

Sinulle on nimetty vastuuopettaja, joka on lähin tukihenkilösi opinnoissa. Vastuuopettaja vastaa opiskelukäytäntöihin perehdyttämisestä ja ammatillisesta ohjauksesta yhdessä muiden opettajien kanssa.

Vastuuopettaja varaa kanssasi keskustelu- ja ohjausaikaa mm. henkilökohtaisen opiskelujen kehittämissuunnitelmasi (HOKS) laatimista ja opintojesi etenemisen seurantaa varten. Jos olet alaikäinen, vastuuopettaja on yhteydessä myös huoltajiisi. Jos sinulla on jotain kysyttävää opintoihisi tai niiden etenemiseen liittyen, voit ottaa yhteyttä omaan vastuuopettajaasi.

Opiskelijoiden henkilökohtaisen tuen lisäksi vastuuopettaja tukee koko opiskeluryhmän myönteistä ilmapiiriä ja opiskelijoiden ryhmäytymistä sekä auttaa opiskelijoita sitoutumaan ammattiin opiskelemiseen. Vastuuopettajan kanssa käsitellään opiskeluun liittyviä kaikille yhteisiä asioita. Näitä ovat esimerkiksi:

 • tutkinnon muodostuminen, pakolliset ja valinnaiset opinnot
 • opintojen etenemisen seuranta
 • opintoihin sitoutuminen
 • opiskelumenetelmät kuten verkko-opinnot ja työpaikalla oppiminen
 • arviointi
 • ammatti-identiteetti ja ryhmässä toimiminen

Opettajien yhteystiedot aloittain

Opinto-ohjaajat

Opinto-ohjauksen tarkoituksena on tukea sinua opintojen aikana ja varmistaa että saat opinnoista tarvittavat tiedot ja taidot työelämää tai jatko-opintoja varten. Jokaisella Varian opiskelualalla toimii opinto-ohjaaja, joka ohjaa sinua opintojen suunnittelussa, opintoihisi liittyvissä valinnoissa sekä työelämään tai jatko-opiskeluun hakeutumiseen liittyvissä asioissa. Voit varata ajan opinto-ohjaajalle sähköpostilla tai soittamlla tai piipahda sisään, jos ovi on auki.

Opinto-ohjaus kuuluu jokaiselle ammatillisessa koulutuksessa opiskelevalle. Ohjausta antavat opinto-ohjaajien lisäksi vastuuopettaja ja opettajat. Ohjaus voi olla sekä yksilöllistä että ryhmämuotoista ohjausta.

Opinto-ohjaajien yhteystiedot

Erityisopettajat

Jokaisella opiskelualalla on erityisopetuksen vastuuopettaja. Mikäli opinnoissasi tulee vastaan vaikeuksia, opinnot eivät etene tai on vaikeaa löytää opiskelumotivaatiota, on opiskeluun mahdollista saada erityisopettajan tukea. Erityisopettaja suunnittelee sinun oppimiseesi soveltuvia tukemisen keinoja yhteistyössä muiden opettajien kanssa. Tarpeiden mukaan erityisopettaja tulee avustamaan oppitunnille, opettaa pienryhmissä tai antaa henkilökohtaista tukea yksittäiselle opiskelijalle.

Erityisopettajien yhteystiedot

Terveydenhoitajat

Terveydenhoitajan päätehtävä on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Terveydenhoitaja tekee kaikille 1. ja 2. vuoden opiskelijoille terveystarkastuksen. Kaikille Variassa opiskeleville kutsuntaikäisille tehdään toimipisteissä alkuterveystarkastus keväisin. Voit ottaa terveydenhoitajaan yhteyttä monenlaisissa terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa.

Sairaanhoitoon liittyvät asiat hoidetaan pääsääntöisesti terveysasemalla. Äkillisissä sairaustapauksissa opiskelijat voivat hakeutua oppilaitoksen alueella sijaitsevalle terveysasemalle tai Peijaksen sairaalan terveyskeskuspäivystykseen. Terveyspalvelujen neuvontanumero on 09 8391 0023.

