Jatkuva oppiminen

Kuvaus hankkeesta

Hanke tukee Vantaan ja Keravan työllisyyden kuntakokeilun työllisyystavoitteita tarjoamalla työnhakija-asiakkaille työllistymistä edistäviä koulutusratkaisuja. Hankkeessa luodaan moniammatillinen palveluiden verkosto vastaamaan alueellisiin työllisyyden ja osaamisen tarpeisiin. Hankkeessa tuetaan eri hallinnonalojen ylittävien toimintamuotojen kehittämistä.

Ajankohta: 1.8.2020-31.7.2022

Rahoittaja: OKM

Toimijat: Keuda (koordinaattori), Careeria, Prakticum, Varia, Keravan kaupunki ja Vantaan kaupunki

Tavoitteet

Alueellisen palveluverkoston ja toimintamallin rakentaminen

  • Kuvataan ja tunnistetaan alueellinen palveluverkosto / ekosysteemi, nykyiset toimijat sekä palvelut.

Palveluprosessien yhteensovittaminen

  • Tunnistetaan alueen ammatillisten oppilaitoksien ja muiden toimijoiden välisen kumppanuus- ja palveluverkoston kehittämistarpeet. Kehitetään verkostoyhteistyöstä ja kohdennetaan resurssit tarkoituksenmukaisesti asiakkaiden parhaaksi.

Toteutetaan alueellinen ohjaus- ja neuvontapalvelu, toimintamalli ja prosessi

  • Luodaan asiakkaan alkukartoitusmalli, jonka avulla tunnistetaan asiakkaiden osaaminen ja toteutetaan palveluohjaus. Ammatillisen koulutuksen toteutusmuotoja ja palveluprosesseja kehitetään vastaamaan entistä paremmin niin asiakkaan kuin työnantajan tarpeita.

Kehitetään ammatillisen koulutuksen toteutusmalleja /työvalmennusmalleja

  • Kehittämistyö tapahtuu yhdessä työelämän kanssa. Toteutusmallit muokataan asiakkaan osaamisen ja työnantajan tarpeiden mukaan. Pääpaino on työvoimapula-aloilla. Asiakkaita voidaan ohjata myös suoraan työelämään, jolloin koulutusmuotona on oppisopimus. Ohjaamot, etsivä nuorisotyö ja työpajat ovat merkittävässä roolissa palveluverkostoja rakennettaessa.

Kohderyhmä

Vantaa-Kerava työllisyyden kuntakokeilun asiakkaat

Yhteyshenkilö ja yhteystiedot

Satu Nikkilä, 040 169 9359, satu.nikkila@vantaa.fi

Toukokuun 2021 uutiskirje

Tammikuun 2021 uutiskirje

Projektin startti

Kesätyömessut 2021

Thinglink - koulutuksenjärjestäjien yhteinen palvelusivusto

Päivitetty 27.9.2021 / MP

Aviapoliksen toimipiste

Rälssitie 13

01530 Vantaa

Hiekkaharjun toimipiste

Tennistie 1

01370 Vantaa

Koivukylän toimipiste

Talvikkitie 119

01360 Vantaa

Myyrmäen toimipiste

Ojahaantie 5

01600 Vantaa

facebook twitter instagram youtube