Osallistuminen opetukseen

‍Osallistuminen opetukseen

Opiskelijan on osallistuttava opetukseen henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan, jollei siitä erikseen ole myönnetty vapautusta. Voit olla opetuksesta poissa vain:

• sairauden takia

• vastuuopettajan/osaamisalan esimiehen luvalla

• henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman perusteella

Poissaoloon on aina oltava jokin syy ja poissaolo tulee aina selvittää. Sinulla ja/tai huoltajallasi on velvollisuus ensimmäisen poissaolopäivän aikana ilmoittaa sairaudesta tai muusta poissaolon syystä

• koulussa vastuuopettajalle

• työpaikalla oppimisjaksolla ollessasi ohjaavalle opettajalle tai työelämän edustajalle

Puuttuvan osaamisen hankkimisesta sinun tulee itse sopia opettajien kanssa.

facebook twitter instagram youtube