Opiskeluhuolto ja opiskelijan tukipalvelut

‍OPISKELUHUOLTO JA OPISKELIJAN TUKIPALVELUT

Kesän 2020 psykologi- ja kuraattoritoiminta

22.6.-2.8.2020 välisenä aikana opiskeluhuollon yksiköstä päivystää yksi psykologi-kuraattori työpari läpi kesän. Työparin tavoittaa kesäterkkaritoiminnan kautta (p. 040 185 8158). Päivystävä työpari tarjoaa pääsääntöisesti kertaluonteista tukea akuutteihin tilanteisiin. Pidempikestoista tukea tarjoaa oma kuraattori/psykologi syksyllä lukuvuoden alkaessa. Myös päivystäviä esimiehiä voi konsultoida.

Päivystävät esimiehet:

  • vk 26 22.6-28.6.2020 Taina Huurre, 043 826 6102
  • vk 27 29.6-5.7.2020 Taina Huurre, 043 826 6102
  • vk 28 6.7.-12.7.2020 Katariina Lappalainen, 043 824 9809
  • vk 29 13.7.-19.7.2020 Jenny Uusikivi 043 826 7545
  • vk 30 20.7.-26.7.2020 Sari Niemi, 040 144 7672
  • vk 31 27.7.-2.8.2020 Tuija Harakka, 040 513 7818

3. 8 alkaen psykologit ja kuraattorit ovat pääsääntöisesti töissä.

Tällä sivustolla löydät eriteltyinä

yhteystiedot toimipisteittäin. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@vantaa.fi ja erityisopettajilla etunimi.sukunimi@eduvantaa.fi


Terveydenhoitajat

Terveydenhoitaja tekee kaikille 1. ja 2. vuosikurssin nuorisokoulutuksen opiskelijoille terveystarkastuksen. Kaikille Variassa opiskeleville kutsuntaikäisille tehdään toimipisteissä alkuterveystarkastus keväisin.

Terveydenhoitajan perustehtävä on edistää opiskelijan terveyttä ja hyvinvointia. Sairaanhoitoon liittyvät asiat hoidetaan pääsääntöisesti terveysasemalla. Terveydenhoitajat toimivat opiskelijahyvinvointiryhmissä ja pyrkivät näin tukemaan opiskelijoita yhteistyössä opettajien ja opiskelijahyvinvointiryhmään kuuluvien ammattihenkilöiden kanssa.

Terveydenhoitajat toimipisteittäin:
AVIAPOLIS HIEKKAHARJU KOIVUKYLÄ MYYRMÄKI
Mervi Torkkeli
050 312 2003
Pia Koskelainen
050 312 1950
Annu Risulainen
050 312 1583
Heidi Nyman
050 312 1690
Heidi Nyman
050 312 1690
Katriina Vainio
040 830 8455
Anu Turula
050 302 5459

‍Äkilliset sairaustapaukset

Äkillisissä sairaustapauksissa opiskelijat voivat hakeutua oppilaitoksen alueella sijaitsevalle terveysasemalle tai Peijaksen sairaalan terveyskeskuspäivystykseen. Terveyspalvelujen neuvontanumero on 09 8391 0023.

Erityisopettajat

Jokaisella opiskelualalla on erityisopetuksen vastuuopettaja. Mikäli opinnoissa tulee vastaan vaikeuksia, opinnot eivät etene tai on vaikeaa löytää opiskelumotivaatiota, on opiskeluun mahdollista saada erityisopettajan tukea. Erityisopettaja suunnittelee opiskelijalle soveltuvat tukemisen keinot yhteistyössä muiden opettajien kanssa. Tarpeiden mukaan erityisopettaja tulee avustamaan oppitunnille, opettaa pienryhmissä tai antaa henkilökohtaista tukea yksittäiselle opiskelijalle.

Erityisopettajat toimipisteittäin ja aloittain:
AVIAPOLIS HIEKKAHARJU KOIVUKYLÄ MYYRMÄKI
Liisa Korhonen
050 312 1884
Kati Grommi
050 302 5489
Brita Penttala
050 302 5855
Marika Okkonen-Volk
050 312 1887
Marianne Mustalehto
050 312 1886
Mirjami Rossi-Mäenpää
050 314 6368

Kuraattorit

Kuraattori auttaa monenlaisissa opiskeluun vaikuttavissa asioissa. Kuraattorilta saa apua esimerkiksi asumiseen tai raha-asioihin liittyvissä vaikeuksissa, koulukiusaamiseen, kotioloihin tai päihteiden käyttöön liittyvissä ongelmissa tai jos on vaikeaa löytää motivaatiota opiskeluun. Keskustelut kuraattorin kanssa ovat luottamuksellisia.

Kuraattorit toimipisteittäin ja aloittain:
AVIAPOLIS HIEKKAHARJU KOIVUKYLÄ MYYRMÄKI
Katri Kallio
040 832 5944
Sofia Joenpelto
040 568 9852
Helena Kuronen
043 825 1909
Jarmo Kaila
040 779 6249
Tiia Strömberg
040 822 4747
Tiia Strömberg
040 822 4747

Psykologit

Varian psykologit tarjoavat keskustelutukea ja hoitoon ohjausta esimerkiksi vaikeissa elämäntilanteissa ja mielen hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Voit tarvittaessa varata ajan psykologille, joita työskentelee jokaisessa Varian toimipisteessä. Käynnit ovat maksuttomia ja keskustelut luottamuksellisia.

Psykologit toimipisteittäin ja aloittain
AVIAPOLIS HIEKKAHARJU KOIVUKYLÄ MYYRMÄKI
Susanna Homanen
050 312 1888
Johanna Saariluoma
043 825 9707
Sonja Pollari
050 312 4480
Piia Laaksonen
050 303 6014
Inka Timonen
043 825 2849

Mielenterveys- ja päihdehoitajat (MIEPÄ-hoitajat)

MIEPÄ-hoitajat ovat mielenterveys- ja päihdetyötä tekeviä sairaanhoitajia, joiden tehtävänä on opiskelijan psyykkisen terveyden, toiminta -ja opiskelukyvyn sekä elämänhallinnan tukeminen.

Vastaanotolle ei tarvita lähetettä, eikä opiskelijalla tarvitse olla diagnosoitua tai todettua mielenterveys- tai päihdeongelmaa. Puoleemme voi kääntyä, mikäli opiskelija tuntee avun tai keskustelun tarvetta tai on herännyt huoli psyykkisestä voinnista ja/tai päihteiden käytöstä.

AVIAPOLIS HIEKKAHARJU KOIVUKYLÄ MYYRMÄKI
Anna Nordbäck-Wasiljeff
040 719 6146
Anna Nordbäck-Wasiljeff
040 719 6146
Susanna Poutiainen
040 770 5521
Susanna Poutiainen
040 770 5521

Oppilaitosdiakonit


Aviapolis ja Hiekkaharju

: Lauri Wirtanen, 050 553 1910, lauri-pekka.wirtanen@evl.fi


Hiekkaharju

: Toomas Takala, 050 512 4312, toomas.takala@evl.fi


Koivukylä

: Sanna Tirkkonen, 050 576 7993, sanna.tirkkonen@evl.fi


Myyrmäki

: Pekka Siutila, 050 355 2715, pekka.siutila@evl.fi

Oppilaitospapit

Jukka-Mikko Karjalainen, 050 581 0593, jukka-mikko.karjalainen@evl.fi
Hanna Vuollo, 050 420 1540, hanna.vuollo@evl.fi

Lisätietoja Vantaan seurakuntien nettisivuilta.

facebook twitter instagram youtube