Vantaan kaupungilta on saatu hyväksyntä logistiikan alan eurooppalaiseen verkostoon, Netinvetiin, liittymiselle

Netinvet-verkosto on eurooppalainen ammatillisten oppilaitosten, yritysten ja koulutuskeskusten verkosto, joka edistää kansainvälisen kuljetuksen, logistiikan ja kaupan alan yhteistyötä oppijoiden ja asiantuntijoiden liikkuvuusjaksojen avulla. Verkostoon kuuluu yhteensä 79 koulutuskeskusta tai ammatillista oppilaitosta 13 eri maasta: Belgia, Kroatia, Ranska, Saksa, Italia, Liettua, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Espanja, Iso-Britania ja Suomi. Suomesta mukana on jo Työtehoseura (TTS) ja Kainuun ammattiopisto. Verkosto fasilitoi vuosittain yhteensä 600 liikkuvuusjaksoa jäsenten välillä. Varia kiinnostui liittymään verkostoon sen tarjoamien logistiikan alan uusien yhteistyökumppaneiden takia, jotka voivat tarjota opiskelijoille ja henkilökunnalle liikkuvuusjaksoja. Logistiikan alalla on tällä hetkellä vain kaksi kumppania, ja opiskelijoiden liikkuvuusmäärät ovat vähäisiä. Verkoston toivotaan vahvistavan Varian liikkuvuustoimintaa ja tuovan uusia mahdollisuuksia. Verkosto parantaa siis mahdollisuuksia ulkomailla tapahtuvaan työpaikalla kouluttamiseen logistiikan alalla, joka on ollut tätä ennen haasteellista. Verkoston jäsenet tarjoavat myös mahdollisuuden osaamisen kehittämiseen, toiminnan ja koulutuksen kehittämiseen ja vertailuun sekä hyvien käytäntöjen benchmarkkaukseen. Verkosto lisää jatkossa myös Varian logistiikan alan kansainvälistymistä ja kansainvälistä osaamista, jota tarvitaan jatkuvasti muuttuvassa, monikulttuurisessa ja globalisoituvassa maailmassa.

  • Julkaistu: 13.12.2019

facebook twitter instagram youtube