Osallistuminen opetukseen

Opiskelijan on osallistuttava opetukseen henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan, jollei siitä erikseen ole myönnetty vapautusta. Opetuksesta voi olla poissa vain

  • sairauden takia
  • vastuuopettajan/osaamisalan esimiehen luvalla
  • henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman perusteella.

Poissaoloon on aina oltava jokin perusteltu syy ja poissaolo tulee aina selvittää. Opiskelijalla ja/tai huoltajalla on velvollisuus ensimmäisen poissaolopäivän aikana ilmoittaa sairaudesta tai muusta poissaolon syystä

  • koulussa vastuuopettajalle
  • työpaikalla oppimisjaksolla ollessa ohjaavalle opettajalle tai työelämän edustajalle.

Opiskelijan on sovittava puuttuvan osaamisen hankkimisesta opettajien kanssa.

Päivitetty 11.4.2020 (AR)

facebook twitter instagram youtube