Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma

Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma HOKS

Opiskelija tekee yhdessä vastuuopettajansa kanssa henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman, joka on kehittymissuunnitelma koko opintojen ajalle. Laadinnassa otetaan huomioon opiskelijan:

  • oppimistyyli
  • terveydentila, toimintakyky ja yksilölliset voimavarat
  • mahdollinen erityisen tuen tai apuvälineiden tarve
  • aikaisempi osaaminen, jota on hankittu esimerkiksi työssä, harrastuksissa tai aikaisemmissa opinnoissa
  • jatko-opintosuunnitelmat

Suunnitelma tukee opiskelijaa opintovalinnoissa, opintojen etenemisessä, urasuunnittelussa ja itsearvioinnissa. Opiskelija päivittää suunnitelmaansa säännöllisesti opintojensa aikana vastuuopettajansa kanssa.

facebook twitter instagram youtube