Kuka voi tulla valituksi Variaan yhteishaussa?

‍Opiskelijavalinta

Perusopetuksen jälkeisesen koulutuksen yhteishaussa hakeneista valitaan Variaan opiskelijoita seuraavin perustein:

  • perusopetus (peruskoulu) on suoritettu
  • jos sinulla ei ole toisen asteen tutkintoa
  • päättötodistuksen arvosanat
  • valintapistemäärä
  • hakijan esittämä hakutoivejärjestys
  • mahdollisesta pääsykokeesta saadut pisteet

Yleisenä pääsyvaatimuksena lukioon ja ammatillisiin perustutkintoihin on perusopetuksen (peruskoulun) suorittaminen tai muulla tavoin hankitut vastaavat valmiudet. Erityisestä syystä voidaan koulutukseen valita myös henkilö, jolla katsotaan muutoin olevan riittävät edellytykset opinnoista suoriutumiseen.

Opiskelijat valitaan ammatilliseen koulutukseen päättötodistuksen arvosanojen, valintapistemäärän, hakijan esittämän hakutoivejärjestyksen ja mahdollisen pääsykokeen perusteella.

Valintapisteiden tarkempaan muodostumiseen voit tutustua täällä.

Harkintaan perustuva valinta

Oppilaitos voi valita opiskelijoita kaikkiin koulutuksiin harkintaan perustuvaa valintaa käyttäen. Tällöin valinta tehdään valintapistemääristä riippumatta. Yhteen hakukohteeseen voidaan ottaa tällä tavoin enintään 30 prosenttia opiskelijoista. Harkintaan perustuvan valinnan syitä ovat esimerkiksi:

  • oppimisvaikeudet
  • sosiaaliset syyt
  • koulutodistusten puuttuminen tai todistusten vertailuvaikeudet
  • tutkinnon suorittamiseen riittämätön tutkintokielen kielitaito

Koulutustarpeesi ja edellytyksesi suoriutua opinnoista arvioidaan ja otetaan huomioon, kun valintapistemäärästä poiketaan. Harkintaan perustuvassa valinnassa esitettävien perusteiden tulee olla merkittäviä.

Lisätietoa harkintaan perustuvasta valinnasta löydät täältä.


Pääsy- ja soveltuvuuskokeet

Muutamille ammatillisen koulutuksen aloille ja lukiokoulutuksen erityislinjoille järjestetään erilliset pääsy- ja soveltuvuuskokeet. Kokeilla selvitetään hakijan alalle soveltuvuutta ja motivaatiota.

Järjestämme pääsykokeen Yhteishaussa lentokoneasennuksen perustutkinnossa.

Aviapoliksen toimipiste

Rälssitie 13

01530 Vantaa

Hiekkaharjun toimipiste

Tennistie 1

01370 Vantaa

Koivukylän toimipiste

Talvikkitie 119

01360 Vantaa

Myyrmäen toimipiste

Ojahaantie 5

01600 Vantaa

facebook twitter instagram youtube