Workseed käyttöön -case logistiikan perustutkinto

19.10.2020

Lähes kaikilla syksyllä Variassa aloittaneilla opiskelijoilla tuli käyttöön Workseed, digitaalisen etenemisen seurannan, ohjaamisen ja palautteen annon väline (tai LMS, Learning management system). Käyttöönoton kuulumiset olivat niin kivoja, että päätimme jakaa teillekin yhden konkreettisen esimerkin. Näin tehtiin logistiikalla, miten sinun alallasi?

Logistiikan perustutkinnossa opettajat avasivat tutkinnon osat työtehtäviksi aluksi ranskalaisin viivoin. Nämä työtehtävälistat ovat hyödyllisiä opiskelijoiden, uusien opettajien ja työpaikkaohjaajien perehtyessä tutkinnon osan sisältöön. Tällaiselta näyttävät esimerkiksi työkoneiden käytön ja huollon tehtävät (# = Tehdään opettajan johdolla luokassa / 1 = Käyttöjaksolla / 2 = Huoltojaksolla):

 • Ammattitaitovaatimuksiin tutustuminen #
 • Ajoonlähtötarkastus 1
 • Piha-alueen puhdistus (lumityöt tai harjaus) 1
 • Massatavaran kasaus, lastaus ja purku (kippaus) 1
 • Kappaletavaran lastaus pyöräkuormaajan tai traktorin trukkipiikkejä käyttäen 1
 • Ojan kaivaminen kaivinkoneella 1
 • Puutavaran lastaus ja purku (Ekstrahomma) 1
 • Kauhojen vaihtaminen pyöräkuormaajilla 1
 • Kauhojen vaihtaminen kaivukoneella 1
 • Traktorin takalanan kytkentä, säätö ja käyttö 1
 • Traktorin vastapainon kytkentä ja irrotus 1
 • Peräkärryn kytkentä ja peruutus 1
 • Vaihtolavaperäkärryn käyttö 1
 • Kantavuuskuorman määrittäminen 1
 • Nostotehtävän suorittaminen 1
 • merkinantajana toiminen 1
 • Nesteiden tarkistus ja lisääminen 2
 • Moottorin öljyn ja öljynsuodattimen vaihto 2
 • Polttoainesuodattimen vaihto ja polttoainejärjestelmän ilmaus 2
 • Pienet korjaukset (vähintään 2 / 9) 2
 • T-luokan ajo-oikeus 2
 • Tuntee kuljettajaa ja työkoneen liikennekelpoisuutta koskevat määräykset 2
 • Näyttösuunnitelman tekeminen #

Seuraavaksi näistä listoista tehtiin Workseedin etenemisen seurannan tehtävät. Näin eteneminen saatiin digitaaliseen muotoon ja ohjaus ja palaute dokumentoitua samaan paikkaan. Lisäksi selkeät työtehtävät kuvaavat osaamisen hyvin ja mahdollistavat monenlaiset tavat hankkia sitä. Workseedissä olevat työtehtävät eivät siis pääsääntöisesti ota kantaa, miten asia opiskellaan, vaan tehtävät toimivat osaamistavoitteina. Kun osaaminen hankitaan oppilaitoksessa, opettaja käyttää omaa pedagogista osaamistaan, kokemustaan ja ryhmän tuntemusta opetuksen suunnittelussa. Linjat siitä mitä opiskelijan pitää osata ovat yhteiset, toteutuksissa säilyy opettajan vapaus ja opiskelijoille mahdollistuvat omat yksilölliset polut tilanteiden mukaan.

Logistiikan opiskelija kuittaa Workseedissä tehtävän tehdyksi eli osaamisen hankituksi, kun hän osaa itsenäisen suorituksen. Tällöin suoritus tallentuu Workseediin portfolioksi ja tarvittaessa näyttöäkin voidaan täydentää tällä dokumentaatiolla. Tällä hetkellä logistiikalla onkin jo 212 aktiivista tiliä Workseedissä, näistä 30 on opettajien tilejä ja yksi opinto-ohjaajan, loput siis opiskelijoita.

Variassa on Workseed-pääkäyttäjiä, jotka varmistavat, että sekä opiskelijat että opettajat saavat tarpeeksi ohjausta ja tukea sen käyttöön. Näin päästään nopeasti keskittymään varsinaiseen asiaan eli oman alan tietojen ja taitojen oppimiseen ja digiväline toimii niin kuin pitääkin, opiskelijoiden ja opettajien työtä helpottavana työkaluna.

Anna Kepanen ja Tuomo Myllynen

Kuva: Opettaja Risto Mansikka-ahon mielestä Workseed helpottaa merkittävästi opiskelijoiden etenemisen seurantaa.

Opettaja Risto Mansikka-aho ja kolme opiskelijaa luokkahuoneessa

Aviapoliksen toimipiste

Rälssitie 13

01530 Vantaa

Hiekkaharjun toimipiste

Tennistie 1

01370 Vantaa

Koivukylän toimipiste

Talvikkitie 119

01360 Vantaa

Myyrmäen toimipiste

Ojahaantie 5

01600 Vantaa

facebook twitter instagram youtube