Lukio-opinnot ja kaksoistutkinto

‍Kiinnostavatko sekä ammatilliset opinnot että ylioppilastutkinnon suorittaminen? Variassa voit suorittaa molemmat!

Varian kaikilla aloilla on mahdollista opiskella ammatillisen perustutkinnon ohella lukio-opintoja Sotungin etälukion kautta. Kahden tutkinnon opiskelu samanaikaisesti on itsenäistä ja vaatii opiskelijalta sekä hyvää itsekuria että motivaatiota opiskella myös omalla ajallaan. Perusopetuksen lukuaineiden keskiarvon olisi hyvä olla noin 7,5, jotta lukiokursseista suoriutuminen on mahdollista.

Lukio-opinnot liitetään osaksi ammatillisia opintoja: jos suoritat esimerkiksi äidinkielen kursseja Sotungin etälukioon, ne korvaavat osan Varian pakollisista äidinkielen kursseista.

Myös yksittäisten kurssien suorittaminen on mahdollista etälukion ja Variassa järjestettävien harjoitus- ja lukiopajojen kautta.

Jos valitset kaksoistutkintopolun, eli päätät suorittaa sekä ammatillisen tutkinnon että ylioppilastutkinnon, saat monenlaista apua ja tukea:

  • Kaikissa Varian toimipisteissä on useita kertoja viikossa harjoituspajoja, joissa voit tehdä lukiokurssien tehtäviä. Näissä harjoituspajoissa on mukana Varian opettajia, jotka auttavat sinua ainakin matematiikan, englannin ja äidinkielen tehtävissä.

  • Jokaisessa toimipisteessä on kerran viikossa lukiopaja, jossa voi lukiopajan vetäjän kanssa suunnitella opintoja ja keskustella kaikesta lukio-opintoihin liittyvästä sekä tehdä tehtäviä.

  • Sotungin etälukion opinto-ohjaajat ovat tukenasi opintojen suunnittelussa. He huolehtivat, että taakkasi ei nouse liian suureksi!


Ylioppilastutkinto uudistuu keväästä 2022 lähtien

Keväällä 2022 tai sen jälkeen tutkintonsa aloittavat kirjoittavat viisi koetta, joihin sisältyy

YO
Lähde: https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/k2022-tutkintouudistus


Lisäksi kokelas voi osallistua yhteen tai useampaan muuhun kokeeseen. Keväästä 2022 alkaen termit pakollinen ja ylimääräinen koe eivät enää ole käytössä.

YO-tutkinnon uudistuksen takia kaksoistutkintolaisen pitää opiskella kaksoistutkinnon aikana ainakin viittä lukioainetta.

* Vieras kieli: englanti, espanja, venäjä, saksa (etälukiossa tarjolla olevat vieraat kielet)
Reaaliaineet: biologia, maantiede, kemia, fysiikka, filosofia, uskonto/elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, historia, psykologia, terveystieto


Etälukion opetussuunnitelma muuttuu 1.8.2021 alkaen

Sotungin etälukiossa opiskellaan aikuisten opetussuunnitelman mukaan. 1.8.2021 alkaen on käytössä kaksi eri opetussuunnitelmaa, joista käytetään nimityksiä LOPS2016 (lyhyemmin LOPS16) ja LOPS2021 (lyhyemmin LOPS21). Opetussuunnitelman muutos ei koske vuonna 2020 tai aiemmin etälukiossa lukio-opintonsa aloittaneita opiskelijoita, jotka jatkavat opintonsa loppuun LOPS2016 opetussuunnitelman mukaisesti.

Opetussuunnitelman muutos tuo mukanaan termien muutoksia

Periodi ja jakso:

Aiemmin on käytetty nimitystä jakso. Nyt käytetään nimitystä periodi. Lukuvuodessa on viisi periodia. Osa opintojaksoista alkaa tai päättyy periodin keskellä, minkä vuoksi LOPS21:n opinnoissa periodi jakautuu vielä kahteen osaan, esimerkiksi periodi 1 / I ja periodi 1 / II.

Moduuli, opintojakso ja kurssi:

Uudessa opetussuunnitelmassa lukiokurssin nimitys vaihtuu opintojaksoksi. Yksi opintojakso sisältää etälukiossa yhden valtakunnallisen moduulin. Joitakin opintojaksoja suositellaan suorittamaan samassa periodissa. Yhden opintojakson laajuus mitataan opintopisteissä ja opintojakso saattaa olla laajuudeltaan lyhyempi tai pidempi verrattuna aiempien kurssien laajuuteen.

Opintopiste:

Aiempien lukiokurssimäärien sijaan opintojen etenemistä lasketaan opintopisteissä. Kaksi opintopistettä vastaa laajuudeltaan yhtä lukiokurssia. Aikuisten lukion oppimäärä 44 kurssia on uudessa opetussuunnitelmassa 88 opintopistettä.

Valinnaiset ja syventävät opinnot:

Aikuisten lukion oppimäärään kuuluu edelleen pakollisia opintoja. Niiden lisäksi uudessa opetussuunnitelmassa on valtakunnallisia valinnaisia opintoja, mitkä vastaavat aiemman opetussuunnitelman valtakunnallisia syventäviä kursseja. Lisäksi uudessa opetussuunnitelmassa on koulukohtaisia valinnaisia opintoja, mitkä vastaavat aiempia lukion koulukohtaisia syventäviä kursseja. Ylioppilaskokeiden kysymykset perustuvat uudessa opetussuunnitelmassa lukion pakollisiin ja valtakunnallisiin valinnaisiin opintoihin.Lisätietoja Sotungin etälukiosta.

Tervetuloa opiskelemaan!

Päivitetty 26.8.2021

Aviapoliksen toimipiste

Rälssitie 13

01530 Vantaa

Hiekkaharjun toimipiste

Tennistie 1

01370 Vantaa

Koivukylän toimipiste

Talvikkitie 119

01360 Vantaa

Myyrmäen toimipiste

Ojahaantie 5

01600 Vantaa

facebook twitter instagram youtube