Laatutyö

V‍arian prosessikartassa on kuvattu keskeiset prosessit ja niiden vastuuhenkilöt:

Vantaan ammattiopisto Varian laatujärjestelmän tehtävänä on tukea Vantaan kaupungin asettamia sekä Varian omia strategisia tavoitteita ja vaikuttavuutta ammatillisen oppilaitoksen arvojen mukaisesti.

Varian laatujärjestelmään on kuvattu vastuut ja tehtävät. Varian laatujärjestelmä on kuvattu prosesseittain ja toimintaohjeittain toimintajärjestelmässä.

Varian toimintaa kehitetään ja parannetaan jatkuvasti. Lähtökohtana on laadukas osaamispalveluprosessi ja onnistunut oppimiskokemus, joita tukipalveluprosessit tukevat. Hyvin kuvattujen prosessien avulla tavoite on vähentää jatkuvasti koulutuksen keskeyttämisiä ja tarjota koulutuksien avulla entistä parempaa vaikuttavuutta.

Tehtävät ja vastuut

Laatujohtaminen perustuu Variassa tietoon ja toiminnan jatkuvaan parantamiseen laatuympyrän mukaisesti.

Vastuu toiminnan laadusta ja sen kehittämisestä kuuluu kaikille varialaisille työtehtävien mukaan.

Laadunhallinnan ohjausryhmänä toimii Varian päällikköpalaveri-ryhmä. Prosessien omistajat, osaamispalvelupäälliköt ja -esimiehet vastaavat tiimien toiminnasta ja jatkuvasta parantamisesta. Opiskelijat osallistuvat heidän joukostaan valittujen edustajien avulla laatutyön kehittämiseen erilaisissa suunnitteluryhmissä.

Yhteiset palvelut tukevat laatutyötä ja osallistuvat laadun operatiivisen toiminnan kehittämiseen ja jatkuvaan parantamiseen. Laadun varmistaminen tapahtuu vuosittain johdon katselmusten myötä.

Varian laadun arvioinnit

Varia on sitoutunut laadunhallinnan periaatteisiin.

Varia osallistuu säännöllisesti Kansallisen arviointikeskuksen, Karvin ulkoisiin arviointeihin. Laatu- ja koulutusjärjestelmää auditoidaan säännöllisesti sekä sisäisillä että ulkoisilla vertaisarvioinneilla eri arviointialueiden mukaisesti. Lisäksi Variassa tehdään säännöllisesti itsearviointeja.

Opiskelijoilta saatu palaute on tärkeä osa laadun arviointia. Saaduilla palautteilla seurataan ja parannetaan osaamispalveluprosessin laatua. Palautteita pyydetään opiskelijoita säännöllisesti ja tuloksia arvioidaan yhdessä sekä osaamispalvelutiimeissä sekä opettajien että opiskelijoiden kanssa.

Lisätietoa:

Arviointiasiantuntija Tiina Lehtosaari, 0400 297 740

facebook twitter instagram youtube