Oppiminen työpaikalla

Oppiminen työpaikalla

Oppimisesta työpaikalla ja sen kestosta sovitaan 1.1.2018 alkaen opiskelija- ja työpaikkakohtaisesti oppisopimuksella tai koulutussopimuksella. Työpaikalla oppimisen kestolle ei ole ylä- tai alarajaa, vaan sen kestosta sovitaan yksilöllisesti opiskelijan henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassa.

Työpaikka nimeää opiskelijalle työpaikkaohjaajan ja vastaa opiskelijan työturvallisuudesta.

Variassa nimeämme jokaiselle opiskelijalle työpaikalla oppimista ohjaavan opettajan sekä tuemme ja koulutamme työpaikkaohjaajia.

Koulutussopimus

Koulutussopimus korvaa työssäoppimisen käsitteen. Koulutussopimus tehdään jokaiselle opiskelijalle yksilöllisesti tutkinnon osa tai sitä pienempi kokonaisuus kerrallaan.

Koulutussopimukseen perustuvassa koulutuksessa opiskelija ei ole työsuhteessa eikä hänelle makseta palkkaa. Työpaikalle ei makseta koulutuskorvausta.

Oppisopimus

Toinen työpaikalla tapahtuvan oppimisen muoto on oppisopimus. Oppisopimus tehdään koko tutkintoa tai tutkinnon osaa koskevaksi. Varia arvioi yhdessä opiskelijan ja työnantajan kanssa, täyttyykö työpaikalla oppisopimuksen edellytykset ja onko oppisopimusta mahdollista toteuttaa kyseisellä työpaikalla.

Oppisopimuskoulutuksessa opiskelija on päätoiminen työllinen ja saa palkkaa. Työnantajalle voidaan maksaa koulutuskorvausta.

Osaamisen arviointi

Ammattiosaamisen näyttö ja aikuisten näyttötutkinto jäivät erillisinä pois. Nyt opiskelijoiden ammattitaito arvioidaan ensisijaisesti työpaikoilla toteutettavalla näytöllä.

Näytön arvioinnin työpaikoilla toteuttaa kaksi arvioijaa, joista toinen on opettaja ja toinen työpaikan edustaja. Kolmikantaa ei enää uudistusten myötä arvioinnissa tarvita ja lisäksi muodollisen näyttötutkintomestarikoulutuksen vaatimus jää pois. Arvioijina voivat olla samat henkilöt, jotka ohjasivat opiskelijan opiskelua.

Työpaikalla tapahtuvasta yhteistyöstä sopiminen

Koulutussopimuksen ja oppisopimuksen laadintaan tulee valtakunnallinen yhtenäinen toimintamalli ja yhtenäiset lomakkeet. Tavoitteena on selkeyttää yhteistyötä ja vastuita sekä keventää hallinnollista käsittelyä.

1.1.2018 jälkeen työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta sovitaan opiskelijakohtaisesti koulutussopimuksella tai oppisopimuksella.

facebook twitter instagram youtube