Urbaania kasvua (UIA)

Kuvaus hankkeesta

Urbaania kasvua Vantaa -hanke etsii ratkaisuja vantaalaisen työvoiman, sekä työssäkäyvien että työttömien, osaamisen kehittämiseen sekä tukee vantaalaisten yritysten kehitystä digitalisaation ja automatisaation aikakaudella.

Kehitettävät innovaatiot on suunnattu pääasiassa yritystasolle ja sisältävät kasvun tukemisen lisäksi myös sosiaalisen vastuun elementtejä mm. koulutuksen ja rekrytointien kautta.

Hankkeessa kehitetään yrityksille uudenlaisia GSIP-malliin (Growth and Social Investment Pacts) perustuvia kasvudiilejä. Niiden avulla pyritään sovittamaan yhteen ja toteuttamaan yrityskasvu, vastuullisuus ja yhteiskunnan sosiaaliset tavoitteet. Kasvudiilejä on kolme ja ne ulottuvat rekrytoinnista ja olemassa olevan henkilöstön koulutuksesta yrityksen kasvuloikkaan ja digitalisaation haltuunottoon.

Kasvudiilejä jatkokehitetään yhdessä partneriyritysten ja sidosryhmien kanssa. Mallit testataan ja pilotoidaan siten, että saatuja kenttäkokemuksia voidaan käyttää seuraavan kasvudiilin kehittämiseen.

Ajankohta: 1.11.2018 – 30.4.2022

Rahoittaja: Urbaania kasvua Vantaalla saa rahoitusta Euroopan komission UIA (Urban Innovative Actions) -ohjelmasta. Ohjelman tavoitteena on etsiä ratkaisuja kaupunkialueiden ongelmiin ja tarjota kannustinmalli, jonka avulla mm. yritysten digitalisaatio ja sen aiheuttama työn murros saadaan ratkaistua uusien innovaatioiden avulla.

Hankekumppanit: Urbaania kasvua Vantaalla -hanketta hallinnoi Vantaan kaupunki ja siinä ovat mukana: Vantaan ammattiopisto Varia, Vantaan kaupungin työllisyyspalvelut sekä elinkeinopalvelut, Laurea-ammattikorkeakoulu, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Helsingin seudun kauppakamari, Palkansaajien tutkimuslaitos PT, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, Vantti, FinnairCargo, Solteq, Infocare ja ISS Palvelut.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on työvoiman osaamistason nostaminen, alueen työllisyyden parantaminen sekä työpaikkojen kehittäminen ja lisääminen.

Kohderyhmä

Hanke on kohdistettu vantaalaisiin 10-200 henkeä työllistäviin pk-yrityksiin sekä työvoimaan Vantaalla.

Yhteyshenkilö ja yhteystiedot
uia

Tarja Tomperi, p. 040 524 1241, tarja.tomperi@vantaa.fi

Hankkeen nettisivut: www.urbaaniakasvua.fi


Päivitetty 27.9.2021 / MP

Aviapoliksen toimipiste

Rälssitie 13

01530 Vantaa

Hiekkaharjun toimipiste

Tennistie 1

01370 Vantaa

Koivukylän toimipiste

Talvikkitie 119

01360 Vantaa

Myyrmäen toimipiste

Ojahaantie 5

01600 Vantaa

facebook twitter instagram youtube