Tools to prevent racism and enhance multiculturalism in VET colleges

Tools to prevent racism and enhance multiculturalism in VET colleges -hanke on ensimmäinen Varian koordinoima Erasmus+ strateginen kehittämishanke. Hankkeen aikana vertailemme käytäntöjä kumppanioppilaitosten kanssa ja lisätään opettajakunnan osaamista rasismin vastaisesta työstä ja monikulttuurisuudesta ammatillisessa koulutuksessa. Hankkeen taustana on muun muassa OAJ:n tekemän selvitys (Uudistus ilman resursseja 2019), jonka mukaan joka kolmas (32 %) ammatillisen koulutuksen opettajista kokee, että heidän osaamisessa on puutteita maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden opetukseen ja ohjaukseen liittyen. Lisäksi Eurydicen raportin (Integrating Students from Migrant Backgrounds into Schools in Europe: National Policies and Measures 2019) mukaan maahanmuuttajataustaiset opiskelijat alisuoriutuvat ja kokevat alhaisempaa kouluhyvinvointia verrattuna kantaväestöön.

Hankkeen verkkosivut löytyvät Facebookista ja LinkedIn:stä.

Hankkeen ajankohta:

31.12.2020-30.12.2022

Hankkeen rahoittaja:

Erasmus+ KA2 (exchange of good practices)

Kumppanit:

Alfa-College (Hollanti), Colegio Nuestra Señora de Begoña (Espanja), Mercuria (Suomi) ja Galway Technical Institute (Irlanti)

Hankkeen kohderyhmä ja tavoitteet:

Hankkeen kohderyhminä ovat ammatillisen koulutuksen henkilöstö ja erityisesti opettajakunta. Hankkeen tavoitteena on lisätä henkilöstön tietoisuutta, valmiuksia ja osaamista työskennellä monikulttuurisessa ympäristössä ja ehkäistä rasismia.

Toimenpiteet:

Hankkeen aikana toteutetaan työpajoja, joissa opitaan järjestömaailman monikulttuurisuus- ja rasismityön asiantuntijoilta uusia työkaluja ja toimintatapoja, vertaillaan eri maiden hyviä käytäntöjä ja testataan muutamia käytännön työkaluja. Jokaisessa maassa, eli Suomessa, Hollannissa, Irlannissa ja Espanjassa, toteutetaan yksi työpaja, joka kestää aina neljä päivää. Jokaiseen työpajaan pääsee osallistumaan kaksi henkilöstön jäsentä Variasta.

Hanketta koordinoi:

Kansainvälisten asioiden koordinaattori Anu Lähde, 050-3124459, anu.lahde(at)vantaa.fi

Päivitetty 25.8.2021 AL

KV Erasmus+

Aviapoliksen toimipiste

Rälssitie 13

01530 Vantaa

Hiekkaharjun toimipiste

Tennistie 1

01370 Vantaa

Koivukylän toimipiste

Talvikkitie 119

01360 Vantaa

Myyrmäen toimipiste

Ojahaantie 5

01600 Vantaa

facebook twitter instagram youtube