LARK - kohti huippulaatua

Ajankohta:

01.01.2020 -31.12.2021

Rahoittaja:

Opetushallitus

Hankekumppanit:

AVA-akatemia

Careeria Oy

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

Helsingin kaupunki/Stadin ammatti- ja aikuisopisto

Hyria koulutus Oy

Kanneljärven Opisto

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda (koordinaattori)

Koulutuskeskus Salpaus

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä

MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos

Perho Liiketalousopisto Oy

Suomen ympäristöopisto Sykli

Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen/Yrkesinstitutet Practicum

TTS Työtehoseura ry

Vantaan kaupunki/Vantaan ammattiopisto Varia

Tavoitteet

Varian tavoitteena on koulutuksen kokonaisvaltaisen laadunhallinnan kehittäminen ja henkilöstön suunnitteleman prosessikartan mukaisten osa-alueiden laadun varmistaminen. Lisäksi edistämme Varian jatkuvaa parantamistoimintaa.

Kohderyhmä

Varian koko henkilöstö, sidosryhmät sekä hankeverkostot

Toimenpiteet

Kehittämistyössä hyödynnetään vertaisarviointimenetelmää oppimisen ja kehittämisen menetelmänä. Hanketoimijat perehtyvät ja tutustuvat hankeverkoston tiedolla johtamisen ja sähköisten tietojärjestelmien hyviin käytäntöihin.

Hankkeessa kuvataan laadunhallinnan prosessit, laatutoiminta ja systemaattinen tapa toimia sekä asetetaan yhdessä johdon kanssa selkeät tavoitteet ja mittarit laadunhallinnalle ja toiminnan vaikuttavuudelle.

Yhteyshenkilö ja yhteystiedot

Arviointiasiantuntija Tiina Lehtosaari
tiina.lehtosaari(at)vantaa.fi

Aviapoliksen toimipiste

Rälssitie 13

01530 Vantaa

Hiekkaharjun toimipiste

Tennistie 1

01370 Vantaa

Koivukylän toimipiste

Talvikkitie 119

01360 Vantaa

Myyrmäen toimipiste

Ojahaantie 5

01600 Vantaa

facebook twitter instagram youtube