AMK-yhteistyö

AMK-yhteistyö

Variassa opiskelevilla on rajoitettu mahdollisuus suorittaa ammattikorkeakouluopintoja jo ammattiopintojen yhteydessä. Varia tekee yhteistyötä alueen ammattikorkeakoulujen kanssa yhteisenä tavoitteena kehittää ja tukea joustavaa siirtymistä ammatilliselta toiselta asteelta korkea-asteen opintoihin.

Ammattikorkeaopinnot ovat vaativia, ja ne edellyttävät hyviä valmiuksia, sitoutumista ja reilusti myös omaa aikaa.

Laurean väyläopinnot

Varian hiusalan, ravintola- ja cateringalan, sosiaali- ja terveysalan sekä turvallisuusalan opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa samanaikaisesti ammatillisten opintojen kanssa joko yleisiä tai oman alan amk-opintoja Laureassa. Tarjolla on erilaisia opintoja.

 • Kurkistuskurssit (2-3 opintopistettä) tarjoavat mahdollisuuden tutustua AMK-opintoihin jo ennen hakeutumista.
 • Viestintäkursseilla (2-3 opintopistettä) harjoitellaan AMK-opiskelussa vaadittavia viestinnällisiä taitoja.
 • Projektiopintoja, joiden toimeksiantajana on Laurean työelämän yhteistyökumppani, suoritetaan yhdessä Laurean opiskelijoiden kanssa.
 • Väyläopinnot (30 opintopistettä) puolestaan antavat erinomaisen valmiuden nopeuttaa opintojen etenemistä, sillä nämä opinnot voidaan sisällyttää tulevaan AMK-tutkintoosi. Suoritettuasi 2. asteen tutkinnon, johon sisältyy 30 opintopistettä Laurean väyläopintoja, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi erillisvalinnan kautta.

Haaga-Helian väyläopinnot

Englanninkielisen ravintola- ja cateringalan opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa 60 op oman alan ammattikorkeakouluopintoja. Suoritettavat opinnot sisältyvät Bachelor of Hospitality Management (restonomi, amk) -tutkintoon. Väyläopinnot suoritetaan viimeisen opiskeluvuoden aikana Haaga-Helia-ammattikorkeakoulussa.

Englanninkielisen ravintola- ja cateringalan väyläopintoja:

 • Experience Economy in Hospitality and Tourism
 • Accommodation Operations in Tourism Industry
 • Personal Communication Skills
 • Finnish for Working purposes
 • Basics of Mathematics and Excel
 • Financial Accounting
 • Marketing and Personal Selling
 • Understanding Human Behaviour in Hospitality

Metropolia-opintopolku

Varian sähköalaa opiskelevalla on mahdollisuus valita Metropolia-opintopolku. Varian ja Metropolia-ammattikorkeakoulun yhteistyön tavoitteena on nopeuttaa ammatillisen perustutkinnon ja AMK-tutkinnon kokonaisopintoja poistamalla niihin sisältyviä päällekkäisyyksiä. Tavoitteena on suorittaa noin 30 opintopisteen laajuiset AMK-opinnot. Ammattikorkeakoulun vaatimuksen mukaisesti suoritetut opinnot huomioidaan, kun opinnot myöhemmin jatkuvat Metropoliassa.

Ammattikorkeakouluun valmistava polku valitaan heti opintojen alussa osana henkilökohtaisen kehittämisen suunnitelmaa (HOKS). Jos jatko-opiskeluun liittyvät tavoitteet muuttuvat, suunnitelmaa voi myös muuttaa.

Jatko-opintoihin haetaan yhteishaun tai avoimen ammattikorkeakoulun väylän kautta.

Sähköalan opiskelijoille tarjottuja Metropolia-opintoja:

 • AMK-opiskelu ja opiskelutaidot
 • Tietotekniikan perusteet
 • Luonnontiede ja matematiikka
 • Automaatio- ja sähkövoimatekniikan perusopintoja

Lisätietoja

Opinto-ohjaaja Heli Toivonen, puh: 050 314 5605, heli.k.toivonen@eduvantaa.fi

Päivitetty 11.6.2020 (KK)

Aviapoliksen toimipiste

Rälssitie 13

01530 Vantaa

Hiekkaharjun toimipiste

Tennistie 1

01370 Vantaa

Koivukylän toimipiste

Talvikkitie 119

01360 Vantaa

Myyrmäen toimipiste

Ojahaantie 5

01600 Vantaa

facebook twitter instagram youtube