Yhteisten tutkinnon osien mallikurssit verkossa –apua opettajille ja joustavuutta opiskelijoille (ITK2021)

07.12.2021

ITK-päivillä 2.-3.12.2021 oli ilahduttavan paljon esityksiä ammatillisen koulutuksen yhteisistä tutkinnon osista (ne niin kutsutut ytot). Kuulimme Riverian Sanni Suomisen esityksen “Verkkovilppiä torjumassa” ja Pyry Antolan (Sedu) ja Jarno Haapaniemen (Sasky) avauksia osaamisen ajantasaisuuden ja vastaavuuden arvioinnista osaamiskartoitukseen perustuen. Lisäksi näimme Sedun yto-polkuja Pyry Antolan esitteleminä.

Variasta esittelimme ITK-päivillä yhteisten tutkinnon osien yhteisiä verkkomateriaaleja itsLearningissä sekä kerroimme ajatuksistamme niiden kehittämisessä. Oli todella mukava kertoa kursseista aktiiviselle yleisölle, joka jäi keskustelemaan verkko-opinnoista vielä esityksen jälkeenkin! Kuvassa iloiset esiintyjät ITK-esityksestä ansaitut hatut päässään.

Ammatillinen koulutus on osaamisperusteista, ja sen keskiössä ovat opiskelijan henkilökohtainen osaamisen hankkiminen ja opiskelun joustavat polut. Yhteisten tutkinnon osien joustavaa, opiskelijalähtöistä suorittamista auttavat toimivat verkkokurssit. Verkkokurssien tärkeys huomattiin myös pandemia-aikaan poikkeusolojen etäopiskelussa.

Opiskelijoiden verkko-opiskelun pohjaksi tarvitaan laadukkaita, pedagogisesti korkeatasoisia ja tutkinnon osien osaamistavoitteisiin yhtenäisesti vastaavia materiaaleja. Tällaiset materiaalit palvelevat parhaimmillaan niin verkkokursseina, pajaopetuksen omatahtisesti edettävinä materiaaleina kuin lähiopetuksen runkonakin.

Oppilaitoksessamme verkko-opiskelun mahdollistamiseksi ratkaisuksi on valittu opettajien yhdessä suunnittelemat osa-alueiden kurssit, jotka vastaavat kaikkiin osa-alueen osaamistavoitteisiin. Nämä yhteiskehitetyt nk. mallikurssit sisältävät kaikki materiaalit ja tehtävät sekä osaamisen hankkimiseen että sen osoittamiseen.

Mallikurssin tekemistä, ylläpitoa ja päivittämistä varten oppilaitoksessa on “verkkovastaavia”/”verkko-opettajia”, jotka koordinoivat osa-aluetta opettavien opettajien yhteistyötä ja tuottavat kurssiin yhdessä sovittuja materiaaleja ja tehtäviä. Eri alojen tarpeet ja näkökulmat tulevat huomioitua jo mallikurssin tekovaiheessa, ja valmiista kurssista jokainen opettaja saa itselleen ja opiskelijoilleen kopion. Opettajien tukena ja kokonaisuuden koordinaattoreina ovat oppilaitoksen verkkopedagogi ja yto-koordinaattori.

Tavoitteena yhdessä työstetyissä ja kaikille opettajille jaetuissa mallikursseissa on, että opiskelijat saavat osaamisen hankkimiseen samanlaiset lähtökohdat ja opettajat puolestaan yhteisen välineen yhteisen tutkinnon osan osa-alueen etenemisen seurantaan. Verkkokurssin käyttö myös etemisen seurannan välineenä mahdollistaa sen, että tieto opiskelijan etenemisen vaiheesta on saatavilla yhteisesti kaikilla osa-aluetta opettavilla opettajilla. Tällöin myös esim. opiskeltavan tutkinnon vaihtaminen ei tuo mukanaan lisähaasteita yhteisten tutkinnon osien opiskelun jatkuvuuteen. Lisäksi kattava verkkokurssitarjonta mahdollistaa sen, että opiskelijalla ovat kaikki yhteisten tutkinnon osien materiaalit samassa oppimisympäristössä osaamisen hankkimisen tavasta riippumatta. Opettajalla on käytössään valmis materiaali, jonka kehittämiseen hän on osallistunut ja osallistuu. Verkkokursseilla on myös mahdollista tarjota laajemmin yhteisten tutkinnon osien valinnaisia osa-alueita opiskelijoille oppilaitoksen eri toimipisteissä.

