Tapaturman sattuessa

Tapaturman sattuessa

Varian opiskelija on vakuutettu koulupäivän ja koulumatkojen aikana sekä tutkinnon perusteiden mukaisilla retkillä. Oppilaitoksen vakuutus on voimassa myös palkattoman työpaikalla tapahtuvan oppimisen aikana (sekä matkalla työpaikalle että sieltä kotiin).

Tapaturman sattuessa tulee ottaa välittömästi yhteyttä valvovaan opettajaan ja toimipisteen kassapalveluun (myös muualla kuin oppilaitoksen tiloissa tapahtuneessa tilanteessa). Tapaturman sattuessa käytetään pääasiassa kunnallisia terveyspalveluita.

Tapaturmailmoitus tulee täyttää aina, vaikka sairaanhoitoa ei tarvittaisi. Tapaturmailmoituksen tekemisestä ja vakuutusasioista saa lisätietoa toimipisteen kassapalvelusta.

Jos opiskelija saa työpaikalla oppimisen aikana työstään vastiketta (rahapalkkaa tai muuta vastiketta) ja toimii yrityksen työnjohdon ja valvonnan alaisena, hän kuuluu yrityksen lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin. Tapaturman sattuessa toimitaan tällöin työpaikan ohjeiden mukaan.

Lisätietoja saa omalta vastuuopettajalta sekä terveydenhoitajilta.

‍Äkilliset sairaustapaukset

Äkillisissä sairaustapauksissa opiskelijat voivat hakeutua oppilaitoksen alueella sijaitsevalle terveysasemalle tai Peijaksen sairaalan terveyskeskuspäivystykseen.

Terveyspalvelujen neuvontanumero on 09 8391 0023.

Lue lisää opiskelijan terveydenhuollosta ja hyvinvoinnista .

facebook twitter instagram youtube