Terveydenhoitajien yhteystiedot

Kuraattorit

Kuraattori auttaa sinua monenlaisissa opiskeluun vaikuttavissa asioissa. Kuraattorilta saa apua esimerkiksi asumiseen tai raha-asioihin liittyvissä vaikeuksissa, koulukiusaamiseen, kotioloihin tai päihteiden käyttöön liittyvissä ongelmissa tai jos on vaikeaa löytää motivaatiota opiskeluun. Keskustelut kuraattorin kanssa ovat luottamuksellisia.

Kuraattorien yhteystiedot

Psykologit

Varian psykologit tarjoavat keskustelutukea ja hoitoon ohjausta, jos elämäntilanteesi on vaikea tai tuntuu että tarvitset apua mielen hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Voit tarvittaessa varata ajan psykologille, joita työskentelee jokaisessa Varian toimipisteessä. Käynnit ovat maksuttomia ja keskustelut luottamuksellisia.

Psykologien yhteystiedot

Mielenterveys- ja päihdehoitajat

MIEPÄ-hoitajat ovat mielenterveys- ja päihdetyötä tekeviä sairaanhoitajia, jotka ovat opiskelijan tukena psyykkiseen terveyteen, toiminta -ja opiskelukykyyn sekä elämänhallintaan liittyvissä asioissa.

Vastaanotolle ei tarvita lähetettä. Voit kääntyä miepä-hoitajien puoleen jos tunnet avun tai keskustelun tarvetta. Hoito on lyhytkestoista 1-6 kertaa. Voit varata ajan puhelimitse tai oven ollessa auki tulemalla sisään huoneeseen.

Aiheita, joista miepä-hoitajan kanssa voi keskustella ovat esim.

 • ahdistuneisuus, jännittäminen
 • masennuksen tunne, väsymys, uupuneisuus
 • päihteiden käyttöön liittyvät kysymykset/huolet
 • unen saamisen vaikeus, muut unihäiriöt
 • yksinäisyys ja vuorovaikutuksen haasteet
 • itsetunnon pulmat ja kiusaaminen
 • läheisen fyysinen tai psyykkinen sairaus tai menehtyminen
 • muu elämän kriisitilanne

Oppilaitosnuorisotyöntekijät

Oppislaitosnuorisotyöntekijöitä työskentelee Variassa lähes kaikissa perustutkinnoissa. He ovat Variassa auttamassa sinua opiskeluarkeen liittyvissä asioissa. Oppilaitosnuorisotyöntekijälle voit tulla juttelemaan ihan mistä vain asioista. Oppilaitosnuorisotyöntekijät jalkautuvat aktiivisesti koulun käytäville, luokkahuoneisiin ja työsaleihin tapaamaan opiskelijoita. He järjestävät toimipisteissä myös monenlaista yhteisöllistä harrastus- ja vapaa-ajantoimintaa. Oppilaitosnuorisotyöntekijän kanssa työskentely on sinulle opiskelijana aina vapaaehtoista.

Oppilaitosnuorisotyöntekijöiden yhteystiedot

Oppilaitosdiakonit ja papit

Variassa työskentelee myös seurakunnan diakoneja ja pappeja. He ovat Variassa niin opiskelijoita kuin henkilöstöäkin varten tukemassa opiskelu- ja työhyvinvointiin liittyvissä asioissa. Heitä saa tarttua hihasta ja tulla juttelemaan aiheesta kuin aiheesta. Diakonien ja pappien kanssa voi sopia juttelutuokion Varian tiloihin tai vaikka lähikahvilaan.

Oppilaitosdiakonien ja -pappien yhteystiedot

Lisätietoja Vantaan seurakuntien nettisivuilta.

Päivitetty 17.9.2021 / JH

Aviapoliksen toimipiste

Rälssitie 13

01530 Vantaa

Hiekkaharjun toimipiste

Tennistie 1

01370 Vantaa

Koivukylän toimipiste

Talvikkitie 119

01360 Vantaa

Myyrmäen toimipiste

Ojahaantie 5

01600 Vantaa

facebook twitter instagram youtube