Tällä hetkellä oppilaitoksessa on tarjolla lähes kokonaisuudessaan kaikki yhteisten tutkinnon osien pakolliset osa-alueet. Useita niistä on käytetty ja kehitetty 1–2 lukukautta. Tämän vuoden loppuun mennessä on tavoitteena saada myös kaikki valinnaiset kurssit oppimisympäristöön käyttövalmiina. Sen jälkeenkin kehitystyö jatkuu kerätyn palautteen pohjalta.

Anna Kepanen, verkkopedagogi

Anna Rasa, yto-koordinaattori

Tavoitteena joustava yto-polku. Opiskelijan tarpeiden mukaan Verkkomateriaali tarjoaa omatahtisen etenemisen mahdollisuuden lähinä ja etänä Myös kun tuen tarve on suurempi (esim. Varian OppiSopessa tai erityisopettajan kanssa) Verkkomateriaali opettajan tukena ohjauksessa, osaamisen tunnistamisessa ja arvioinnissa Nykyaikaiset digitaaliset oppimisympäristöt ja materiaalit kaikilla yto-poluilla
Osaamisen hankkiminen. Taustalla osa-alueen toteutussuunnitelma, osaamistavoitteet ja arvioinnin kriteerit (perusteet) Yhteinen ilme Yhteiset ja alakohtaiset osiot Lähtötason huomioiminen, mahdollinen lähtötasotesti Opiskelun ohjeet, opinnon esittely Opettajan esittely ja yhteystiedot Kiinnittyminen, motivaatio, omien tavoitteiden asettaminen, oppimisen omistajuus Ohjaus ja palaute, itsearviointi  Tehtäväkohtaiset tavoitteet, oppimisen teot Lisäksi vaihtoehtona perusosaamisen osio: T1-2, selkeä kieli, S2-tuki
Vastaavuuden ja ajantasaisuuden arviointi, osaamisen tunnistaminen ja osoittaminen. Oma osionsa verkkomateriaalissa Arvioidaan osaamisen vastaavuutta ja ajantasaisuuutta Osoitetaan hankittua osaamista Osa-alueesta riippuen: testejä, tehtäviä, haastatteluja jne
Kokemuksia. Helpottaa joustavien yto-polkujen toteuttamista mm. omatahtisen etenemisen mahdollistaminen pajassa tai opiskelijan hoksaaminen verkkokurssille Korona-aikana jokainen opettaja oli/on etäopettaja, valmiit materiaalit ja yhteinen ympäristö helpottavat Esim. opettajan vaihtuessa etenemisen dokumentointi verkko-oppimisympäristöön arvokasta Yhteistyön synergia ja yhdessä mietitty taso tuovat laatua materiaaleihin ja opetukseen Valinnaisuuden tasa-arvo ja lisääminen verkkokurssitarjonnan kautta (koko Varian yhteiset kurssit) Toimintakulttuurin muutos vaatii aikaa Resursoinnin suunnittelu ei ole aina helppoa Uuden oppimisympäristön käyttöön ottaminen vaatii aikaa Opiskelijapalaute on ollut pääosin positiivista ja palaute huomioidaan kehittämisessä (myös opettajien palaute) Yhteinen kehittäminen on antoisaa, joskus myös vaikeaa

Aviapoliksen toimipiste

Rälssitie 13

01530 Vantaa

Hiekkaharjun toimipiste

Tennistie 1

01370 Vantaa

Koivukylän toimipiste

Talvikkitie 119

01360 Vantaa

Myyrmäen toimipiste

Ojahaantie 5

01600 Vantaa

facebook twitter instagram youtube