Opiskelija, vastaa Itämeren alueen nuorille suunnattuun "Youth for Safer Youth" -kyselyyn

Itämeren alueen nuoria pyydetään vastaamaan turvallisuuskyselyyn

Kysely on avoinna 20.9.2020 asti

Itämeren alueen hankkeessa ”Youth for Safer Youth” selvitetään nuorten kokemuksia turvallisuudesta sekä heidän huoliaan ja tarpeitaan turvallisuuteen liittyen. Hankkeessa on oleellista nuorten aktiivinen osallistuminen työhön sekä tiivis yhteistyö nuorten ja turvallisuusasiantuntijoiden välillä.

Selvitys tehdään sähköisellä kyselyllä, jonka ovat suunnitelleet nuoret Suomesta, Latviasta ja Liettuasta yhteistyössä Itämeren alueen turvallisuusasiantuntijoiden kanssa. Kyselyn kohderyhmänä ovat nuoret yläkouluikäisistä nuoriin aikuisiin.

Kysely sisältää vajaa 80 kysymystä tulipaloista, liikenteestä, internetistä, terveydestä ja perhe-elämän turvallisuudesta. Kyselyyn vastaamiseen menee noin 15 minuuttia.

Vastaukset analysoidaan anonyymisti ja tuloksia käytetään paremman turvallisuuskoulutuksen kehittämiseen Itämeren alueen nuorille.

Hanketta koordinoivat Suomessa Varsinais-Suomen pelastuslaitos sekä Espoon nuorisopalvelut.

Linkki suomenkieliseen kyselyyn

linkki ruotsinkieliseen kyselyyn

Lisätiedot:

projektikoordinaattori Maria Nykyri, p. 040 173 5239 tai maria.nykyri@turku.fi

projektin esittely Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen verkkosivuilla: http://www.vspelastus.fi/youth4safety

Youth for Safer Youth -hankkeen on rahoittanut CBSS PSF (Council of the Baltic Sea States Project Support Facility).

****************************

Vi ber unga i Östersjöområdet svara på en säkerhetsenkät

Enkäten är öppen 24.8–20.9.2020.

I Östersjöområdets projekt ”Youth for Safer Youth” undersöks ungas erfarenheter av säkerhet och deras oro och behov i anslutning till säkerhet. Centralt i projektet är ungdomarnas deltagande i arbetet samt ett nära samarbete med ungdomarna och säkerhetsproffsen.

Undersökningen genomförs med ett elektroniskt formulär som har planerats av ungdomar från Finland, Lettland och Litauen i samarbete med säkerhetsexperter från Östersjöområdet. Enkätens målgrupp är unga från högstadieåldern till unga vuxna.

Enkäten består av nästan 80 frågor om bränder, trafik, webben, hälsa och säkerhet i familjelivet. Det tar cirka 15 minuter att svara på enkäten.

Svaren analyseras som anonyma och svaren används för att förbättra säkerhetsutbildningen för ungdomar från Östersjöområdet.

Projekt koordineras av Finland Egentliga Finlands räddningsverk och Esbo ungdomstjänster.

länk till den finskspråkiga enkäten

länk till den svenskspråkiga enkäten

Mer information:

projektkoordinator Maria Nykyri, tfn 040 173 5239 tai maria.nykyri@turku.fi

en presentation av projektet på Egentliga Finlands räddningsverks webbplats: http://www.vspelastus.fi/youth4safety

Projektet Youth for Safer Youth har finansierats av CBSS PSF (Council of the Baltic Sea States Project Support Facility).

  • Julkaistu: 25.08.2020

Aviapoliksen toimipiste

Rälssitie 13

01530 Vantaa

Hiekkaharjun toimipiste

Tennistie 1

01370 Vantaa

Koivukylän toimipiste

Talvikkitie 119

01360 Vantaa

Myyrmäen toimipiste

Ojahaantie 5

01600 Vantaa

facebook twitter instagram youtube