Oppiminen työpaikalla

Työelämässä oppiminen

Työpaikalla oppiminen on opiskelijalle tehokas ja aidosti käytännönläheinen tapa hankkia osaamista. Työpaikalla oppimisen tavoitteista ja kestosta sovitaan yksilöllisesti opiskelijan henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassa (HOKS). Työpaikalla on nimetty työpaikkaohjaaja, joka auttaa ja neuvoo työpaikan sääntöihin ja eri työtehtäviin liittyvissä asioissa.

Tutkinnon osien edellyttämä ammattitaito ja osaaminen osoitetaan näytöllä eli tekemällä käytännön työtehtäviä aidoissa työtilanteissa ja työprosesseissa. Näyttö pyritään aina suunnittelemaan yhdessä työpaikan kanssa ja antamaan työpaikalla oppimisen yhteydessä. Näytön arviointiin työpaikalla osallistuu aina kaksi arvioijaa, joista toinen on opettaja ja toinen työpaikan edustajan. Erityisestä syystä, jos esimerkiksi työelämän edustajaa ei ole saatavissa toteuttamaan arviointia ja opiskelijan näyttö viivästyy tästä syystä kohtuuttomasti, arvioinnin voi toteuttaa ja arvioinnista päättää myös kaksi opettajaa.

Opiskelija voi hankkia osaamista työpaikalla joko koulutussopimuksella tai oppisopimuksella tai yhdistellä näitä joustavasti opintojen aikana.

Koulutussopimus

Koulutussopimukseen perustuvassa koulutuksessa opiskelija hankkii osan tutkinnon osaamisesta työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä. Koulutussopimukseen perustuvassa koulutuksessa opiskelija ei ole työsuhteessa ja hänelle ei makseta palkkaa. Koulutussopimus voidaan sopia tutkinnon osa tai pienempi osa kerrallaan.

Oppisopimus

Oppisopimuskoulutuksessa osaaminen hankitaan työpaikalla käytännön työtehtävissä ja osaamista täydennetään tarvittaessa muissa oppimisympäristöissä. Oppisopimuskoulutuksessa opiskelija on työsuhteessa, hänelle maksetaan palkkaa ja hän työskentelee keskimäärin 25 h/vko. Oppisopimus voidaan sopia tutkinnon osan tai vaikka koko tutkinnon suorittamisen ajaksi

Työnantajalle voidaan maksaa erikseen sovittavaa koulutuskorvausta.

Päivitetty 13.9.2021 / MP

Aviapoliksen toimipiste

Rälssitie 13

01530 Vantaa

Hiekkaharjun toimipiste

Tennistie 1

01370 Vantaa

Koivukylän toimipiste

Talvikkitie 119

01360 Vantaa

Myyrmäen toimipiste

Ojahaantie 5

01600 Vantaa

facebook twitter instagram youtube