Variasta valmennettuna Eurooppaan

Variasta valmennettuna Eurooppaan -hankkeessa organisoidaan opiskelija- ja asiantuntijaliikkuvuuksia, jotka vahvistavat osallistujien ammatillista ja kansainvälisyysosaamista. Hankkeessa kiinnitetään huomiota tulosten, tiedon ja kokemusten levittämiseen useilla kanavilla.

Hankekausi: 1.8.2018-31.7.2020

Rahoitus: Erasmus+ KA1

Tavoitteet: Hankkeen tavoitteena on vahvistaa aktiivisia ja vastavuoroisia kumppanuuksia alakohtaisten tavoitteiden mukaisesti.

Toimenpiteet: Hankkeen aikana kehitetään kansainvälisyyspolkua ja luodaan paikallisesti tarjottava tutkinnon osa, johon opiskelijoiden saavuttama osaaminen liikkuvuusjaksoilta voidaan tunnistaa ja tunnustaa ECVET:in mukaisesti. Lisäksi hankkeessa kehitetään uudenlainen valmennuskonsepti, joka sisältää verkkokurssin ja lähiopetusta.

Hanketta koordinoi: Kansainvälisten asioiden koordinaattori Anu Lähde (@vantaa.fi)

KV Erasmus+

facebook twitter instagram youtube