Variassa voi suorittaa yhteisiä tutkinnon osia myös verkkokursseina

Yhteiset tutkinnon osan opinnot kuuluvat kaikille ammatillisille opiskelijoille jokaisessa perustutkinnossa. Yhteisiä tutkinnon osia suoritetaan yhteensä 35 osaamispistettä, joista osa on pakollisia ja osa valinnaisia.

Yhteisiä tutkinnon osia eli ytoja ovat mm. äidinkielen, toisen kotimaisen kielen, vieraan kielen, matematiikan, fysiikan ja kemian sekä tieto- ja viestintätekniikan opinnot.

Variassa on tarjolla yhteisten tutkinnon osien verkkokursseja, joita voivat suorittaa kaikki Varian opiskelijat. Mikäli haluat suorittaa ytojen verkkokursseja ota yhteyttä verkkokurssivastaavaan saadaksesi lisätietoja opinnon aloittamisesta.

Laita viestiin

• oma nimesi,

• tutkinnon osa-alue mitä haluat opiskella,

• koulutustunnus ja

• vastuuopettajasi nimi.

Jos kyseessä on kuitenkin jo aiemmin aloitetun opinnon jatkaminen, ota yhteyttä alkuperäiseen yto-opettajaasi.

  • Julkaistu: 20.03.2020
  • Päivitetty: 24.03.2020

facebook twitter instagram youtube