Opiskelijahuolto

‍OPISKELIJAHUOLTO JA OPISKELIJAN TUKIPALVELUT

Tällä sivustolla löydät eriteltyinä

  • terveydenhoitajien
  • erityisopettajien
  • kuraattorien
  • psykologien
  • oppilaitosdiakonien ja -pappien

yhteystiedot toimipisteittäin. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@vantaa.fi.


Terveydenhoitajat

Terveydenhoitaja tekee kaikille 1. ja 2. vuosikurssin nuorisokoulutuksen opiskelijoille terveystarkastuksen. Kaikille Variassa opiskeleville kutsuntaikäisille tehdään toimipisteissä alkuterveystarkastus keväisin.

Terveydenhoitajan perustehtävä on edistää opiskelijan terveyttä ja hyvinvointia. Sairaanhoitoon liittyvät asiat hoidetaan pääsääntöisesti terveysasemalla. Terveydenhoitajat toimivat opiskelijahyvinvointiryhmissä ja pyrkivät näin tukemaan opiskelijoita yhteistyössä opettajien ja opiskelijahyvinvointiryhmään kuuluvien ammattihenkilöiden kanssa.

Terveydenhoitajat toimipisteittäin:
AVIAPOLIS HIEKKAHARJU KOIVUKYLÄ MYYRMÄKI
Mervi Torkkeli
050 312 2003
Pia Koskelainen
050 312 1950
Annu Risulainen
050 312 1583
Heidi Nyman
050 312 1690
Heidi Nyman
050 312 1690
Katriina Vainio
040 830 8455
Anu Turula
050 302 5459

‍Äkilliset sairaustapaukset

Äkillisissä sairaustapauksissa opiskelijat voivat hakeutua oppilaitoksen alueella sijaitsevalle terveysasemalle tai Peijaksen sairaalan terveyskeskuspäivystykseen. Terveyspalvelujen neuvontanumero on 09 8391 0023.

‍Erityisopettajat

Jokaisella opiskelualallamme on erityisopetuksen vastuuopettaja, jonka asiantuntijuus on tarkoitettu opiskelijoille, joilla on opiskelussa vaikeuksia, poissaoloja, motivaatio-ongelmia tai opiskelun etenemiseen liittyviä ongelmia. Erityisopetuksen vastuuopettaja suunnittelee oppimisen tukitoimia yhteistyössä muiden opettajien kanssa, opettaa tai ohjaa pienryhmiä tai yksittäisiä opiskelijoita ja on tarvittaessa avustamassa opiskelijaa toisen opettajan oppitunneilla.

Erityisopettajat toimipisteittäin ja aloittain:
AVIAPOLIS HIEKKAHARJU KOIVUKYLÄ MYYRMÄKI
Liisa Korhonen
050 312 1884
Kati Grommi
050 302 5489
Brita Penttala
050 302 5855
Marika Okkonen-Volk
050 312 1887
Marianne Mölsä
050 312 1886
Mirjami Rossi-Mäenpää
050 314 6368

‍Kuraattorit

Kuraattori on oppilaitoksemme sosiaalityöntekijä. Kuraattori auttaa opiskeluun vaikuttavissa asioissa, kuten opiskelumotivaation, poissaolojen, asumis- ja muiden opintososiaalisten asioiden, koulukiusaamisen, päihteiden ja kotiolojen ongelmissa. Kuraattori toimii luottamuksellisesti ja on myös opiskelijahyvinvointiryhmän jäsen.

Kuraattorit toimipisteittäin ja aloittain:
AVIAPOLIS HIEKKAHARJU KOIVUKYLÄ MYYRMÄKI
Kimmo Peltola
040 832 5944
Sofia Joenpelto
040 568 9852
Helena Kuronen
043 825 1909
Jarmo Kaila
040 779 6249
Tiia Strömberg
040 822 4747

‍Psykologit

Variassa työskentelee neljä psykologia, joille opiskelijat voivat tarvittaessa varata vastaanottoajan. Psykologi tarjoaa opiskelijoille lyhytkestoista keskustelutukea ja hoitoon ohjausta, kun elämäntilanne on vaikea tai mielen hyvinvointi järkkyy. Käynnit ovat maksuttomia ja keskustelut luottamuksellisia. Psykologit kuuluvat myös eri opetusalojen opiskelijahyvinvointiryhmiin.

Psykologit toimipisteittäin ja aloittain
AVIAPOLIS HIEKKAHARJU KOIVUKYLÄ MYYRMÄKI
Krista Latvala
050 312 1888
Johanna Saariluoma
043 825 9707
Sonja Pollari
050 312 4480
Piia Laaksonen
050 303 6014
Inka Timonen
043 825 2849

Oppilaitosdiakonit

Aviapolis ja Hiekkaharju: Lauri Wirtanen, 050 553 1910
Koivukylä: Irma Liljeström, 050 553 8459
Myyrmäki: Pekka Nappar, 050 355 2715

Oppilaitospapit

Jukka-Mikko Karjalainen, 050 581 0593
Hanna Similä 050 420 1540

Lisätietoja Vantaan seurakuntien nettisivuilta.

Seuraamalla Varian ohjaus- ja tukipalveluiden blogisivustoa saat hyödyllistä tietoa opiskeluun ja valmistumiseen liittyen.

facebook twitter instagram youtube