Oppiminen työpaikalla

Oppimisesta työpaikalla ja sen kestosta sovitaan opiskelija- ja työpaikkakohtaisesti koulutussopimuksella tai oppisopimuksella. Työpaikalla oppimisen kestolle ei ole ylä- tai alarajaa, vaan sen kestosta sovitaan yksilöllisesti opiskelijan henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassa.

Työpaikka nimeää opiskelijalle työpaikkaohjaajan ja vastaa opiskelijan työturvallisuudesta.

Variassa nimeämme jokaiselle opiskelijalle työpaikalla oppimista ohjaavan opettajan sekä tuemme ja koulutamme työpaikkaohjaajia .

Koulutussopimus

Koulutussopimus tehdään jokaiselle opiskelijalle yksilöllisesti tutkinnon osa tai sitä pienempi kokonaisuus kerrallaan.

Koulutussopimukseen perustuvassa koulutuksessa opiskelija ei ole työsuhteessa eikä hänelle makseta palkkaa. Työpaikalle ei makseta koulutuskorvausta.

Oppisopimus

Oppisopimus tehdään joko koko tutkintoa tai tutkinnon osaa koskevaksi. Varia arvioi yhdessä opiskelijan ja työnantajan kanssa, täyttyykö työpaikalla oppisopimuksen edellytykset ja onko oppisopimusta mahdollista toteuttaa kyseisellä työpaikalla.

Oppisopimuskoulutuksessa opiskelija on päätoiminen työllinen ja saa palkkaa. Työnantajalle voidaan maksaa koulutuskorvausta.

Osaamisen arviointi

Näytön arvioinnin työpaikoilla toteuttaa kaksi arvioijaa, joista toinen on opettaja ja toinen työpaikan edustaja. Erityisestä syystä, jos esimerkiksi työelämän edustajaa ei ole saatavissa toteuttamaan arviointia ja opiskelijan näyttö viivästyy tästä syystä kohtuuttomasti, arvioinnin voi toteuttaa ja arvioinnista päättää myös kaksi opettajaa.

Päivitetty 11.4.2020 (AR)

Aviapoliksen toimipiste

Rälssitie 13

01530 Vantaa

Hiekkaharjun toimipiste

Tennistie 1

01370 Vantaa

Koivukylän toimipiste

Talvikkitie 119

01360 Vantaa

Myyrmäen toimipiste

Ojahaantie 5

01600 Vantaa

facebook twitter instagram youtube