Oikeus osata - vertaansa vailla

Oikeus osata - vertaansa vailla, verkostot johtamisen tukena hankkeen tavoitteena on tukea johtamisen rakenteita. Ammatillisen koulutuksen kentällä johtamisrakenteet sekä esimiesten vastuut ja tehtävät ovat muutostilassa. Saman tilanteen edessä ovat kaikki oppilaitokset eri puolilla Suomea, vaikka niiden kehityksen tila ja uusien käytäntöjen käyttöön otto ovatkin eri vaiheissa.

Ajankohta: 13.11.2020 - 30.6.2022

Rahoittaja: Opetushallitus

Hanketta koordinoi Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

Osatoteuttajaverkosto: Hyria koulutus, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Luksia, Länsirannikon koulutus Oy WinNova, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu, Tampereen kaupunki/Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, Vaasan kaupunki / Vamia, Yrkesakademin Österbotten, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Redu, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Kpedu, Stadin ammattiopisto, Vantaan ammattiopisto Varia, Turun Ammatti-Instituutti

Tavoitteet:

3.1.Koulutuksen järjestäjien muutosjohtamisen tuki

3.2. Pedagogisen johtamisen ja palvelujen johtamisen kehittäminen

Toimenpiteet:

Hankekauden aikana oppilaitoksen johto, osaamispalveluesimiehet ja kehittäjäopettajat osallistuvat Tiimimestarikoulutukseen ja hankeverkoston koulutustilaisuuksiin. Oppilaitoksessa kehitetään edelleen osaajarooleja ja varmistetaan ja tuetaan erityisesti pedagogisten kehittäjäopettajien valmennusosaamista.

Yhteyshenkilö hankevastaava Piia Kovalainen, piia.kovalainen(at)vantaa.fi

Lisätietoa hankeverkoston kehittämistoimenpiteistä: https://blogit.gradia.fi/oikeusosata/oikeus-osata-hankkeet/

Päivitetty 17.9.2021 PK

Aviapoliksen toimipiste

Rälssitie 13

01530 Vantaa

Hiekkaharjun toimipiste

Tennistie 1

01370 Vantaa

Koivukylän toimipiste

Talvikkitie 119

01360 Vantaa

Myyrmäen toimipiste

Ojahaantie 5

01600 Vantaa

facebook twitter instagram youtube